Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2012-2014

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji v 2014 za 25 % nižja od povprečja v EU-28

Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2014 za 17 % nižji od povprečja v EU-28. 2013 je zaostajal za 19 %. Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bila v 2014 za 25 % nižja od povprečja v EU-28

  • 11.12.2015
  • |
  • brez statusa

Eurostatovi podatki

Eurostat je objavil podatke o dejanski individualni potrošnji (DIP) na prebivalca in o bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca za 37 evropskih držav za obdobje 2012–2014. Podatki so izraženi v standardih kupne moči (SKM). Objavljeni rezultati temeljijo na novem sistemu nacionalnih računov (ESR 2010), revidiranih paritetah kupne moči ter na zadnjih podatkih o BDP-ju in prebivalstvu.

DIP na prebivalca v SKM v Sloveniji v letu 2014 za 25 % nižja od povprečja v EU-28

Kazalnik DIP bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot BDP na prebivalca; sestavljen je iz blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo.

Položaj držav je pri kazalniku DIP na prebivalca v SKM podoben kot pri kazalniku BDP na prebivalca v SKM, vendar so razlike med državami pri DIP manjše.

Med 37 evropskimi državami je bila DIP na prebivalca v SKM v letu 2014 najvišja v Luksemburgu, na Norveškem in Švici (30 % ali več nad povprečjem v EU-28), sledili sta Nemčija in Avstrija  (s približno 20 % nad povprečjem v EU-28).

Najnižja DIP je bila v Bosni in Hercegovini in Albaniji (približno 63 % pod povprečjem v EU-28).

V Sloveniji se je DIP na prebivalca v SKM do leta 2008 približevala povprečni v EU-28 in je v letu 2008 dosegla 81 % vrednosti tega povprečja, po letu 2008 pa se znižuje. V letu 2014 je znašala 75 % povprečja v EU-28.

Po vrednosti kazalnika DIP na prebivalca v SKM so bile Sloveniji v letu 2014 najbližje Slovaška (77 %), Češka (76 %), Poljska (74 %) in Estonija (68 % povprečja v EU-28).

BDP na prebivalca v SKM v Sloveniji je bil v letu 2014 za 17 % nižji od povprečja v EU-28; v letu 2013 je bil nižji za 19 %

Kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države.

BDP na prebivalca v SKM za Slovenijo se je do leta 2008 približeval povprečju EU-28; v letu  2008 je dosegel 91 % vrednosti tega povprečja. Od takrat do leta 2013 je upadal in v letu 2013 je znašal 81 % povprečja v EU-28. V letu 2014 se je glede na prejšnje leto zvišal za 2 odstotni točki in je znašal 83 % povprečja EU-28.

Tudi tu so dosegale v letu 2014 najvišje vrednosti Luksemburg (166 % nad povprečjem v EU-28), Norveška (78 % nad povprečjem v EU-28) in Švica (62 % nad povprečjem v EU-28). Posebnost luksemburškega gospodarstva je, da je tam med delovno aktivnimi veliko oseb, ki so prebivalci drugih držav in tako niso vključeni med prebivalstvo Luksemburga, vendar pa prispevajo k BDP-ju te države. To dejstvo deloma pojasnjuje ta zelo visok BDP države na prebivalca. Izmed preostalih držav članic EU-28 pa sta se najvišje uvrstili Irska in Nizozemska (okoli 30 % nad povprečjem v EU-28).

Najnižji BDP na prebivalca v SKM sta imeli Bosna in Hercegovina ter Albanija (približno 70 % pod povprečjem v EU-28).

Sloveniji sta bili po vrednosti tega kazalnika najbližji Ciper in Malta; njegova vrednost je v omenjenih državah zaostajala za povprečjem v EU-28 za od 16 % do 18 %.

Grafikon 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2014
Grafikon 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2014
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 11. 12. 2015)
Tabela 1: Dejanska individualna potrošnja in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, indeksi obsega, evropske države (EU-28=100)
DržavaDejanska individualna potrošnja
na prebivalca
v standardih kupne moči
Bruto domači proizvod
na prebivalca
v standardih kupne moči
201220132014201220132014
Evropska unija (28 držav)100100100100100100
Evrsko območje (19 držav)106106105107107107
Luksemburg141142141259265266
Nemčija121122123122122124
Avstrija121123122131131130
Danska115116115126127125
Združeno kraljestvo115115115107108109
Belgija112115114121120119
Finska115115114116113110
Nizozemska116114113133133131
Francija111113112107109107
Švedska115112111127125123
Italija10399981019896
Irska979596132132134
Ciper959090918482
Španija888788929191
Grčija848483747473
Portugalska828283777778
Litva747981707375
Malta807979848584
Slovaška737577757677
Češka727576828385
Slovenija787575818183
Poljska737474676768
Estonija656768747576
Latvija616465606264
Madžarska626263656768
Hrvaška596060605959
Romunija565457545455
Bolgarija505051464647
Norveška132135135187185178
Švica130133131163164162
Islandija113114116115118119
Turčija 1)586058535353
Črna gora515152394041
Srbija474747373837
Makedonija384040343637
Albanija363537302930
Bosna in Hercegovina 1)383838282929
1) Na podlagi ESR 95.
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 11. 12. 2015)
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z letom 2015 raziskave PKM temeljijo na novi klasifikaciji osnovnih kategorij proizvodov in storitev. Vse raziskave, ki so bile izvedene leta 2011, 2012, 2013 in 2014 so bile glede na novo klasifikacijo ustrezno preračunane.

Po uredbi Evropskega parlamenta in Sveta št. 549/2013, objavljeni 26. junija 2013, so morale vse države članice uvesti s septembrom 2014 v svoje nacionalne račune Evropski sistem nacionalnih računov 2010 (ESR 2010) in z njim nadomestiti dotedanji Evropski sistem računov 1995. Izmed držav nečlanic sta podatke po stari metodologiji ESR 95 objavili Turčija ter Bosna in Hercegovina.

Podatki o PKM, vključno z ravnmi cen, z vrednostmi potrošnje v nacionalnih valutah, z vrednostmi potrošnje v SKM in z indeksi obsega na ravni 60 analitičnih kategorij BDP so na voljo v diseminacijski bazi Eurostata, tema “Economy and Finance”, domena “Purchasing Power Parities – PPPs”. Podatki o PKM, BDP v SKM in podatki o prebivalstvu se objavljajo še v domeni “National accounts (including GDP)”, zbirka “Annual national accounts”.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.