Mednarodni dan moških

Med prebivalstvom Slovenije do 62. leta starosti prevladujejo moški

Med prebivalstvom Slovenije do 62. leta starosti je bilo 1. januarja 2015 več moških kot žensk. Od moških, ki so očetje, jih je živelo z otroki 312.983, od teh skoraj 27.000 (8,6 %) pa jih je živelo samih z otroki. Moški (očetje) so čedalje pogosteje navzoči pri rojstvu svojih otrok.

  • 12. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Mednarodni dan moških se vsako leto zaznamuje 19. novembra v več kot 70. državah sveta od leta 1999. Na ta dan je glavna pozornost mednarodne javnosti usmerjena na moške: na promocijo zdravja moških, na izboljšanje odnosov med spoloma, na pomembnost vloge moških in njihovega prispevka k družbi, v družini, v zakonu ter pri vzgoji in osebnostnem razvoju otrok.

Med prebivalci do 62. leta starosti prevladujejo moški

1. januarja 2015 je živelo v Sloveniji nekaj več kot 2 milijona prebivalcev (2.062.874). Moških je bilo 49,6 %, žensk pa 50,4 %. V skupnem številu je bilo žensk res več kot moških, samo med prebivalci do 62. leta starosti pa so bili moški številnejši. Vsako leto se namreč običajno rodi nekaj več dečkov kot deklic, poleg tega se v Slovenijo tudi priseli več moških kot žensk (med priseljenimi prebivalci v starosti 25–59 let je bilo moških 63,4 %, žensk pa 36,6 %).

Moški umirajo mlajši kot ženske

Pri prebivalstvu od 63. letu starosti se številčno razmerje med spoloma obrne; po tej starosti so ženske številnejše. Moški namreč umirajo mlajši od žensk. Povprečna starost v letu 2014 umrlih moških je bila 72,7 leta ali 8 let nižja od povprečne starosti v istem letu umrlih žensk. Najpogostejši vzroki smrti moških so bile novotvorbe – rakava obolenja (pri 35,8 % umrlih moških) in bolezni obtočil (pri 33,4 % umrlih moških).

Spremenimo obraz moškega zdravja

Dogodki ob mednarodnem dnevu moških sovpadajo tudi s popularnim dobrodelnim gibanjem Movember, katerega namen je ozaveščati javnost o moških boleznih, kot sta rak prostate in rak na modih. Po svetu in tudi pri nas si zato številni moški pustijo v novembru rasti brke in s tem vizualno spremenijo svoj obraz. S tem želijo simbolično opozoriti na to, da ima tudi vsaka bolezen svoj potek, svoj obraz, tudi bolezni, za katerimi zbolijo samo moški, in če jo pravočasno odkrijemo s preventivnimi in/ali nadaljnjimi pregledi, lahko preprečimo bolezen ali obraz te bolezni.  

V Sloveniji je v letu 2014 vsak deveti moški, ki je umrl zaradi raka, umrl zaradi raka prostate ali raka na modih.

Skoraj 27.000 očetov živi samih z otroki

Mednarodni dan moških je tudi priložnost, da se med drugim nameni nekoliko več pozornosti kot sicer prispevku moških v družini in pri vzgoji otrok in drugim značilnostim moškega dela prebivalstva.

1. januarja 2015 je v Sloveniji več kot polovica moških do 30. leta starosti še živela v svoji primarni družini, med moškimi pri 31. letih in starejših pa je bilo več takih, ki so živeli v svojem gospodinjstvu – sami ali kot partnerji in/ali kot očetje.

1. januarja 2015 je bilo v Sloveniji 312.983 očetov, ki so živeli v gospodinjstvih skupaj z otroki (sami ali v paru); skoraj 9 % od teh je bilo takih, ki so živeli sami z otroki. Med temi drugimi je bilo največ takih, ki so bili stari 50–54 let (12,5 %). Moški, ki se jim je v 2014 rodil otrok, so bili ob rojstvu stari povprečno 33,4 leta in v povprečju 3 leta starejši od žensk.

Čedalje več očetov navzočih pri rojstvu otrok

Vsako leto je več  moških, ki so navzoči pri rojstvu svojih otrok. To potrjujejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje: v letu 2002 je bilo pri rojstvu otrok navzočih 60,7 % očetov, v letu 2012 je delež moških, ki so bodrili matere pri porodu, znašal že 77,3 %.

Zelo pa se podatki o navzočnosti očetov pri porodu razlikujejo po statističnih regijah. V pomurski regiji je bilo v letu 2012 ob vseh porodih povprečno navzočih 45,8 % očetov, v notranjsko-kraški regiji pa v istem letu prav tako ob vseh porodih povprečno 89,6 % očetov.

Kot kažejo podatki za leto 2012 (glej grafikon 1), so bili očetje praviloma v večjem številu navzoči pri prvih porodih (81 % očetov) kot pri vseh nadaljnjih porodih  (74 % očetov).

Grafikon 1: Navzočnost očetov pri porodih, statistične regije, Slovenija, 2012
Grafikon 1: Navzočnost očetov pri porodih, statistične regije, Slovenija, 2012
Vir: NIJZ
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.