Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

»Nasilje nad ženskami se dogaja vsak dan in povsod.«

Po podatkih Agencije  EU za temeljne pravice (FRA) je fizično in/ali spolno nasilje po 15. letu starosti doživelo 33 % ali 62 milijonov žensk v EU-28.

  • 18. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

25. november – mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Generalna skupščina ZN, ki je 25. november razglasila za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, opredeljuje nasilje nad ženskami kot "vsako dejanje nasilja na podlagi spola, ki je posledica ali lahko ima za posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, bodisi v javnem bodisi v zasebnem življenju".  

Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da je nasilje nad ženskami za zdravstveno blagajno nepotrebno breme. Ženske, ki so utrpele nasilje, bodo namreč precej bolj verjetno potrebovale zdravstvene storitve kot tiste, ki tega niso doživele. Nasilje nad ženskami torej tudi ekonomsko ni zanemarljivo, saj zvišuje stroške zdravstvenih storitev. Hkrati pa so posledice nasilja nad ženskami še veliko širše, saj poleg žensk, ki so žrtve nasilja, prizadenejo tudi njihove družine, prijatelje in družbo kot celoto.

Na evropski ravni urejata področje nasilja nad ženskami  Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija). RS je konvencijo podpisala 8. septembra 2011, ratificirala pa 19. decembra 2014. Glavni cilj konvencije je odpraviti vse oblike diskriminacije nad ženskami in spodbujati enakost med ženskami in moškimi.

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je v letu 2012 izvedla v vseh državah članicah EU-28 anketno raziskovanje o nasilju nad ženskami, v katerem je bilo anketiranih 42.000 žensk (v Sloveniji 1.500). V raziskovanju so ženske spraševali o njihovih izkušnjah s fizičnim, spolnim in psihičnim nasiljem in tudi z nasiljem v družini.

FRA: »Nasilje nad ženskami: vsak dan in povsod.«

Raziskovanje kaže, da je fizično in/ali spolno nasilje doživelo po 15. letu starosti 33 % ali 62 milijonov žensk. Najhujše oblike partnerjevega nasilja ni prijavilo policiji ali drugi organizaciji 67 % žensk.  

55 % žensk je doživelo določeno obliko spolnega nadlegovanja; 32 % žensk od tistih, ki so bile žrtve spolnega nadlegovanja, je dejalo, da je bil storilec nadrejena oseba, sodelavec ali stranka.

11 % žensk je doživelo nespodobna povabila na družabnih omrežjih ali je prejelo e-poštna ali besedilna sporočila (SMS) z izključno spolno vsebino. 20 % žrtev takega nadlegovanja po spletu so bile mlade ženske, stare od 18 do 29 let.

18 % žensk je  po 15. letu starosti doživelo zalezovanje, v zadnjih 12 mesecih pred anketo pa je bilo takih 5 % ali 9 milijonov.

V otroštvu je doživelo fizično ali spolno nasilje odrasle osebe 33 % žensk.

 

Podatke o ženskah, žrtvah prijavljenih kaznivih dejanj, beleži policija

Podatki policije kažejo, da so bile ženske, ki so bile žrtve prijavljenih nasilnih kaznivih dejanj, največkrat žrtve nasilja v družini. V zadnjih petih letih (2010–2014) je bilo takih žrtev v Sloveniji vsako leto povprečno okrog 1.600. Prijav kaznivih dejanj, v katerih so žrtve utrpele telesne poškodbe, je bilo v tem obdobju povprečno nekaj več kot 500 letno. Prijav zanemarjanja mladoletnic in surovega ravnanja z njimi je bilo povprečno 400 na leto.

Število prijav žensk, ki so bile žrtve spolnega nasilja v širšem smislu (posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let), se je od leta 2010 do leta 2014 zmanjšalo. V tem obdobju jih je bilo povprečno okrog 200 na leto.

Najhujše žrtve nasilja nad ženskami so ženske, ki so bile umorjene[1]. Lani je bilo v Sloveniji umorjenih šest žensk, v letu 2013 štiri, v letu 2012 sedem, v letih 2011 in 2010 pa vsako leto deset.


[1] Sem štejemo naslednja kazniva dejanja: uboj, umor, uboj na mah, povzročitev smrti iz malomarnosti in detomor.

Tabela 1: Ženske, žrtve nasilja glede na njegovo vrsto, 2012
Slovenija Povprečje
EU-28
%
Fizično in/ali spolno nasilje po 15. letu starosti2233
Fizično nasilje partnerja po 15. letu starosti1220
Fizično nasilje druge osebe po 15. letu starosti1320
Spolno nasilje partnerja po 15. letu starosti47
Spolno nasilje druge osebe po 15. letu starosti46
Psihološko nasilje partnerja po 15. letu starosti3443
Spolno nadlegovanje po 15. letu starosti4455
Zalezovanje po 15. letu starosti1418
Fizično, spolno ali psihično nasilje pred 15. letom starosti1635
Spolno nasilje pred 15. letom starosti612
Vir: FRA, Raziskava o nasilju nad ženskami v EU
Tabela 2: Registrirane ženske, žrtve najpogostejših vrst nasilja, Slovenija, 2010-2014
20102011201220132014Povprečje
2010 - 2014
Nasilje v družini1.9091.5841.5051.4221.5091.586
Telesne poškodbe607531541519539547
Spolno nasilje285212221233173225
Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje324379455396327376
Umor10107467
VIR: Policija
Opomba: Število žrtev se v referenčnem letu šteje samo enkrat, ne glede na to kolikokrat je bila žrtev opazovanih kaznivih dejanj.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.