Kakovost življenja

Prebivalci Slovenije smo splošno zadovoljstvo z življenjem ocenili povprečno z oceno 7

Kakovost življenja je spletno orodje, ki vam omogoča vpogled v različne vidike kakovosti življenja v Sloveniji in vam daje možnost, da se primerjate s sodržavljani, s povprečjem EU in tudi z drugimi državami članicami EU.

  • 6. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Kakovost življenja – vstop v spletno orodje

S čim smo v Sloveniji zadovoljni?
Prebivalci Slovenije so zadovoljstvo z osebnimi odnosi ocenili povprečno z 8,3 (na lestvici od 0 do 10). Najvišjo povprečno oceno je imela Irska (8,6), najnižjo pa Bolgarija (5,7); povprečje za EU-28 je bilo 7,8. Z osebnimi odnosi je v Sloveniji zelo zadovoljnih 52 % oseb, samo 8 % pa jih je nezadovoljnih. 97 % oseb ima nekoga, na katerega se lahko po potrebi zanesejo.S čim v Sloveniji nismo zadovoljni?
Prebivalci Slovenije so zaupanje v pravni sistem povprečno ocenili z 2,7 (na lestvici od 0 do 10), kar je najnižja povprečna ocena od vseh držav v EU-28. Največje zaupanje v pravni sistem imajo prebivalci Danske, povprečno so ga ocenili s 7,5.Navodila za uporabo
Ko določite državo, lahko izbirate med različnimi dimenzijami kakovosti življenja. Običajno sta predstavljena dva različna kazalnika za vsako dimenzijo. Pri večini dimenzij kakovosti življenja nudi eden od kazalnikov informacije o stopnji zadovoljstva posameznikov, medtem ko drugi kazalnik prikazuje objektivne informacije o tej dimenziji kakovosti življenja. S klikom na "i" poleg naslova vsakega kazalnika lahko dobite dodatne informacije, s klikom na "Podatki" pa lahko dostopate do izvornih podatkov. S klikom na "Primerjaj" lahko primerjate izbrano državo z državami članicami EU z najnižjo in najvišjo vrednostjo in tudi s povprečjem EU.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.