Spletna prodaja, Slovenija, 2014

Delež podjetij s spletno prodajo narašča

V letu 2014 je izdelke ali storitve prodajalo prek spletnih strani 17 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi osebami. Podjetja v gostinski nastanitveni dejavnosti so s spletno prodajo ustvarila 11,8 % celotne vrednosti svojega prihodka (brez DDV).

  • 5.11.2015
  • |
  • končni podatki

S spletno prodajo se ukvarja tretjina velikih podjetij
Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi osebami je bilo v letu 2014 17 % takih, ki so prodajala izdelke ali storitve ali prejemala naročila in rezervacije prek spletnih strani (naročila in rezervacije, ki so jih prejela po e-pošti, se ne upoštevajo); v letu 2013 jih je bilo 14 %. Delež podjetij s spletno prodajo se je povečal v vseh velikostnih razredih podjetij, najbolj pa v velikih podjetjih (v letu 2014: 32 %; v letu 2013: 27 %); sledila so mala podjetja (v letu 2014: 16 %; v letu 2013: 13 %) ter srednje velika podjetja (v letu 2014: 18 %; in  v letu 2013: 17 %).

Glede na dejavnost podjetij je imelo spletno prodajo 27 % podjetij v storitvenih dejavnostih (v letu 2013: 23 %) in 6 % podjetij v proizvodnih dejavnostih (v letu 2013: 5 %).

Podjetja s spletno prodajo so v letu 2014 ustvarila 6,4 % celotne vrednosti ustvarjenega prihodka (brez DDV). 73 % teh podjetij je prodajalo končnim potrošnikom (v letu 2013: 69 %), 59 % pa drugim podjetjem ter javnim ustanovam (v letu 2013: 63 %). Večina podjetij s spletno prodajo (94 %) je prejemala naročila iz Slovenije (v letu 2013: 95 %), polovica (50 %) iz drugih držav članic EU (v letu 2013: 42 %) in 18 % iz drugih držav (v letu 2013: 20 %). 


Narašča vrednost spletne prodaje v gostinski nastanitveni dejavnosti in v dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
V gostinski nastanitveni dejavnosti je v letu 2014 prodajalo svoje izdelke ali storitve ali prejemalo rezervacije prek spletnih strani 79 % podjetij (67 % v letu 2013).  

Ta podjetja so v letu 2014 s prodajo prek spletnih strani ustvarila 11,8 % celotne vrednosti svojega prihodka (brez DDV) ali okoli 52 milijonov EUR. Večino prihodka od spletne prodaje so ustvarila s prodajo v druge države članice oz. z rezervacijami iz drugih držav članic EU, in sicer 52 %, 29 % s prodajo v Sloveniji in 19 % s prodajo v druge države in z rezervacijami iz drugih držav.

Od podjetij v dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili se je s spletno prodajo ukvarjalo 30 % podjetij (25 % v letu 2013). Ta podjetja so v letu 2014 s spletno prodajo ustvarila 1,5 % celotne vrednosti svojega prihodka (brez DDV), (v letu 2013: 0,4 %). Večino prihodka od spletne prodaje so ustvarila s prodajo v Sloveniji (98 %), manjši del (2 %) pa s prodajo v druge države članice EU.


Stroški vpeljave spletne prodaje so bili višji v primerjavi z njenimi prednostmi v petini podjetij s spletno prodajo

V 20 % podjetij, ki imajo spletno prodajo, so bili stroški vpeljave spletne prodaje višji kot njene prednosti. V 15 % podjetij so oteževale spletno prodajo težave, povezane z logistiko (odprema izdelkov ali izvajanje storitev), in težave, povezane s plačilom pri spletni prodaji. 10 % podjetij so oteževale spletno prodajo težave, povezane z varno uporabo IKT ali z zaščito podatkov, 9 % podjetij težave, povezane z zakonodajo, 24 % podjetij s spletno prodajo pa je oteževala spletno prodajo neprimernost nudenih izdelkov ali storitev.

Grafikon 1: Ovire, ki otežujejo ali preprečujejo spletno prodajo podjetjem z vsaj 10 zaposlenimi osebami, Slovenija, 2014
Grafikon 1: Ovire, ki otežujejo ali preprečujejo spletno prodajo podjetjem z vsaj 10 zaposlenimi osebami, Slovenija, 2014
Vir: SURS
Tabela 1: Spletna prodaja podjetij z vsaj 10 zaposlenimi osebami, Slovenija, 2014
vsaj 10
zaposlenih
10–49
zaposlenih
50–249
zaposlenih
250 ali več
zaposlenih
%
Spletna prodaja17161832
..Spletna stran pri prodaji omogočala spletno plačilo 35314555
..Spletna prodaja v Sloveniji94949795
..Spletna prodaja v države članice EU50524838
..Spletna prodaja v druge države18172029
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z 10 ali več zaposlenimi osebami. V spletno prodajo je vključena prodaja izdelkov ali storitev in prejetih rezervacij za prenočitve. Naročila oz. rezervacije so lahko oddane prek lastnih spletnih strani ali prek agencij za spletne rezervacije.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.