Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2015

V prvem četrtletju 2015 je nakupovalo prek interneta 28 % oseb, starih 16–74 let

V 1. četrtletju 2015 je nakupovalo prek interneta 28 % oseb, starih 16–74 let. Večina e-kupcev je v tem obdobju opravila vsaj dva (1–2) spletna nakupa, pri 32 % e-kupcev pa so bili spletni nakupi vredni od 100 do 499 EUR.

  • 5. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V zadnjih treh mesecih (pred anketiranjem) je največ e-kupcev opravilo 1–2 spletna nakupa v vrednosti od 100 do 499 EUR (ocena)
Internet je v prvem četrtletju 2015 uporabljalo 73 % oseb, starih 16–74 let; 18 % oseb v tej starostni skupini je v tem obdobju prek interneta prodajalo blago ali storitve, 28 % pa je prek interneta nakupovalo (v 2014: 26 %). Večina teh e-kupcev je v opazovanem obdobju opravila največ dva (1–2) spletna nakupa (53 %); 32 % jih je opravilo 3–5, 11 % 6–10 in 4 % več kot 10 spletnih nakupov.

Tretjina e-kupcev je v opazovanih treh mesecih opravila spletene nakupe, katerih ocenjena vrednost je znašala od 100 do 499 EUR (32 %), spletni nakupi 30 % e-kupcev so bili vredni (po oceni) od 50 do 99 EUR, vrednost spletnih nakupov 27 % e-kupcev pa je bila nižja od 50 EUR. Spletni nakupi 6 % e-kupcev so bili vredni od 500 do 999 EUR, spletni nakupi 3 % teh kupcev pa vsaj 1000 EUR. En odstotek e-kupcev ni mogel oceniti vrednosti svojih spletnih nakupov v teh treh mesecih.

Na ravni kohezijskih regij je v prvem četrtletju 2015 nakupovalo prek interneta v zahodni Sloveniji 29 % oseb, starih 16–74, v vzhodni Sloveniji pa 27 %. Največ e-kupcev v zahodni Sloveniji je v tem obdobju opravilo največ dva (1–2) spletna nakupa (52 %). 31 % e-kupcev iz te regije je opravilo spletne nakupe v vrednosti od 50 do 99 EUR in prav toliko (31 %) e-nakupe v vrednosti od 100 do 499 EUR. Tudi v vzhodni Sloveniji je največ e-kupcev opravilo največ dva (1–2) spletna nakupa (54 %), prevladovali pa so spletni nakupi, katerih ocenjena vrednost je znašala od 100 do 499 EUR (33 %). 


V zadnjih dvanajstih mesecih pred anketiranjem nakupovalo prek spleta več moških kot žensk
V zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem je opravilo spletni nakup (tj. oddalo naročilo ali kupilo blago ali storitve) 39 % oseb, starih 16–74 let (v obdobju od aprila 2014 do marca 2015) (37 %; v letu 2014). Največ e-kupcev je bilo v tem obdobju med osebami, starimi 25–34 let (67 %), sledili so 16–24-letniki (61 %) in 35–44-letniki (49 %); najmanj e-kupcev pa je bilo med osebami, starimi 65–74 let (7 %).

Tako kot v letu 2014 je bilo več e-kupcev med moškimi 42 % (v 2014: 39 %); med ženskami jih je bilo 36 %, kar je prav toliko kot v prejšnjem letu.


Prevladovali spletni nakupi obleke, športne opreme
Največ e-kupcev od tistih, ki so prek interneta kupovali v zadnjih 12 mesecih, je kupilo oz. oddalo naročilo za obleke, športno opremo, čevlje (45 %), sledijo nakupi dobrin za gospodinjstvo, npr. pohištvo, belo tehniko, igrače ipd. (te dobrine je kupilo ali naročilo 28 % e-kupcev), potem nakupi dobrin za vsakdanjo uporabo, npr. hrane, kozmetike (27 %), nakupi elektronske opreme, npr. TV (21 %). Pri storitvah so prevladovale turistične nastanitvene zmogljivosti, kot so npr. rezervacija prenočišča v hotelu in nakupi vstopnic za prireditve (21 % e-kupcev).

Večino nakupov so e-kupci v zadnjih 12 mesecih opravili pri prodajalcih v Sloveniji, 76 %; 43 % e-nakupov so opravili pri prodajalcih iz drugih držav članic EU in 26 % pri prodajalcih iz držav zunaj EU.


Poznejša dostava blaga najpogostejša težava, na katero so naleteli e-kupci
Najpogostejša težava, ki so jo imeli e-kupci pri nakupu prek spleta v zadnjih 12 mesecih, je bila ta, da jim je bilo blago oz. storitev dostavljeno pozneje, kot je bilo navedeno ob nakupu; to težavo je navedlo 7 % e-kupcev; 5 % e-kupcem je bil dostavljen napačen ali poškodovan izdelek, 4 % e-kupcev so imeli tehnične težave med naročanjem oz. plačevanjem na spletni strani ali spletni prodajalec iz tujine ni prejemal njihovih naročil iz Slovenije. 2 % e-kupcev sta imela višje končne stroške, kot so bili navedeni pri nakupu, npr. višji stroški dobave, ali imela težave z reklamacijo ali vračilom blaga. 1 % e-kupcev je bil žrtev prevare (niso npr. prejeli naročenega blaga ali storitve, lahko je kdo zlorabil njihovo kreditno ali predplačniško kartico ali račun). Večina (78 %) e-kupcev pri spletnem nakupu ni naletela na težave.


Osebni nakup, možnost ogleda izdelka – najpogostejši razlog, da nekateri raje nakupujejo osebno, in ne prek spleta
Pri osebah, ki so v prvem četrtletju 2015 navedle, da v zadnjih 12 mesecih niso opravile nobenega spletnega nakupa, je bilo glavni razlog za to dejstvo, da raje nakupujejo osebno; tako je odgovorilo 88 % oseb od tistih, ki niso nakupovale prek spleta. 32 % jih je imelo pomisleke glede varnosti pri plačevanju prek interneta ali glede zasebnosti, 27 % jih je menilo, da nimajo ustreznih veščin, 20 % jih je imelo pomisleke glede prejema ali vračila izdelkov, možnosti reklamacije, reševanja pritožb. 14 % pa jih je kot razlog navedlo, da nimajo plačilne kartice ali predplačniškega računa za plačilo prek spleta.

Infografika 1: Spletno nakupovanje oseb, starih 16–74 let
Infografika 1: Spletno nakupovanje oseb, starih 16–74 let
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Izvedbo raziskovanja je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Tehnična pomoč.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.