Glasbena dejavnost, Slovenija, 2014

Profesionalni orkestri in zbori so v 2014 izvedli 120 koncertov v matičnih hišah in 236 na gostovanjih

Profesionalni orkestri in zbori so v letu 2014 izvedli 2.123 glasbenih del. 120 njihovih koncertov v matični hiši je obiskalo več kot 83.600 poslušalcev.

  • 5. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki


Več kot tretjino izvedenih glasbenih del so prispevali slovenski avtorji

Slovenski profesionalni orkestri in zbori so v letu 2014 vključili v svoj repertoar 746 del slovenskih avtorjev ali 35,1 % od vseh, izvedenih v tem letu; teh smo našteli 2.123.   
120 koncertov so priredili v svojih matičnih hišah. Te koncerte je obiskalo več kot 83.600 poslušalcev.

Poleg teh koncertov so v letu 2014 izvedla še 236 koncertov na gostovanjih. Z večino teh koncertov (208 ali 88 %) so gostovali po Sloveniji; z 20 koncerti so gostovali v drugih državah članicah Evropske unije, s 4 v drugih državah, 4 koncerte pa so izvedli posebej za Slovence zunaj Slovenije, od tega 3 v zamejstvu.

Grafikon 1: Izvedena glasbena dela, Slovenija
Grafikon 1: Izvedena glasbena dela, Slovenija
Tabela 1: Dejavnost poklicnih orkestrov in zborov, Slovenija
20132014
Izvedena dela - skupaj2.5342.123
  slovenskih avtorjev999746
Lastni koncerti v matični hiši217120
Obiskovalci lastnih koncertov v matični hiši148.69883.646
Vir: SURS
Tabela 2: Gostovanja poklicnih orkestrov in zborov zunaj matične hiše, Slovenija
20132014
Gostovanja zunaj matične hiše - skupaj402239
  v Sloveniji354208
  pri Slovencih zunaj Slovenije 04
  od tega pri zamejcih03
  v drugih državah članicah EU2920
  v drugih državah184
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.