Demografski dogodki, Slovenija, 2. četrtletje 2015

V drugem četrtletju 2015 v tujino odseljenih manj prebivalcev kot v istem četrtletju lani

V 2. četrtletju leta 2015 sta bila naravni in selitveni prirast pozitivna. Prvi za 539, drugi za 586.

  • 29.10.2015
  • |
  • začasni podatki

Rodilo se je manj, umrlo pa več prebivalcev kot v istem četrtletju prejšnjega leta

V drugem četrtletju 2015 se je rodilo 5.239, umrlo pa je 4.700 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 128 nižje, število umrlih pa za 227 večje kot v istem obdobju leta 2014. Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z 1,7 na 1,0.


Manj porok in razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta

V drugem četrtletju 2015 je zakonsko zvezo sklenilo 2.236 parov ali 156 manj kot v istem obdobju leta 2014, razvezalo pa se je 613 parov ali 32 manj kot v drugem četrtletju 2014.


Manj notranjih selitev

V drugem četrtletju 2015 je bilo registriranih 23.542 notranjih selitev ali za 1,3 % manj kot v istem četrtletju leta 2014.


Selitveni prirast državljanov Slovenije sedemnajsto četrtletje zapored negativen

V drugem četrtletju 2015 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v istem obdobju leta 2014. Priselilo se jih je namreč 3.527 ali za 20,0 % več kot v drugem četrtletju 2014. Odselilo se je 2.941 prebivalcev ali 136 manj kot v istem obdobju leta 2014. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.702) je bilo znova višje od števila odseljenih tujih državljanov (1.239).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 1.623), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 1.037 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Grafikon 1: Naravni prirast, Slovenija
Grafikon 1: Naravni prirast, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Tabela 1: Demografski dogodki, Slovenija
IV–VI 2014IV–VI 20151)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni5.36710,45.23910,2
Umrli4.4738,74.7009,1
Naravni prirast8941,75391,0
Priseljeni iz tujine2.9385,73.5276,9
Odseljeni v tujino3.0776,02.9415,7
Selitveni prirast-139-0,35861,1
Skupni prirast7551,51.1252,2
Sklenjene zakonske zveze2.3924,72.2364,3
Razvezane zakonske zveze6451,36131,2
Notranje selitve23.84046,423.54245,8
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.