Gledališka dejavnost, Slovenija, 2014

Gledališke predstave si je ogledalo 745.000 oseb, med njimi je bilo nekaj nad 37 % otrok in mladine.

 Slovenska gledališča so v letu 2014 izvedla 4.748 predstav, največ je bilo dramskih (52 %)  in lutkovnih (23 %).

  • 28. 10. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki


V letu 2014 izvedenih na novo 287 gledaliških del, od tega največ dramskih, najmanj pa baletnih del.

V matičnih hišah slovenskih gledališč je bilo v letu 2014 izvedenih 4.748 predstav, od tega je bilo nekaj nad 81 % lastnih in blizu 19 % gostujočih predstav. 
Med 287gledališkimi deli, izvedenimi  na novo v letu 2014, je bilo 112 dramskih del, 41 plesnih prireditev, 37 del raziskovalnih gledališč, 22 predstav lutkovnih gledališč, 9 opernih in 5 baletnih del ter 60 novitet drugih gledališč, ki ne sodijo v nobeno od prej naštetih gledališč.
Gostujoče skupine so v matičnih hišah slovenskih gledališč izvedle 894 predstav, od tega polovico dramskih in 21 % lutkovnih predstav. 

Slovenska gledališča so 2.089 svojih predstav izvedla zunaj matične hiše, na gostovanjih. Največ  teh predstav, več kot 79 %, so izvedla v Sloveniji, nekaj več kot 7 % pri Slovencih v zamejstvu in po svetu in v enakem deležu še v Evropski uniji;  zunaj EU je bilo izvedenih  116 teh predstav, kar je 5,5 % vseh gostovanj.

Eno gledališko predstavo si je ogledalo povprečno 157 gledalcev

Vse predstave skupaj si je v letu 2014 ogledalo okoli 745.000 gledalcev;  približno 50 % gledalcev  si je ogledalo dramske predstave, blizu 15 % lutkovne, po okoli 8 % operne in baletne predstave, nekaj več kot 4 % plesne prireditve in 2 % obiskovalcev predstave raziskovalnih gledališč;  predstave drugih gledališč, ki jih ne moremo uvrstiti med prej omenjene, si je ogledalo 12 % obiskovalcev.

Povprečno največ obiskovalcev na predstavo je bilo v letu 2014 na predstavah baleta in opere (več kot 500), najmanj pa na predstavah raziskovalnih gledališč (61); eno gledališko predstavo (ne glede na vrsto gledališča) si je v povprečju ogledalo 157 obiskovalcev.

Med obiskovalci gledališč je bilo približno 37 % otrok in mladine. Ti so v največjem številu obiskovali dramske predstave (43 % obiska otrok in mladine) in lutkovne predstave (33 %).

Grafikon 1: Predstave in obiskovalci gledališč glede na zvrst, Slovenija, 2014
Grafikon 1: Predstave in obiskovalci gledališč glede na zvrst, Slovenija, 2014
Vir: SURS
Tabela 1: Gledališka dejavnost, Slovenija
20132014
Novo izvedena dela262287
  od tega dela slovenskih avtorjev98151
Predstave v matičnih hišah4.7464.748
  od tega gostujočih skupin937894
Gledalci gledaliških predstav881.252745.434
  od tega otrok in mladine301.606278.168
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.