Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2015

V oktobru 2015 za 1 % več prenočitev turistov kot v oktobru lani

V turističnih nastanitvenih objektih smo v oktobru 2015 zabeležili za 3 % več prihodov turistov in za 1 % več njihovih prenočitev kot v oktobru 2014. 35 % turističnih prenočitev je bilo ustvarjenih v zdraviliških občinah.

  • 30. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
V oktobru 2015 za 5 % več prihodov tujih turistov
V turističnih nastanitvenih objektih smo v oktobru 2015 zabeležili za 3 % več prihodov turistov in za 1 % več njihovih prenočitev kot v oktobru 2014. Število prihodov domačih turistov je upadlo za 1 %, število njihovih prenočitev pa je bilo višje za 1 %; število prihodov tujih turistov je bilo višje za 5 %, število njihovih prenočitev pa za 2 %. 
 
Več kot tretjina prenočitev turistov v zdraviliških občinah, upad prenočitev v gorskih in obmorskih občinah
35 % vseh turističnih prenočitev v oktobru 2015 je bilo ustvarjenih v zdraviliških občinah, 19 % v obmorskih, 16 % v gorskih občinah ter 15 % v občini Ljubljana. 
Število turističnih prenočitev se je glede na oktober 2014 povečalo v občini Ljubljana za 12 % ter v zdraviliških občinah za 1 %, medtem ko je število turističnih prenočitev v obmorskih in gorskih občinah upadlo za 4 % oziroma 3 %. 

Skoraj tri četrtine turističnih prenočitev v hotelih
V oktobru 2015 je bilo v hotelih ustvarjenih 73 % prenočitev turistov, v kampih ter v apartmajskih in počitniških naseljih  po 6 % in v zasebnih sobah, apartmajih 3 %. V hotelih je bilo ustvarjenih približno toliko turističnih prenočitev kot oktobra lani. V apartmajskih in počitniških naseljih se je število turističnih prenočitev povečalo za 6 %, v kampih pa je upadlo za 9 %. 
 
Več prenočitev italijanskih in hrvaških turistov
Tuji turisti so v Sloveniji v oktobru 2015 ustvarili 60 % turističnih prenočitev. Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v oktobru 2015 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili: Avstrija (17 %), Italija (16 %), Nemčija (11 %) ter Hrvaška (5 %).   
V oktobru 2015 so turisti iz Hrvaške in turisti iz Italije ustvarili več prenočitev kot v oktobru 2014: prvi za 14 %, drugi za 12 %. Prenočitev turistov iz Avstrije in Nemčije pa je bilo manj kot v oktobru 2014, in sicer za 4 % oziroma 2 %.

Za 8 % več prenočitev turistov v prvih desetih mesecih
V prvih desetih mesecih leta 2015 je bilo zabeleženih za 8 % več prenočitev turistov kot v prvih desetih mesecih prejšnjega leta. Število prenočitev domačih turistov se je povečalo za 7 %, tujih za 8 %. Skupno število prihodov turistov je bilo višje za 11 % (domačih za 9 %, tujih za 12 %).
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Gibanje turističnih prenočitev po vrstah občin, Slovenija, oktober 2015
Grafikon 2: Gibanje turističnih prenočitev po vrstah občin, Slovenija, oktober 2015
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, oktober 2015
Grafikon 3: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, oktober 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 20151)
X 2015
X 2014
I–X 2015
I–X 2014
I–X 2015
indeks%
Prihodi turistov – skupaj103,1111,0100
  domači98,8109,230
  tuji105,4111,870
Prenočitve turistov – skupaj101,4107,5100
  domači101,1106,536
  tuji101,6108,164
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. V letnih podatkih pa so upoštevani tudi ti nastanitveni objekti.

Začasni podatki se objavljajo kot indeksna števila in deleži najpozneje konec tekočega meseca za prejšnji mesec.
Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu objavljamo v absolutnih številih v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.