Gospodarska klima, Slovenija, oktober 2015

Gospodarska klima oktobra 2015 na mesečni in letni ravni višja

Gospodarska klima je bila oktobra 2015 na obeh ravneh višja, na mesečni za 0,2, na letni pa za 3,9 odstotne točke.

  • 26. 10. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodarska klima na mesečni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil oktobra 2015 (6,1 odstotne točke) za 0,2 odstotne točke višji kot septembra 2015 (6,0 odstotne točke) in za 10,1 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje tega kazalnika so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,6 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Negativno sta na mesečno spremembo tega kazalnika vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,0 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil oktobra 2015 na letni ravni višji za 3,9 odstotne točke.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,6 odstotne točke) in kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,4 odstotne točke). Negativno sta na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivala kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke).

Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime1), Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime1), Slovenija, oktober 2015
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime<sup>1)</sup>, Slovenija, oktober 2015
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS

METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za prejšnje obdobje, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za isto obdobje prejšnjega leta, so izločeni vplivi koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.