Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih, Slovenija, 2015

Podjetja uporabljajo družbene medije večinoma za krepitev ugleda podjetja ali za trženje izdelkov ali storitev

Med podjetji z 10 ali več zaposlenimi osebami jih uporablja družbene medije 42 %. Svoj profil na družabnih omrežjih ima 41 % teh podjetij. 17 % teh podjetij najema storitve računalništva v oblak; narašča najem storitev za shranjevanje datotek. 

  • 6. 10. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Med podjetji v storitvenih dejavnostih jih uporablja družbene medije polovica
Družbene medije – družabna omrežja, bloge ali mikrobloge, spletne strani za delitev multimedijskih vsebin ali orodja za izmenjavo znanj, ki temeljijo na Wiki – uporablja 42 % podjetij med tistimi z 10 ali več zaposlenimi osebami (v 2014: 39 %). V največjem obsegu jih uporabljajo (imajo uporabniški profil, račun ali licenco glede na tip družbenega omrežja) velika podjetja (75 %), sledijo srednje velika (52 %) in majhna podjetja (39 %). V primerjavi s prejšnjim letom se je delež podjetij, ki uporabljajo družbene medije, najizraziteje povečal med srednje velikimi podjetji (v 2014: 39 %).

Glede na dejavnost podjetja jih uporabljajo v največjem obsegu podjetja v storitvenih dejavnostih; uporablja jih 55 % teh podjetij. Med podjetji v proizvodnih dejavnostih je takih podjetij 30 %. 


Podjetja uporabljajo v glavnem družabna omrežja
Podjetja uporabljajo skoraj vse tipe družbenih medijev v večjem obsegu kot v prejšnjem letu. Tako kot v prejšnjem letu jih ima največ svoj profil na družabnih omrežjih (npr. Facebook, Linkedln ipd.), in sicer 41 % (v 2014: 37 %). Na spletnih straneh za delitev multimedijskih vsebin (npr. Youtube, Flickr, Picassa ipd.) ima svoj profil 14 % podjetij (v 2014: 12 %). 9 % podjetij ima svoj blog ali mikroblog (npr. na Twitterju) (v 2014: 8 %), 3 % podjetij pa uporabljajo orodja za izmenjavo znanj, ki temeljijo na Wiki.

27 % podjetij ima na svoji spletni strani povezavo na profil podjetja na družbenih medijih.


Glavni namen uporabe družbenih medijev je krepitev ugleda ali trženje izdelkov ali storitev
Podjetja s profilom na družbenih medijih uporabljajo te medije v največjem obsegu za krepitev ugleda (za oblikovanje celostne podobe podjetja) ali za trženje izdelkov ali storitev; za ta namen jih uporablja 74 % podjetij. 49 % podjetij jih uporablja za pridobivanje mnenj ali za odgovarjanje na mnenja, ocene, vprašanja strank. 24 % podjetij jih uporablja za novačenje, zaposlovanje novih sodelavcev. 17 % podjetij je z uporabo družbenih medijev vključevalo stranke v razvoj ali inovacijo izdelkov ali storitev. 17 % podjetij s profilom na družbenih medijih pa teh medijev ni uporabljalo.  

Med podjetji v storitvenih dejavnosti, ki uporabljajo družbene medije, jih 55 % uporablja te medije za pridobivanje mnenj ali za odgovarjanje na mnenja, ocene, vprašanja strank. Med podjetji v proizvodnih dejavnostih je takih podjetij 38 %. Za vključevanje strank v razvoj, inovacijo izdelkov ali storitev jih uporabljajo v enakem obsegu (17 % podjetij v storitvenih, 16 % podjetij v proizvodnih dejavnostih).


Najemanje storitev računalništva v oblaku narašča
Storitve računalništva v oblaku, npr. e-pošto, programsko opremo, prostor za hrambo podatkov, računalniške zmogljivosti itd., najema 17 % podjetij med tistimi z 10 ali več zaposlenimi osebami (v 2014: 15 %). Te storitve najemajo v največjem odstotku velika podjetja (v 2015: 39 %, v 2014: 28 %); sledijo srednje velika (v 2015: 23 %, v 2014: 20 %) in majhna podjetja (v 2015:16 %, v 2014: 14 %).


Narašča najemanje storitev za shranjevanje datotek kot storitev računalništva v oblaku
Podjetja so tako kot v prejšnjem letu v največjem obsegu najemala e-pošto kot storitev računalništva v oblaku (10 %). Povečal se je delež podjetij, ki najemajo storitve za shranjevanje datotek (vseh vrst datotek, shranjevanje kopij datotek podjetja) (na 9 %; v 2014: 7 %). 6 % podjetij je najemalo pisarniško opremo kot rešitev računalništva v oblaku in storitve gostovanja podatkovne baze podjetja (podatkov, njihovega opisa in programske opreme, ki omogoča shranjevanje, iskanje, vzdrževanje podatkov v bazi itd.) kot storitve računalništva v oblaku. 5 % podjetij je najemalo finančno-računovodsko programsko opremo kot storitev računalništva v oblaku, 4 % podjetij pa programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM oz. Customer Relationship Management) in računalniško zmogljivost za poganjanje lastne programske opreme podjetja (npr. virtualne procesorje ali pomnilnike) kot storitev računalništva v oblaku.

Grafikon 1: Podjetja s profilom ali licenco na družbenih medijih, po tipu medija, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Podjetja s profilom ali licenco na družbenih medijih, po tipu medija, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Nameni uporabe družbenih medijev v podjetjih s profilom ali licenco na družbenih medijih, Slovenija, 2015
10 ali več
zaposlenih
10–49
zaposlenih
50–249
zaposlenih
250 ali več
zaposlenih
%
Krepitev podobe podjetja ali trženje izdelkov ali storitev74737878
Pridobivanje mnenj ali za odgovarjanje na mnenja, ocene, vprašanja strank49484955
Novačenje, zaposlovanje novih sodelavcev24232732
Izmenjavo stališč, mnenj znotraj podjetja22222122
Sodelovanje s poslovnimi partnerji ali z drugimi organizacijami19192114
Vključevanje strank v razvoj ali inovacijo izdelkov ali storitev17161820
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Najem storitev računalništva v oblaku se nanaša na najem storitev npr. e-pošte, programske opreme, prostora za hrambo podatkov na internetu, računalniških zmogljivosti itd. Najete storitve morajo imeti vse naslednje značilnosti: do njih se dostopa prek interneta, nudijo se s strežnikov ponudnikov storitev, plačljive so glede na uporabo (npr. po uporabnikih, po uporabljeni zmogljivosti) ali pa so predplačljive; so prožne, njihov obseg se hitro prilagodi, poveča ali zmanjša glede na potrebe (npr. poveča se število uporabnikov ali shranjevalna kapaciteta); uporabljajo se po potrebi uporabnikov, brez osebnih stikov s ponudniki storitev.

Objavljeni podatki so ocene, pridobljene v raziskovanju, na vzorcu, ki predstavlja podjetja z 10 ali več zaposlenimi osebami.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.