Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2015

V zahodni Sloveniji je imelo v prvem četrtletju 2015 dostop do interneta 83 % gospodinjstev, v vzhodni pa 73 %

V 1. četrtletju 2015 je imelo dostop do interneta 78 % gospodinjstev. Internet je uporabljalo 73 % oseb, starih 16–74 let. Okoli 581.000 uporabnikov interneta je sodelovalo v spletnih družabnih omrežjih. 22 % oseb ni še nikoli uporabljalo interneta. 

  • 6. 10. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodinjstva v zahodni Sloveniji bolje opremljena z računalniki in z dostopom do interneta
Računalnik je v prvem četrtletju 2015 imelo v Sloveniji 78 % gospodinjstev. Prenosni računalnik je imelo 60 %, namizni računalnik 46 % in tablični računalnik 24 % gospodinjstev. V primerjavi z letom 2013 – računalnik je takrat imelo 76 % gospodinjstev – se je povečal delež gospodinjstev s prenosnimi (v 2013: 56 %) in tabličnimi računalniki (v 2013: 14 %) in zmanjšal delež tistih z namiznimi računalniki (v 2013: 56 %).    

Dostop do interneta je v prvem četrtletju 2015 imelo 78 % gospodinjstev. V primerjavi s prejšnjim letom se je povečal delež gospodinjstev, ki so za dostop do interneta uporabljala tudi mobilne širokopasovne povezave z uporabo mobilnega telefona (vsaj 3G), in to na 52 % (v istem obdobju 2014: 34 %). 

Na ravni kohezijskih regij je v zahodni Sloveniji imelo računalnik 84 % gospodinjstev, v vzhodni Sloveniji pa 73 % gospodinjstev. V obeh so prevladovali prenosni računalniki (v zahodni: 66 %; v vzhodni: 55 %); sledili so namizni (v zahodni: 47 %; v vzhodni: 44 %) in tablični računalniki (v zahodni: 24 %; v vzhodni: 23 %). Dostop do interneta je imelo v zahodni Sloveniji 83 %, v vzhodni pa 73 % gospodinjstev. Gospodinjstva v zahodni regiji so v večjem obsegu kot gospodinjstva v vzhodni regiji uporabljala za dostop do interneta prek mobilnih širokopasovnih povezav mobilni telefon (vsaj 3G) (v zahodni: 55 %; v vzhodni: v 49 %). 


Tudi v 2015 so gospodinjstva, ki nimajo dostopa do interneta, večinoma odgovorila, da interneta nimajo, ker ga ne potrebujejo ali jim za to primanjkuje znanja
61 % gospodinjstev od tistih, ki nimajo dostopa do interneta, je navedlo, da interneta ne potrebujejo (v 2014: 69 %), 29 % teh gospodinjstev je navedlo, da nimajo dostopa do interneta, ker je njihovo znanje o uporabi računalnika, interneta pomanjkljivo (v 2014: 62 %), 28 % gospodinjstev nima dostopa do interneta zaradi visokih stroškov opreme (npr. nakup računalnika) (v 2014: 47 %), 25 % gospodinjstev pa zaradi visokih stroškov dostopa (npr. stroški naročnine) (v 2014: 45 %).

V zahodni regiji je 69 % gospodinjstev od tistih, ki nimajo dostopa do interneta, navedlo, da interneta ne potrebujejo. Za 25 % gospodinjstev od teh je bil vzrok pomanjkljivo znanje, za 20 %  gospodinjstev so bili razlog previsoki stroški opreme.  V vzhodni regiji je 57 % gospodinjstev navedlo, da interneta ne potrebujejo, 33 %, da so stroški opreme previsoki in 31 %, da je ovira pomanjkljivo znanje o uporabi računalnika, interneta.


Med 16–74 let starimi osebami jih petina ni še nikoli uporabila interneta
Med osebami, starimi 16–74 let, je internet v prvem četrtletju 2015 uporabljalo okoli 1.136.000 oseb ali 73 %. 83 % teh oseb je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan. 22 % oseb v starosti 16–74 pa interneta ni še nikoli uporabljalo. Teh je največ med osebami, starimi 65–74 let (65 %), sledijo 55–64-letniki (47 %) in 45–54-letniki ( 21 %).

V zahodni Sloveniji je v tem obdobju uporabljalo internet 79 % oseb, starih 16–74 let, v vzhodni Sloveniji pa 68 %. Oseb, ki interneta niso še nikoli uporabljale, je bilo več v vzhodni regiji, 27 %; v zahodni regiji je bilo takih oseb 17 %.


V spletnih družbenih omrežjih sodeluje vsak dan ali skoraj vsak dan okoli 406.000 uporabnikov interneta
Okoli 581.000 ali 51 % uporabnikov interneta, starih 16–74 let, je v prvem četrtletju 2015 sodelovalo v spletnih družabnih omrežjih (npr. tako, da so ustvarili, urejali lastni profil ali pošiljali sporočila). Večina jih je spletna družabna omrežja uporabljala vsak dan ali skoraj vsak dan (70 %). Največ uporabnikov interneta, ki so sodelovali v družabnih omrežjih, je bilo med osebami, starimi 16–24 let (90 %) in 25–34 let (71 %).

Okoli 93.000 ali 8 % uporabnikov interneta, starih 16–74 let, pa je sodelovalo v profesionalnih omrežjih. Teh je bilo največ med osebami, starimi 35–44 let (12 %) in 25–34 let (11 %).


Spletnega tečaja so se v največjem odstotku udeležili 25–34-letni uporabniki interneta
V prvem četrtletju 2015 je 51 % uporabnikov interneta pridobivalo znanje iz spletnih enciklopedij, 43 % jih je pridobivalo informacije o izobraževanju in tečajih, 19 % pa jih je za svoje izobraževanje, za službo ali za zasebne namene uporabilo spletna gradiva za izobraževanje na internetu, npr. avdiovizualno gradivo, elektronske učbenike, programe za izobraževanje. 8 % jih je prek izobraževalnih spletnih strani komuniciralo s predavatelji ali študenti, 4 % so se udeležili spletnega tečaja. Spletnih tečajev so se v prvem četrtletju 2015 udeležili v največjem obsegu uporabniki interneta, stari 25–34 let (7 %).

Grafikon 1: Zakaj gospodinjstva nimajo dostopa do interneta, kohezijske regije, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Zakaj gospodinjstva nimajo dostopa do interneta, kohezijske regije, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Grafikon 2: Namen uporabe interneta, osebe, stare 16 –74 let, Slovenija, 1. četrtletje 2015
Grafikon 2: Namen uporabe interneta, osebe, stare 16 –74 let, Slovenija, 1. četrtletje 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Vrste širokopasovnih internetnih povezav v gospodinjstvih z dostopom do interneta1), Slovenija, 1. četrtletje 2015
I–III 2014I–III 2015
%
Fiksna povezava9396
Optično omrežje 2024
Mobilna povezava4969
Mobilna povezava prek mobilnega telefona (vsaj 3G)4567
Mobilna povezava prek prenosne naprave (USB-modema, SIM-kartice)1812
1) Gospodinjstva lahko dostopajo do interneta prek več vrst povezav.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Izvedbo raziskovanja je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja kot del Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Tehnična pomoč.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.