Povprečne mesečne plače, Slovenija, avgust 2015

Povprečna mesečna plača za avgust 2015 za 1,1 % nižja od plače za julij 2015

Povprečna mesečna plača za avgust 2015 je bila nominalno in realno nižja od povprečne mesečne plače za julij 2015; znašala je 1.524,44 EUR bruto, neto pa 995,85 EUR.

  • 15. 10. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za avgust 2015 nominalno in realno nižja od plače za prejšnji mesec
Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2015 je znašala 1.524,44 EUR; od povprečne mesečne bruto plače za julij 2015 je bila nominalno (za 1,1 %) in realno nižja (za 1,2 %). Povprečna mesečna neto plača za avgust 2015 je znašala 995,85 EUR; v primerjavi s plačo za julij 2015 je bila nominalno (za 0,9 %) in realno nižja (za 1,0 %).

Avgusta 2015 je zaposlena oseba v javnem sektorju zaslužila povprečno 1.141,82 EUR neto, v sektorju država 1.127,25 EUR neto in v zasebnem sektorju 919,73 EUR neto. Razlike v povprečnih neto plačah zaposlenih v posameznem sektorju so predvsem posledica razlik v izobrazbeni strukturi zaposlenih v posameznem sektorju.

V avgustu 2015 najvišja plača za plačano uro v finančni in zavarovalniški dejavnosti ter dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro
Zaposleni so bili avgusta 2015 za uro opravljenega dela najbolje plačani v finančnih in zavarovalniških dejavnostih in dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (13,67 EUR bruto). Sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (12,53 EUR bruto) in rudarstvo (11,68 EUR bruto). Najnižji znesek za plačano uro so avgusta 2015 prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (6,39 EUR bruto). Nekoliko več so prejeli zaposleni v gostinstvu (6,93 EUR bruto), gradbeništvu (7,21 EUR bruto) in v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (7,77 EUR bruto).
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača za plačano uro po področjih dejavnosti, Slovenija, avgust 2015
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača za plačano uro po področjih dejavnosti, Slovenija, avgust 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, avgust 2015
VIII 2015Ø I—VIII 2015Ø VI—VIII 2015VIII 2015
VII 2015
VIII 2015
VIII 2014
Ø I—VIII 2015
Ø I—VIII 2014
EURindeks
Bruto1.524,441.535,371.535,3698,9100,5100,5
Javni sektor1.758,941.765,651.768,8499,2100,4101,1
  od tega sektor država1.728,711.732,531.731,98100,5100,3100,7
Zasebni sektor1.402,171.413,421.412,9598,7100,7100,3
Neto995,851.001,151.001,5599,1100,3100,2
Javni sektor1.141,821.144,621.146,3599,4100,3100,7
  od tega sektor država1.127,251.129,451.128,77100,5100,1100,4
Zasebni sektor919,73925,18925,6398,9100,4100,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za avgust 2015 bodo objavljeni 26. oktobra 2015 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

V raziskovanju o povprečni mesečni plači opazujemo področja dejavnosti po SKD 2008: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (A), Rudarstvo (B), Predelovalne dejavnosti (C), Oskrba z električno energijo, plinom in paro (D), Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (E), Gradbeništvo (F), Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (G), Promet in skladiščenje (H), Gostinstvo (I), Informacijske in komunikacijske dejavnosti (J), Finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), Poslovanje z nepremičninami (L), Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (M), Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N), Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (O), Izobraževanje (P), Zdravstvo in socialno varstvo (Q), Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (R) in Druge dejavnosti (S).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.