Odpadki, Slovenija, 2014

Prebivalec Slovenije je v 2014 v povprečju proizvedel 433 kg komunalnih odpadkov, od tega 3,3 kg nevarnih

V Sloveniji je v 2014 nastalo skoraj 4,7 milijona ton različnih vrst odpadkov, od tega jih je 12 % nastalo v gospodinjstvih. 23 % vseh v 2014 nastalih komunalnih odpadkov je bilo odloženih na komunalna odlagališča.

 • 7. 10. 2015 ob 10:30
 • |
 • končni podatki
Nastajanje odpadkov v Sloveniji v letu 2014:
 • Nastalo je skoraj 4,7 milijona ton odpadkov, od tega malo manj kot 892.000 ton komunalnih.
 • Količina nastalih komunalnih odpadkov je bila za skoraj 5 % večja kot v letu 2013; povečanje količin drugih vrst odpadkov je bilo neznatno.
 • V proizvodnih dejavnostih je nastalo malo manj kot 2,8 milijona ton (59 %), v storitvenih dejavnostih skoraj 1,4 milijona ton (29 %), gospodinjstva pa so povzročila malo več kot pol milijona ton (12 %) vseh vrst odpadkov.
 • Količina nastalih nevarnih odpadkov (skoraj 147.000 ton) je bila glede na leto 2013 večja za 23 %.
 • Največ nevarnih odpadkov je nastalo v predelovalnih dejavnostih, 51 %; v gospodinjstvih jih je nastalo 2 %.
 • Največja je bila količina gradbenih odpadkov (24 %), sledili so odpadki iz termičnih procesov (17 %), odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (15 %), komunalni odpadki (14 %), odpadki iz obdelave in predelave lesa ter kovin (po 7 % iz vsake) in odpadna embalaža (5 %). Druge vrste odpadkov so nastale v manjših količinah.

Ravnanje z odpadki v Sloveniji v letu 2014:
 • Ločeno se je zbralo več kot pol milijona ton komunalnih odpadkov (ali skoraj 8 % več kot v letu 2013).
 • Predelanih je bilo (dejansko, brez zasipanja in priprave za predelavo ali odstranjevanje) malo več kot 3 milijone ton odpadkov (ali 5 % več kot v letu 2013).
 • Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih malo manj kot 283.000 ton vseh vrst odpadkov (ali skoraj 10 % manj kot v letu 2013).
 • Odloženih je bilo 23 % nastalih komunalnih odpadkov (ali za 7 % manj kot v letu 2013).
 • Uvoz in izvoz odpadkov sta se glede na leto 2013 povečala (uvoz za 6 %, izvoz za 11 %).

Infografika 1: Nastajanje odpadkov, Slovenija, 2014

 
Viri: SURS, ARSO, MOP


Interaktivna karta 1: Nastali komunalni odpadki, občine, Slovenija, 2014

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Viri: SURS (STAGE), ARSO, MOP, GURS
Tabela 1: Ravnanje z odpadki, Slovenija
20132014 2014
2013
toneindeks
Celotna predelava5.168.0776.098.139118
… od tega uporaba kot gorivo236.040268.938114
… od tega recikliranje2.575.6342.682.439104
… od tega kompostiranje66.21570.395106
Celotno odstranjevanje602.058584.13597
… od tega sežig z namenom odstranitve33.38834.654104
… od tega odlaganje313.147282.98990
Izvoz603.284671.460111
Viri: SURS, ARSO, MOP
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.