Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 2014

Nefinančne družbe so v letu 2014 presežek skoraj podvojile

Presežek na računu transakcij s tujino se je leta 2014 povečal  za nekaj več kot 61 %. Glede na leto 2013 so največjo rast presežka dosegle nefinančne družbe, saj so ga skoraj podvojile. Gospodinjstva pa so kljub zmanjšanju neto posojanja najbolj prispevala k presežku celotnega gospodarstva.

  • 30. 9. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa


Na računu transakcij s tujino
presežek tudi v letu 2014
Presežek (neto posojanje) na računu transakcij s tujino je v letu 2014 znašal 2.600 milijonov EUR (7,0 % BDP) in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za nekaj več kot 61 %, in to predvsem zaradi precej večje rasti izvoza blaga in storitev od rasti uvoza blaga in storitev. Ta je bila za 2,8 odstotne točke višja od rasti uvoza blaga in storitev, zato se je vrednost salda blaga in storitev glede na prejšnje leto povečala kar za 39,4 % in znašala 2.936 milijonov EUR, to je 7,9 % BDP (v letu 2013: 2.016 milijonov EUR ali 5,9 % BDP). Bruto nacionalni dohodek je v letu 2014 znašal 37.245 milijonov EUR, to je 99,8 % BDP in je bil glede na prejšnje leto višji za 4,3 %.

Nefinančne družbe precej povečale presežek, država precej zmanjšala zadolževanje                            
Nefinančne družbe so presežek v primerjavi z letom 2013 praktično podvojile, znašal je kar 1.390 milijonov EUR (v letu 2013: 720 milijonov EUR), medtem ko so finančne družbe izjemen presežek iz leta 2013 precej zmanjšale, saj je bila vrednost sredstev, s katerimi je država v letu 2014 dokapitalizirala banke, precej manjša kot v letu pred tem. Vrednost neto posojanja se je tako zmanjšala s 4.090 milijonov EUR na 1.056 milijonov EUR. Na drugi strani pa se je izrazito zmanjšal primanjkljaj države, in sicer je njegova vrednost znašala 1.849 milijonov EUR (v letu 2013: 5.400 milijonov EUR). Gospodinjstva so neto posojanje glede na leto 2013 zmanjšala za 8 %, in sicer zaradi povečanja investicij (za 10 %). 

Stopnja varčevanja gospodinjstev v 2014  ponovno višja in višja od povprečja v EU-28      
Stopnja varčevanja gospodinjstev v Sloveniji, ki se je vse od leta 2008 do vključno 2012 postopno zmanjševala, se je v zadnjih dveh letih zvišala. V letu 2014 se je glede na prejšnje leto zvišala za 0,7 odstotne točke, na 14,1 %; to pomeni, da so slovenska gospodinjstva v letu 2014 privarčevala 14,1 % razpoložljivega dohodka. S tem podatkom se Slovenija uvršča nad zadnje objavljeno povprečje v EU-28, hkrati pa tudi nad povprečje držav v evrskem območju. 

Delež sredstev za zaposlene v celotnem dohodku gospodinjstev nekoliko večji, delež socialnih prejemkov in nadomestil nekoliko manjši 
Največji del dohodka gospodinjstev so sredstva za zaposlene. V letu 2014 so ta znašala 51,2 % vseh dohodkov gospodinjstev, kar je 0,3 odstotne točke več, kot so znašala v prejšnjem letu. Delež poslovnega presežka z raznovrstnim dohodkom v celotnem dohodku gospodinjstev se je po šestih letih zmanjševanja prvič povečal, in sicer za 0,3 odstotne točke, na 14,5 %. Delež socialnih prejemkov in nadomestil (med te sodijo pokojnine, boleznine, porodniška nadomestila, denarna nadomestila za primer brezposelnosti, denarne socialne pomoči in socialni transferji v naravi) v celotnem prihodku gospodinjstev je v letu 2014 znašal 30,5 %; to pomeni, da se je glede na leto 2013 zmanjšal za 0,6 odstotne točke. Delež preostalih prihodkov (to so prihodki od obresti, dividend, najemnin za zemljišča, odškodnine iz neživljenjskega zavarovanja in raznovrstni tekoči transferji) je ostal nespremenjen, in sicer je znašal 3,8 %. 

Stopnja investiranja gospodinjstev v letu 2014 višja, vendar še vedno nižja od povprečja v EU-28                                                                                                            
Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2014 investirala 5,8 odstotka razpoložljivega dohodka, to je za 0,2 odstotne točke več kot v letu 2013, a še vedno za 4,8 odstotne točke manj kot v letu 2008, ko je stopnja investiranja gospodinjstev v Sloveniji dosegla vrh. Če izvzamemo leto 2008, se je Slovenija v celotnem obdobju od leta 2000 - 2014 s stopnjo investiranja gospodinjstev še vedno uvrščala pod povprečje  v EU-28 in tudi pod povprečje držav v evrskem območju.

Objavljamo tudi revidirane letne nefinančne sektorske račune za obdobje 2001–2013
Zaradi redne letne revizije BDP, manjših popravkov na računih nefinančnih družb, finančnih družb, države, gospodinjstev in tujine objavljamo tudi revidirane letne nefinančne sektorske račune za obdobje 2001–2013.

Grafikon 1: Stopnja varčevanja gospodinjstev, Slovenija, EU-28, Evro območje, 2000-2014
Grafikon 1: Stopnja varčevanja gospodinjstev, Slovenija, EU-28, Evro območje, 2000-2014
Viri: SURS, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 23. 9. 2015).
Grafikon 2: Stopnja investiranja gospodinjstev, Slovenija, EU-28, Evro območje, 2000-2014
Grafikon 2: Stopnja investiranja gospodinjstev, Slovenija, EU-28, Evro območje, 2000-2014
Viri: SURS, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 23. 9. 2015).
Tabela 1: Temeljni agregati nacionalnih računov po institucionalnih sektorjih, Slovenija
20102011201220132014
mio. EUR
Bruto dodana vrednost1)36.25236.89635.98835.90737.303
  Nefinančne družbe18.01818.35518.16318.29419.320
  Finančne družbe1.6271.5991.2751.1801.216
  Država5.5025.6655.5975.4465.425
  Gospodinjstva6.2396.2915.9845.8516.048
  NPISG196196193192195
Bruto nacionalni dohodek1)35.91536.60335.73335.70637.245
  Nefinančne družbe4.7305.1764.6355.2136.070
  Finančne družbe980897901655829
  Država5.1305.3665.6045.7315.634
  Gospodinjstva25.01725.11024.54124.05324.656
  NPISG5954535355
Bruto razpoložljivi dohodek1)35.52436.17135.22435.18536.792
  Nefinančne družbe4.1884.6014.1974.7675.596
  Finančne družbe1.086921751628798
  Država7.0757.0287.2427.0247.308
  Gospodinjstva22.85023.30922.78722.44622.767
  NPISG325312247320323
Bruto varčevanje1)7.8547.9667.5068.3339.799
  Nefinančne družbe4.1884.6014.1974.7675.596
  Finančne družbe869861851610751
  Država-278-509-54-87191
  Gospodinjstva3.0883.0312.5693.0283.261
  NPISG-12-18-58150
Spremembe neto vrednosti zaradi varčevanja in kapitalskih transferjev1)935732949882.390
  Nefinančne družbe104450-2913311.188
  Finančne družbe6388766654.006889
  Država-1.230-1.895-1.037-4.822-1.137
  Gospodinjstva1.4421.3238281.4761.473
  NPISG-19-23-72-4-24
Neto posojanje (+) / izposojanje (-)1)81979531.6122.600
  Nefinančne družbe-77573827201.390
  Finančne družbe5507846314.0901.056
  Država-2.044-2.457-1.479-5.400-1.849
  Gospodinjstva1.6741.7381.4872.1922.018
  NPISG-22-25-6810-15
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.