Štipendisti, Slovenija, šolsko/študijsko leto 2014/15

V šolskem oz. študijskem letu 2014/2015 podeljenih 57.300 štipendij

V šolskem oz. študijskem letu 2014/2015 je v Sloveniji prejemalo štipendijo 45 % dijakov in 27 % študentov.

  • 25. 9. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V šolskem oz. študijskem letu 2014/2015 podeljenih več kot 57.000 štipendij

V šolskem oz. študijskem letu 2014/2015 je bilo v Sloveniji podeljenih 57.335 štipendij. Največ je bilo državnih štipendij, 78 %, sledile so Zoisove štipendije s 15 % in kadrovske štipendije z blizu 6 %, preostali odstotek so bile druge štipendije. Od 3.303 kadrovskih štipendij so jih 1.918 brez sofinanciranja iz javnih sredstev podelila podjetja z 10 ali več zaposlenimi; 61 % teh štipendij je bilo podeljenih študentom.

Med štipendisti več dijakov kot študentov 

Dijakom je bilo podeljenih 34.318, študentom pa 22.707 štipendij (status 310 prejemnikov ni poznan). Sicer je bilo v srednješolsko in terciarno izobraževanje v prejšnjem šolskem oz. študijskem letu vpisanih 159.024 dijakov in študentov; med njimi je bilo 35,6 % štipendistov – prejemnikov državne, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije. Med dijaki je bilo 45,3 % štipendistov, med študenti  pa 26,9 % (nekateri štipendisti so prejemali dve različni štipendiji).


Povprečna štipendija dijakov in študentov v šolskem letu 2014/2015: 151 EUR   

Povprečna mesečna štipendija v Sloveniji je v prejšnjem šolskem oz. študijskem letu znašala 151 EUR. Štipendisti srednješolskega izobraževanja so prejeli na mesec povprečno 109 EUR, štipendisti terciarnega izobraževanja pa povprečno 210 EUR.
Grafikon 1: Višina povprečne mesečne štipendije, Slovenija, 2014/2015
Grafikon 1: Višina povprečne mesečne štipendije, Slovenija, 2014/2015
Tabela 1: Štipendije, podeljene za študij v Sloveniji in tujini in višina povprečne mesečne štipendije po vrstah štipendije, Slovenija, 2014/2015
Število štipendijPovprečna štipendija (EUR) 
SKUPAJdijakištudentineznanoSKUPAJdijakištudenti 
Vrsta štipendije - SKUPAJ57.33534.31822.707310151109210 
Kadrovske štipendije - skupaj3.3031.2582.0432328250377 
kadrovske štipendije, sofinancirane posredno1.004372632-302205359 
kadrovske štipendije, sofinancirane neposredno3811392402362287405 
kadrovske štipendije, nesofinancirane1.9187471.171-336265380 
Državne štipendije44.73928.01716.608114129100177 
Zoisove štipendije8.5984.9483.62822152113204 
Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu196-196-195-195 
Druge 1)499952321729165261.166 
- ni pojava
1) Med druge štipendije so zajete štipendije sklada Ad futura, ki vključujejo tudi del šolnine.
Vira: SURS, MDDSZ
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.