Strukturna statistika plač, Slovenija, 2014

Povprečna mesečna bruto plača žensk je v 2014 dosegla 94,7 % plače moških.

Povprečna mesečna bruto plača žensk je v 2014 dosegla 94,7 % plače moških, torej je bila od njihove nižja povprečno za 89 EUR. Najnižja razlika v višini plače moških in žensk je bila v dejavnosti poslovanje z nepremičninami.

  • 24. 9. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Razlika v višini plače moških in plače žensk najnižja v dejavnosti poslovanje z nepremičninami

Po začasnih podatkih letne strukturne statistike plač (ta temelji na obstoječih administrativnih virih) je v letu 2014 povprečna letna bruto plača moških, preračunana na mesec, znašala 1.678 EUR, povprečna letna bruto plača žensk, preračunana na mesec, pa 1.589 EUR. Ker gre za povprečja, prihaja do razlik tudi zaradi različne izobrazbene, poklicne in starostne strukture. Mediana, ki deli populacijo na dva enaka dela, je bila 1.353 EUR; to pomeni, da je polovica zaposlenih oseb imela povprečno mesečno bruto plačo nižjo od tega zneska.

Povprečne plače moških in žensk so se najmanj razlikovale v dejavnosti poslovanje z nepremičninami, in sicer za 4,8 % ali 79 EUR v korist moških. Bruto plače žensk so bile v povprečju višje od bruto plač moških v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 16,4 %), v dejavnosti gradbeništvo (za 14,9 %) in v dejavnosti promet in skladiščenje (za 11,5 %). V vseh treh omenjenih dejavnostih so bile ženske v manjšini, vendar so pretežno opravljale bolje plačana dela.

Razlika med bruto plačami moških in žensk najmanjša v statistični regiji jugovzhodna Slovenija

Povprečne bruto plače moških in žensk so se v letu 2014 najmanj razlikovale v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, in sicer za samo 0,7 % ali 12 EUR v korist ženskam. Najvišja razlika med bruto plačama po spolu je bila v gorenjski statistični regiji; ženske so tam zaslužile v povprečju za 11,0 % ali 186 EUR manj od moških.

Visokošolsko izobraženi bolje plačani v zasebnem sektorju, srednješolsko izobraženi pa v javnem sektorju
 
Povprečne bruto plače zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo so bile v letu 2014 v zasebnem sektorju za 3,9 % višje od povprečnih bruto plač zaposlenih z enako izobrazbo v javnem sektorju. Če javni sektor pogledamo podrobneje in ga razdelimo na sektor država in javne družbe, vidimo, da so zaposleni z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo v zasebnem sektorju imeli za 7,4 % višje bruto plače od povprečnih bruto plač zaposlenih z enako izobrazbo v sektorju država, obenem pa za 9,9 % nižje bruto plače od zaposlenih z enako izobrazbo v javnih družbah (to so družbe, ki so pod nadzorom enot sektorja država).

Zaposleni v javnem sektorju s srednješolsko izobrazbo so imeli za 10,8 % višje povprečne bruto plače od zaposlenih v zasebnem sektorju z enako izobrazbo. Plače zaposlenih v sektorju država z enako izobrazbo so bile za 3,9 % višje od plač zaposlenih v zasebnem sektorju z enako izobrazbo, plače zaposlenih v javnih družbah z enako izobrazbo pa za 21,1 % višje od plač zaposlenih v zasebnem sektorju z enako izobrazbo.
Grafikon 1: Razmerje med povprečnimi mesečnimi bruto plačami žensk in moških, Slovenija
Grafikon 1: Razmerje med povprečnimi mesečnimi bruto plačami žensk in moških, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne bruto plače po glavnih poklicnih skupinah, Slovenija, 2014
SkupajMoškiŽenskeRazmerje ž/m
EUR%
Skupaj1.6371.6781.58994,7
Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji2.8122.8472.74296,3
Strokovnjaki2.3112.5422.16685,2
Tehniki in drugi strokovni sodelavci1.7681.8961.65487,2
Uradniki1.4231.4341.41798,8
Poklici za storitve, prodajalci1.1441.2681.05483,1
Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci1.1741.2261.04485,2
Poklici za neindustrijski način dela1.2701.2971.05381,2
Upravljalci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljalci1.2431.3001.05481,1
Poklici za preprosta dela9961.08991483,9
Vojaški poklici1.6111.6291.49191,5
Vir: SURS
Tabela 2: Povprečne mesečne bruto plače po starostnih skupinah, Slovenija, 2014
SkupajMoškiŽenskeRazmerje ž/m
EUR%
Skupaj1.6371.6781.58994,7
15‒641.6341.6731.58794,9
15‒241.0761.0961.00591,7
25‒341.3781.4111.32794,0
35‒441.6691.7321.59992,3
45‒541.7001.7731.63192,0
55‒641.8931.8991.88599,3
65 +3.5363.6053.28891,2
Vir: SURS
Tabela 3: Povprečne mesečne bruto plače v javnem in zasebnem sektorju po doseženi izobrazbi, Slovenija, 2014
Dosežena izobrazba
skupajosnovnošolska ali manjsrednješolskavišješolska, visokošolska
Skupaj1.6371.0671.3342.311
Javni sektor1.8501.0641.4362.271
  sektor država1.8449501.3472.198
  javne družbe1.8641.1871.5702.620
Zasebni sektor1.5171.0681.2962.360
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši končni podatki strukturne statistike plač v Sloveniji v letu 2014 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 19. septembra 2016.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.