Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Računi emisij v zrak, Slovenija, 2013

V gospodinjstvih je nastalo 16,2 % celotne količine v zrak izpuščenega ogljikovega dioksida

Količina emisij ogljikovega dioksida (CO2) v zrak se je v letu 2013 glede na leto 2012 zmanjšala za 4,0 %.

  • 25.9.2015
  • |
  • brez statusa
Količina v zrak izpuščenega ogljikovega dioksida (CO2) manjša kot v prejšnjem letu

V letu 2013 je skupna količina emisij CO2 v zrak znašala 18,9 milijona ton ali za 4,0 % manj kot v letu 2012. Pri izgorevanju goriv v dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in paro je nastalo 42,9 % skupnih emisij CO2 v zrak, v predelovalnih dejavnostih 15,3 %, v dejavnosti promet in skladiščenje 21,1 % (največ v oddelku kopenski promet, natančneje v cestnem tovornem prometu), v preostalih dejavnostih skupaj pa 4,5 %. 16,2 % celotne količine v zrak izpuščenega CO2  je nastalo v gospodinjstvih (od tega 73,4 % v osebnem cestnem prometu).  V letu 2013 je bilo izpuščenega manj CO2 kot v letu 2012 v oddelku kopenski promet (za 6,3 %), v dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in paro (za 2,9 %), v predelovalnih dejavnostih (za 2,9 %) in v gospodinjstvih (za 7,0 %).  

Količina v zrak izpuščenih dušikovih oksidov (NOx) manjša kot v prejšnjem letu

V letu 2013 je bila v zrak izpuščena 52.701 tona NOx ali 7,2 % manj kot v letu 2012. Največ NOx, več kot polovica celotne količine emisij teh plinov (51,1 %), je bilo v letu 2013 izpuščenih v zrak v dejavnosti promet in skladiščenje (največ teh plinov je proizvedel cestni tovorni promet); dejavnost oskrba z električno energijo, s plinom in paro je proizvedla 17,6 % celotne količine emisij NOx v zrak, predelovalne dejavnosti 4,9 %, preostale dejavnosti skupaj pa 10,3 %. Gospodinjstva so proizvedla 16,1 %  celotne količine emisij NOx v zrak (73,2 % teh emisij je izviralo iz osebnega cestnega prometa). Manjša količina NOx kot v letu 2012 je bila v letu 2013 izpuščena v zrak iz predelovalnih dejavnosti (za 0,5 %), iz dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in paro (za 9,1 %), pa tudi iz oddelka kopenski promet (za 8,8 %) in iz gospodinjstev (za 4,9 %).

Grafikon 1: Emisije ogljikovega dioksida (CO2), Slovenija
Grafikon 1: Emisije ogljikovega dioksida (CO<sub>2</sub>), Slovenija
1) Energetika zajema oskrbo z električno energijo, plinom in paro.
Vir: SURS
Grafikon 2: Emisije dušikovih oksidov (NOx), Slovenija
Grafikon 2: Emisije dušikovih oksidov (NO<sub>x</sub>), Slovenija
1) Energetika zajema oskrbo z električno energijo, plinom in paro.
Vir: SURS
Tabela 1: Emisije ogljikovega dioksida (CO2), Slovenija
201220132013
2012
Ggindeks
Skupaj (1)19.727,218.935,196,0
  predelovalne dejavnosti2.980,12.894,597,1
  oskrba z elektriko, plinom in paro8.368,48.128,097,1
  promet in skladiščenje4.239,63.986,194,0
  druge dejavnosti838,8857,3102,2
  gospodinjstva3.300,33.069,193,0
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Emisije dušikovih oksidov (NOx), Slovenija
201220132013
2012
Ggindeks
Skupaj (1)56,852,792,8
  predelovalne dejavnosti2,62,6100,0
  oskrba z elektriko, plinom in paro10,29,390,9
  promet in skladiščenje29,527,091,4
  druge dejavnosti5,65,496,6
  gospodinjstva8,98,595,1
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.