Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2015

Stanovanjske nepremičnine v 2. četrtletju 2015 že tretje četrtletje zapored v povprečju navzgor

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 2. četrtletju 2015 povprečno za 2,3 % višje kot v 1. četrtletju 2015. Število transakcij rabljenih nepremičnin še  narašča in je že doseglo predkrizno raven, število prodanih  novogradenj pa je še naprej nizko.

  • 23. 9. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene novih stanovanjskih nepremičnin znova  višje

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in družinske hiše skupaj) so se v 2. četrtletju 2015 zvišale za 4,4 %. To je že tretje zaporedno zvišanje po 3. četrtletju 2014, ko so dosegle najnižjo doslej izmerjeno raven. 

Cene novih stanovanj so se v 2. četrtletju 2015 glede na prejšnje četrtletje zvišale za 6,3 %. Cene novih stanovanj so zaradi nizkega števila prodaj običajno nihale, tokrat pa so se zvišale že tretjič, in to lahko kaže, da je bilo cenovno dno pri novih stanovanjih  že doseženo (v tretjem četrtletju 2014).

Število transakcij (187) je bilo skoraj enako nizko kot v prejšnjem četrtletju,  čeprav je bilo  za petino višje kot povprečno v zadnjih dveh letih. Tudi v drugem četrtletju 2015 je bil velik delež stanovanj tako kot v prejšnjih dveh četrtletjih prodan v osrednejslovenski statistični regiji, in to 58 %, prav v Ljubljani pa jih je bilo prodanih 47 %. K številu transakcij je tudi v tem četrtletju znatno prispeval Stanovanjski sklad Republike Slovenije, in sicer 22 % vseh transakcij, a tudi preostali investitorji na dražjih lokacijah  so očitno uspevali  s prodajo.

Cene novih družinskih hiš običajno močno nihajo; v drugem  četrtletju 2015 so se glede na prejšnje četrtletje ponovno znižale za 3,5 %.  Število transakcij je bilo tudi v tem četrtletju zelo   nizko (37).

  

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so se spet nekoliko  zvišale, obseg prometa ponovno večji  

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so se v 2. četrtletju 2015 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju  zvišale za 1,8 %.  Število transakcij (2020) je doseglo najvišjo vrednost v zadnjih sedmih letih. Trgovanje z rabljenimi nepremičninami je torej že doseglo predkrizno intenzivnost.

Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so se v drugem četrtletju 2015 glede na prejšnje četrtletje zvišale drugič zapored, tokrat za 3,4 %. Cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane, v preostali Sloveniji, so se  prav tako zvišale,  in sicer  za toliko kot v prejšnjem četrtletju,  to je za  2,2 %.

Cene rabljenih družinskih hiš se v 2. četrtletju 2015 glede na prejšnje četrtletje niso spremenile. Ker je bilo število prodaj rabljenih hiš rekordno visoko (508), lahko sklepamo, da se je na tem delu nepremičninskega trga v Sloveniji vzpostavilo neko trajnejše ravnovesje med ponudbo in  povpraševanjem.  K višjemu številu transakcij (do 7 %) je pripomogel tudi izpopolnjen sistem za spremljanje kakovosti podatkov o transakcijah  nepremičnin, ki so ga pred kratkim uvedli na GURS. Del sestavljenih, kompleksnejših  transakcij hiš, ki so bile doslej izločene iz statistične analize, se odslej spet lahko uporablja.

Grafikon 1: Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija (tekoče četrtletje/isto četrtletje prejšnjega leta)
Grafikon 1: Letni indeksi  cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija (tekoče četrtletje/isto četrtletje prejšnjega leta)
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen in število transakcij po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2. četrtletje 2015
IV-VI 15
X-XII 14
IV-VI 15
I-III 15
IV-VI 15
IV-VI 14
IV-VI 15
  Ø 10  
Število
transakcij
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ103,7102,3103,687,352.244
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine105,5104,4107,289,66224
1.1.1 Nova stanovanja108,5106,3109,293,46187
1.1.2 Nove hiše93,196,596,678,8537
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine103,4101,8102,586,122.020
1.2.1 Rabljena stanovanja105,0102,7103,586,191.512
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana105,6103,4105,983,36435
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija104,5102,2102,088,341.077
1.2.2 Rabljene hiše100,2100,0100,485,82508
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.