Ženske po številu otrok, Slovenija, 1. januar 2015

Tri od štirih prebivalk, starih 15 ali več let, so že matere in so v povprečju rodile 2 otroka

Med 892.942 ženskami, starimi 15 ali več let, ni ali še ni rodila povprečno vsaka četrta. Pri 25 letih starosti je mama vsaka peta, pri 30 letih pa vsaka druga ženska.

  • 22. 9. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

670.000 mater rodilo 1,35 milijona otrok

V Sloveniji je 1. januarja 2015 živelo 892.942 žensk, starih 15 ali več let in 670.424 (75,1 %) med temi je rodilo vsaj enkrat. Skupaj so rodile 1.352.536 otrok, kar pomeni, da je vsaka mati v povprečju rodila 2 otroka.  Če ta kazalnik izračunamo na vse ženske, ki so svojo rodno dobo že zaključile ali pa sploh še niso začele rojevati (vse prebivalke, stare 15 ali več let), znaša 1,51 otroka; to je enaka vrednost, kot je veljala ob registrskem popisu v letu 2011, ko smo zadnjič zbrali tovrstne podatke.

Delež žensk, starih 40-49 let, ki niso rodile, se povečuje

Med vsemi ženskami, starimi 15 ali več let, ni ali še ni rodila vsaka četrta (222.518 oz. 24,9 %). Število žensk, ki niso rodile, se je od leta 2011 zmanjšalo za 8.830, kar je za eno odstotno točko manj kot pred štirimi leti. V rodno dobo so vstopile številčno manjše generacije žensk, kot so bile v letu 2011, povprečna starost ob rojstvu prvega otroka se je v omenjenem obdobju povečala za 0,4 leta, umirajo pa starejše generacije žensk, za katere je bilo značilno, da številne med njimi niso rodile. Veliko jih je namreč ostalo neporočenih, pa tudi porod je bil v njihovi rodni dobi tako za otroka kot mater bolj tvegan dogodek, kot je danes. Med ženskami, zdaj starimi 80 ali več let, je  takih, ki niso rodile, 11 %, v 2011 pa jih je bilo 13 %. Delež žensk, ki niso rodile, je najnižji v starostni skupini 60–69 let (6,6 %).

Opažamo pa, da se je povečal delež takih, ki niso (ali še niso) rodile,  med tistimi, ki so stare 40-49 let (v 2015 jih je 11 %, v 2011 jih je bilo 8,8 %), torej v letih, ko ženske v Sloveniji svojo reproduktivno dobo večinoma že zaključijo, saj po starosti 43 let rodijo le še redke.

S starostjo žensk narašča povprečno število otrok, ki jih je posamezna rodila. Več kot dva otroka so rodile ženske, ki so danes stare 70 ali več let, medtem ko mlajše generacije ne dosegajo vrednosti, potrebne za enostavno reprodukcijo prebivalstva.  

Med 25 let starimi ženskami je mama vsaka peta, med 30-letnicami vsaka druga, med tistimi, ki so stare 35 let, pa so materinstvo že doživele tri od štirih.

Grafikon 1: Povprečno število otrok na žensko po starosti ženske, Slovenija, 1. januar 2015
Grafikon 1: Povprečno število otrok na žensko po starosti ženske, Slovenija, 1. januar 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Ženske, stare 15 ali več let, po številu živorojenih otrok, Slovenija, 1. januar
Število otrok
skupaj012345678+
2011894.475231.348179.550344.40999.55225.7958.3683.1081.3221.023
2015892.942222.518180.689353.58499.78824.4037.4552.6051.073827
Vir: SURS
Tabela 2: Kazalniki rodnosti po starosti matere, Slovenija, 1. januar 2015
Starost (leta)
skupaj20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80+
Povprečno število otrok na žensko1,510,331,341,771,861,932,042,12
Niso rodile (%)24,976,626,6116,96,67,210,8
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.