Rojstna imena in priimki, rojstni dnevi, Slovenija, 1. januar 2015

Val in Zarja sta najpogostejši imeni, Oblak pa najpogostejši priimek, ki nas spominjajo na pojave iz narave

Med 53.000 različnimi imeni sta najpogostejši Marija in Franc, med 100.000 priimki pa Novak. Dve od treh imen sta unikatni, 27 imen pa se med prebivalci Slovenije pojavi vsaj 10.000-krat.

  • 22. 9. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Pestrost imen

V začetku leta 2015 smo imeli prebivalci Slovenije 52.969 imen (695 več kot leto prej). Če bi bilo z vsakim od teh imen poimenovano enako število prebivalcev, bi se vsako ponovilo 39-krat. V resnici pa je 69 % vseh imen unikatnih in le 27 imen (19 moških in 8 ženskih) se med prebivalci Slovenije pojavi 10.000-krat ali večkrat.

Še vedno Marija in Franc

Najpogostejši ženski imeni sta še vedno Marija (60.528) in Ana (26.829). Število žensk s tema imenoma se je v enem letu zmanjšalo za 1.771 oziroma 456. Z imenom Marija je poimenovana povprečno vsaka 17. prebivalka Slovenije, z imenom Ana pa vsaka 38. Tudi najpogostejše moško ime je še vedno Franc (25.810); tako je ime povprečno vsakemu 40. prebivalcu Slovenije.

S seznama desetih najpogostejših ženskih imen so v zadnjih 7 letih izginila imena Jožefa (v 2015: 13. mesto), Frančiška (23. mesto) in Jožica (11. mesto), nanj pa so se uvrstila imena Nina, Barbara in Andreja. Seznam desetih najpogostejših moških imen se od leta 2008 ni spremenil, zamenjal se je le vrstni red nekaterih.

Med prebivalci z najpogostejšimi 200 imeni so povprečno najmlajši tisti, ki jim je ime Tian (5,1 leta), med prebivalkami pa tiste, ki jim je ime Zoja (6,1 leta). Najstarejši pa so med moškimi tisti z imenom Frančišek (73,0 leta), med ženskami pa tiste z imenom Matilda (74,9 leta).

Imena iz sveta narave

Med imeni, ki nas spominjajo na pojave iz narave, povzetimi po seznamu Simona Lenarčiča (Vse o imenih v Sloveniji), sta najpogostejši Val (tako je ime 779 moškim) in Zarja (tako je ime 734 ženskam), sledijo imena Svit (634), Luna (269), Gaj (255), Dan (153), Rosa (139), Zvezda (41) in Iskra (15). Več kot dve tretjini prebivalcev s prvimi šestimi naštetimi imeni sta bili rojeni po letu 2000, med temi pa sta v tem obdobju posebej izstopali meni Val in Luna, saj je bilo v tem času tako poimenovanih 96 % vseh Valov in 94 % vseh Lun. Na to kažeta tudi povprečni starosti prebivalcev s tema imenoma: Vali so stari povprečno 5,7 leta, Lune pa povprečno 6,3 leta.

Veliko več prebivalcev (zlasti prebivalk) z imeni iz sveta narave ima imena po rastlinah ali nas vsaj spominjajo na rastline (tudi seznam teh imen je daljši).  

Med priimki pa so iz te skupine pogostejši taki, ki nas spomnijo na naravne pojave. Najpogostejši iz seznama takih priimkov je Oblak; pojavi se 2.841-krat in je na 23. mestu. Priimki s pogostostjo več kot 1.000 iz te skupine so npr. še Sever, Jug, Mrak ... Drugače so med prebivalci Slovenije pogostejši od teh priimki, ki izhajajo iz poklicev/obrti  (npr. Kovač), funkcij (Knez), imen živali (Kos).

Besedni oblak 1: Priimki prebivalcev iz sveta naravnih pojavov in imena iz sveta rastlin, Slovenija, 1. januar 2015
Besedni oblak 1: Priimki prebivalcev iz sveta naravnih pojavov in imena iz sveta rastlin, Slovenija, 1. januar 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Najpogostejša osebna imena prebivalcev, Slovenija, 1. januar 2015
MoškiŽenskePrebivalci
Vrstni redimeštevilopovprečna
starost
imeštevilopovprečna
starost
priimekštevilo
1Franc25.81064,4Marija60.52868,3Novak11.183
2Janez22.36857,5Ana26.82953,9Horvat9.696
3Ivan18.83061,9Maja13.43028,3Kovačič5.623
4Anton18.77262,7Irena12.30150,6Krajnc5.546
5Marko17.20337,4Mojca11.38139,5Zupančič5.034
6Andrej17.06643,1Mateja10.47135,3Potočnik4.710
7Jožef16.91666,4Nina10.15323,5Kovač4.697
8Jože14.68454,7Nataša10.13239,4Mlakar3.960
9Marjan12.64155,0Barbara9.49437,2Kos3.891
10Peter12.52244,7Andreja9.46439,8Vidmar3.869
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.