Materialna prikrajšanost, Slovenija, 2014

V 2014 si vsak peti odrasli ni mogel privoščiti plačljivih prostočasnih aktivnosti

V 2014 si plačljivih prostočasnih aktivnosti ni mogel privoščiti vsak peti odrasli, kar je za 5 odstotnih točk več kot v 2009. Tovrstnih aktivnosti za otroke pa si niso mogli privoščiti v 10 % gospodinjstev, kar je za 3 odstotne točke več kot pred petimi leti.

  • 10. 9. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Oseb, ki si ne morejo privoščiti plačljivih prostočasnih aktivnosti več

V letu 2014 se je glede na leto 2009 najbolj povečal delež oseb, ki si v prostem času niso mogle privoščiti aktivnosti, ki jih je treba plačati (npr. rekreacije, obiska kina, prireditev itd.); v letu 2009 je bilo takih 17 %, v letu 2014 pa 22 %.

Sicer na obiskovanje tovrstnih aktivnosti vpliva tudi izobrazba; med osebami z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo od te se je tovrstnih aktivnosti v letu 2014 redno udeleževalo le 21 % ali 3 odstotne točke manj kot leta 2009. Med tistimi z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo ali višjo od te je bilo takih 57 %, v letu 2009 pa 58 %.

Vsaj enkrat na mesec se je v letu 2014 družilo s prijatelji ali sorodniki ob pijači ali na kosilu 83 % oseb, kar je za 2 odstotni točki manj kot v letu 2009. Glede na status aktivnosti so se največ družili dijaki in študenti (92 %), najmanj pa drugi neaktivni (65 %). Delež takih, ki si tovrstnega druženja niso mogli privoščiti iz finančnih razlogov, pa se je glede na leto 2009 povečal za 3 odstotne točke (2009: 6 %, 2014: 9 %).

Desetina oseb si ne more privoščiti nekaj novih oblačil

Delež oseb, ki si niso mogle privoščiti nekaj novih oblačil, se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšal za 2 odstotni točki (v letu 2014: 10 % oseb; v letu 2009: 12 % oseb).  Vsaj nekaj kosov novih oblačil pa si ni moglo privoščiti kar 51 % materialno prikrajšanih oseb, to je oseb, ki nimajo štirih od devetih opazovanih elementov.

Javni prevoz najbolj uporabljajo dijaki, študenti

Javni prevoz je v letu 2014 redno uporabljalo 19 % oseb; najbolj so ga uporabljali dijaki in študenti (60 %), najmanj pa samozaposleni (6 %). Med tistimi, ki niso redno uporabljali javnega prevoza, je bilo največ takih (70 %), ki so raje uporabljali lasten prevoz (avto, motorno kolo, kolo).

Izbrane dobrine dostopne skoraj vsem otrokom

Dobrine, kot so obutev, oprema za zunanje aktivnosti (npr. kolo, rolerji, kotalke, smuči, sani), igrače in knjige, primerne starosti otroka, se od leta 2009 do leta 2014 niso bistveno spremenile. Otroci (stari od 1 do 16 let) so jih imeli na voljo v več kot 97 % gospodinjstev. V letu 2014 ni moglo vsem svojim otrokom, kupiti nekaj novih oblačil 5 % gospodinjstev, kar je za 4 odstotne točke manj kot v letu 2009; takrat je bilo takih gospodinjstev 9 %. 

Večina otrok praznuje rojstni dan, god ali razne druge praznike in se s prijatelji druži doma

97 % gospodinjstev je v letu 2014 lahko omogočilo svojim otrokom, da so praznovali rojstni dan, god ali druge praznike; 2 % gospodinjstev tega svojim otrokom nista mogla nuditi iz finančnih razlogov. Nekoliko nižji je bil odstotek takih, ki so svojim otrokom to lahko omogočili, med gospodinjstvi z najnižjimi dohodki (93 %) in v enostarševskih gospodinjstvih z enim ali več vzdrževanimi otroki (94 %). Domov so lahko povabili prijatelje, da bi se skupaj igrali in še kaj prigriznili, otroci iz 92 % gospodinjstev (to je za 2 odstotni točki več kot v letu 2009).

Objava podatkov

Začasne podatke, objavljene v prvi objavi 11. februarja 2015, dopolnjujemo s podrobnejšimi končnimi podatki na podatkovnem portalu SI-STAT pod naslovom Dostopnost izbranih dobrin. Ti podatki, se nanašajo na osebe, stare 16 ali več let Podrobni podatki, ki se nanašajo na otroke, stare od 1 do 16 let, pa so dostopni v priponki. Večina končnih podatkov se ne razlikuje od začasnih. Podobni podatki so bili objavljeni že leta 2009.

Grafikon 1: Odrasli, ki si iz finančnih razlogov niso mogli privoščiti …, Slovenija
Grafikon 1: Odrasli, ki si iz finančnih razlogov niso mogli privoščiti …, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Dostopnost izbranih dobrin1), otroci, stari od 1 do 16 let, Slovenija, 2014
Skupaj Da Ne,
iz finančnih
razlogov
Ne,
iz drugih
razlogov
% oseb
Nova oblačila, ki prej niso bila nošena1009451
Dva para ustrezno velikih čevljev1009910
Sadje in zelenjava vsaj enkrat dnevno 1009910
Meso ali ribe ali enakovredna vegetarijanska hrana vsaj enkrat na dan 1009811
Vsaj ena primerna knjiga1009811
Oprema za zunanje aktivnosti1009721
Igrače za notranjo uporabo1009910
Obiskovanje plačljivih prostočasnih dejavnosti100681022
Praznovanje ob posebnih priložnostih, npr. ob rojstnem dnevu1009721
Možnost povabiti prijatelje za igro in na prigrizek1009235
Vsaj en teden počitnic na leto zunaj doma1002)9171
1) Upoštevana so samo gospodinjstva z otroki, starimi od 1 do 16 let. Da imajo otroci določeno dobrino, se upošteva, če je ta na voljo vsem otrokom iz gospodinjstva.
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Vir za podatke o materialni prikrajšanosti je mednarodno primerljivo Raziskovanje o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC). Podatki za raziskovanje SILC so bili pridobljeni iz ankete, izvedene v prvi polovici leta 2014, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se nanašajo na leto 2013.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.