Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti: 7 zanimivih dejstev o transportu v Sloveniji

Vam gneča na cesti para živce? Morda stojite za enim od 1.412.316 v Sloveniji registriranih cestnih vozil. Evropski teden mobilnosti nas letos spodbuja k razmisleku o vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo.

  • 9. 9. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Evropski teden mobilnosti (ETM) nas od leta 2002 – v tednu od 16. do 22. septembra – opozarja na potrebo po spremembi naših potovalnih navad in spodbuja prizadevanja za okolju in človeku prijaznejše načine mobilnosti. IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ. Tak je slogan letošnjega ETM, ki nas želi spodbuditi k razmisleku o multimodalnosti, tj. o vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo, letos pa nas še posebej spodbuja h kombiniranju različnih prevoznih sredstev.


Vir: unsplash.com

Število registriranih osebnih avtomobilov se je v zadnjih 60 letih povečalo za več kot 350-krat
V 2014 je bilo v Sloveniji 1.068.362 registriranih osebnih avtomobilov. To pomeni, da je imel avto povprečno vsak drugi prebivalec Slovenije. Leta 1954 je bilo registriranih osebnih avtomobilov 2.898, leta 1959 jih je bilo že več kot 10.000, leta 1969 več kot 100.000 in leta 2007 več kot milijon.

Med registriranimi osebnimi avtomobili 133 električnih
99,2 % v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov je v 2014 uporabljalo bencin in dizel, čistejše oblike goriva, kot so elektrika, utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in drugo, pa je uporabljalo le 0,8 % registriranih osebnih avtomobilov; med temi je bilo 133 električnih.

Povprečna starost osebnih avtomobilov se je od 2004 zvišala za dve leti
Starost avtomobilov v Sloveniji se postopoma zvišuje. V 2002 so bili stari povprečno malo več kot 7 let, v 2009 povprečno 8 let, v 2013 malo več kot 9 let in v 2014 povprečno 9,4 leta.

6 % gospodinjstev si ne more privoščiti osebnega avtomobila
Podatki za 2013 kažejo, da je tedaj imelo v Sloveniji avto 82 % gospodinjstev, 6 % si ga ni moglo privoščiti, 12 % pa ga ni potrebovalo. Gospodinjstva so v 2014 namenila za transport okoli 16 % vseh svojih izdatkov, od tega največ (12 % vseh izdatkov) za blago in storitve za vozila (rezervni deli in dodatki, goriva in maziva, vzdrževanje in popravila ter druge storitve).
 
V 2013 v prometnih nesrečah udeleženih 34.481 oseb – najmanj v zadnjih 10 letih
V 2013 so se v Sloveniji zgodile 18.904 prometne nesreče, v katerih je bilo udeleženih 34.481 oseb; od teh jih je 0,4 % umrlo. Najbolj ranljivi udeleženci prometnih nesreč so bili pešci in vozniki motornih koles; v vsaki od teh dveh skupin so umrli 3 % udeležencev.

Z javnim cestnim in železniškim prevozom se je v 2014 prepeljalo skoraj 90 milijonov potnikov
Število potnikov v cestnem javnem linijskem prevozu v Sloveniji se je v obdobju 2004–2014 zmanjšalo za polovico, število potnikov v železniškem prevozu pa se ni bistveno spremenilo.

Ljubljana je eno od dvajsetih do kolesarjev najprijaznejših mest
Ljubljana se je v 2015 s 133 km pasov za kolesarje in 73 km kolesarskih stez uvrstila med dvajset do kolesarjev najprijaznejših mest.

1. Kobenhavn 11. Barcelona
2. Amsterdam 12. Berlin
3. Utrecht 13. Ljubljana
4. Strasbourg 14. Buenos Aires
5. Eindhoven 15. Dublin
6. Malmo 16. Dunaj
7. Nantes 17. Pariz
8. Bordeaux 18. Minneapolis
9. Antwerpen 19. Hamburg
10. Sevilla 20. Montreal

Vir: The 2015 Copenhagenize Index
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.