Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, julij 2015

Cene v juliju 2015 na letni in mesečni ravni nižje (letno za –0,4 %, mesečno za –0,8 %)

V juliju 2015 smo imeli na letni in mesečni ravni deflacijo, in sicer na letni ravni –0,4-odstotno, na mesečni ravni pa –0,8-odstotno. V enem letu se je blago pocenilo za 0,8 %, storitve pa so se podražile za 0,4 %.

  • 31. 7. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Letna rast cen v letošnjem juliju negativna

Tudi v juliju so se cene življenjskih potrebščin na letni ravni znižale, tokrat za 0,4 % (tudi v letošnjem juniju je bila rast cen negativna, –0,7-odstotna, v juliju 2014 pa 0,0-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila –0,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,9-odstotna).

Cene blaga so bile v primerjavi z julijem 2014 v povprečju nižje za 0,8 %. Trajno blago se je pocenilo za 1,6 %, blago dnevne porabe pa za 1,0 %. Poltrajno blago se je podražilo za 1,0 %. Podražile so se tudi storitve, in sicer za 0,4 %.

Glede na julij 2014 (na letni ravni) smo padec cen zaznali v skupinah prevoz (za 4,5 %), stanovanje (za 1,9 %) in stanovanjska oprema (za 0,4 %). V povprečju višje kot pred letom dni pa so bile cene v skupinah komunikacije (za 1,7 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 1,4 %), raznovrstno blago in storitve (za 1,3 %), zdravje (za 1,2 %), alkoholne pijače in tobak (za 1,1 %) in izobraževanje (za 0,8 %).

K letni deflaciji so največ (0,8 odstotne točke) prispevale nižje cene naftnih derivatov. Tekoča goriva so se pocenila za 16,0 %, pogonska pa za 9,7 %. 0,2 odstotni točki so prispevale nižje cene počitniških paketov (cenejši so bili za 4,0 %). Po 0,1 odstotne točke pa so prispevale še nižje cene plina (za 4,1 %) in osebnih avtomobilov (za 2,4 %).

Na letni ravni se je opazneje pocenil tudi letalski potniški prevoz, za 10,6 %.

K letni rasti cen so 0,2 odstotne točke prispevale višje cene hrane (tudi v juliju je bila na letni ravni najizrazitejša podražitev zabeležena pri sadju: 12,7 %). Po 0,1 odstotne točke pa so prispevale višje cene opreme za šport, komunalnih in drugih storitev, zavarovanja, telefonskih in internetnih storitev, zdravja ter alkoholnih pijač in tobaka. Oprema za šport je bila v primerjavi z julijem prejšnjega leta dražja za 22,6 %, komunalne in druge storitve za 1,9 %, prav toliko (za 1,9 %) je bilo dražje tudi zavarovanje ter telefonske in internetne storitve. Cene v skupini zdravje so bile višje za 1,2 %, alkoholne pijače in tobak pa za 1,1 %.

 

Na mesečno deflacijo precej vplivale poletne razprodaje

V juliju 2015 smo na mesečni ravni zabeležili deflacijo, saj so se cene v primerjavi z junijem 2015 v povprečju znižale za 0,8 %.

Poletne razprodaje oblek in obutve so na skupni padec cen imele največji vpliv, 1,1 odstotne točke. V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene oblek in obutve znižale za 14,6 %. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še nižje cene sadja in zelenjave ter naftnih derivatov. Glede na junij 2015 je bilo sadje cenejše za 4,5 %, zelenjava za 4,6 %, tekoča goriva za 3,9 %, pogonska pa za 1,1 %.

Na drugi strani so k višanju cen na mesečni ravni 0,3 odstotne točke prispevale višje cene počitnic v paketu. Te so bile dražje za 9,1 %. 0,2 odstotne točke pa so prispevale še višje cene telefonskih in internetnih storitev. Te so bile dražje za 4,5 %.

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

V juliju 2015 je bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, –0,7-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta smo zabeležili 0,3-odstotno inflacijo), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,9-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,7-odstotna.

V enem letu se je blago pocenilo za 1,3 %. Blago dnevne porabe se je pocenilo za 1,6 %, trajno blago pa za 1,4 %. Poltrajno blago se je v letu dni podražilo za 0,3 %. Cene storitev so se v primerjavi z julijem 2014 v povprečju zvišale za 0,4 %.

V primerjavi z julijem 2014 so se cene najizraziteje znižale v skupinah: prevoz (za 4,7 %), stanovanje (za 2,9 %), obleka in obutev (za 0,7 %) ter stanovanjska oprema (za 0,6 %). Zvišanje cen pa smo zaznali v skupinah: zdravje (za 1,7 %), komunikacije (za 1,5 %), raznovrstno blago in storitve ter izobraževanje (za 1,3 % vsaka), hrana in brezalkoholne pijače (za 1,2 %), alkoholne pijače in tobak (za 1,0 %) ter gostinske in nastanitvene storitve (za 0,1 %).

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2015 v povprečju 0,2-odstotna (v maju 2015 0,3-odstotna), v državah članicah EU pa je bila 0,1-odstotna (v maju 2015 0,3-odstotna); najnižja je bila na Cipru (–2,1-odstotna), najvišja pa na Malti (1,1-odstotna); v Sloveniji je bila –0,9-odstotna.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VII 15
VII 14
VII 15
VI 15 
VII 15
XII 14
I-VII 15
I-VII 14
VII 15-VIII 14
VII 14-VIII 13
VII 15
 Ø 05 
0 ICŽP—skupaj99,699,299,899,599,6122,04
1 Hrana in brezalkoholne pijače101,499,4102,4100,5100,0139,85
2 Alkoholne pijače in tobak101,1100,1100,3102,9103,2166,06
3 Obleka in obutev100,085,485,998,898,989,87
4 Stanovanje98,199,699,198,598,8145,30
5 Stanovanjska oprema99,6100,099,298,398,3120,10
6 Zdravje101,2100,6100,7100,299,8111,15
7 Prevoz95,599,799,195,597,1101,26
8 Komunikacije101,7104,2105,399,598,496,63
9 Rekreacija in kultura100,0102,6103,2102,4102,1119,88
10 Izobraževanje100,8100,0100,0100,8100,7125,41
11 Gostinske in nastanitvene storitve100,0100,0100,9100,5100,6132,00
12 Raznovrstno blago in storitve101,399,7100,7100,9101,1128,65
Blago99,298,098,698,899,0119,93
Storitve100,4101,7102,4100,9101,1126,61
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VII 15
VII 14
VII 15
VI 15 
VII 15
XII 14
I-VII 15
I-VII 14
VII 15-VIII 14
VII 14-VIII 13
VII 151)
Ø 05  
0 HICŽP—skupaj-0,7-0,7-0,2-0,7-0,4123,29
1 Hrana in brezalkoholne pijače1,2-0,42,60,2-0,2138,68
2 Alkoholne pijače in tobak1,00,10,23,13,5169,47
3 Obleka in obutev-0,7-15,4-15,4-1,7-1,685,48
4 Stanovanje-2,9-0,4-1,5-1,8-1,0148,40
5 Stanovanjska oprema-0,60,0-0,8-1,8-2,0116,16
6 Zdravje1,70,81,00,50,1112,11
7 Prevoz-4,7-0,4-1,0-4,7-3,0106,55
8 Komunikacije1,53,94,9-0,6-1,795,29
9 Rekreacija in kultura0,01,92,52,01,7114,23
10 Izobraževanje1,30,00,11,11,0123,55
11 Gostinske in nastanitvene storitve0,10,01,00,50,7135,45
12 Raznovrstno blago in storitve1,3-0,20,91,21,2129,94
Blago-1,3-1,8-1,3-1,6-1,3120,42
Storitve0,41,11,71,01,2128,36
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.