Založništvo, Slovenija, 2014

V 2014 je v Sloveniji izšlo 5.331 naslovov tiskanih knjig in brošur, od tega 1.434 leposlovnih.

Po začasnih podatkih je v Sloveniji v 2014 izšlo 1.434 leposlovnih del, od tega 713 izvirnih del slovenske književnosti in 721 prevedenih del tujih književnosti. V 2014 je izhajalo 1.812 različnih tiskanih serijskih publikacij, tri četrtine izmed teh so bile strokovne ali znanstvene publikacije.

  • 16. 7. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V 2014 izšlo nekaj več naslovov knjig in brošur kot v 2013

V letu 2014 je bilo v Sloveniji izdanih 5.331 naslovov tiskanih knjig in brošur, to je 247 ali 4,9 % več kot v prejšnjem letu. Največ naslovov knjig je izšlo v letu 2008, in sicer 6.358. Knjižna produkcija v letu 2014 je bila od tiste pred šestimi leti še vedno za skoraj petino manjša, upadanje, značilno za zadnja leta, pa se je ustavilo. Med v letu 2014 izdanimi naslovi je bilo 66 % izvirnih del in 34 % prevodov, glede na vrsto izdaje pa 78 % prvih izdaj in 22 % ponatisov.

Grafikon 1: Izdani naslovi tiskanih knjig in brošur, Slovenija

Vir: NUK 

Med izdanimi leposlovnimi deli tudi v 2014 največ romanov 

V letu 2014 je bilo izdanih 1.434 naslovov leposlovja, od tega 713 naslovov iz slovenske, 721 naslovov pa iz tuje književnosti.
Književne zvrsti so bile med naslovi izdanih leposlovnih del zastopane takole: romani s 43 % naslovov (od tega 173 naslovov izvirnega slovenskega leposlovja in 439 naslovov prevodov tujih del), kratka proza za otroke in mladino z 29 % naslovov (med njimi 253 slovenskih del in 160 prevodov tujih del), pesniška dela s 14 % naslovov, kratka proza za odrasle z 8 %, poezija za otroke in mladino s približno 3 %, dramska dela z 1 % in nerazvrščena leposlovna dela z 2 %.

Število naslovov tiskanih serijskih publikacij se je glede na leto prej nekoliko povečalo 

V letu 2014 je v Sloveniji izhajalo 1.812 naslovov tiskanih časopisov in drugih serijskih publikacij ali 10 več kot v prejšnjem letu. Velika večina jih je izhajala občasno (402), letno (389) in mesečno (347) ter četrtletno (248).
Glede na zvrst so prevladovali strokovni oz. znanstveni časopisi, in sicer je bilo takih 1.371 (kar je tri četrtine vseh naslovov serijskih publikacij), 180 časnikov in splošnih časopisov in 261 serijskih publikacij drugih zvrsti.

Grafikon 2: Izdani časopisi in druge serijske publikacije po pogostosti izhajanja, Slovenija, 2014

Vir: NUK

Tabela 1: Izdani naslovi tiskanih knjig in brošur, Slovenija
20132014
Skupaj5.0845.331
po izvoru  
  izvirna dela3.5133.514
  prevodi1.5711.817
po vrsti izdaje  
  prve izdaje4.3334.156
  ponatisi7511.175
Vir: NUK
Tabela 2: Izdani naslovi leposlovnih knjig in brošur po literarnih zvrsteh, Slovenija
SkupajSlovenska književnostTuja književnost
201320142013201420132014
Skupaj1.1891.434583713606721
  romani552612154173398439
  pesništvo2132021551615841
  pesništvo za otroke in mladino2750254129
  drame1415101045
  kratka proza9311155583854
  kratka proza za otroke in mladino1504148425366160
  drugo14030100174013
Vir: NUK
Tabela 3: Naslovi tiskanih serijskih publikacij po zvrsteh, Slovenija
20132014
Skupaj1.8021.812
  strokovni, znanstveni časopisi1.3561.371
  časniki in splošni časopisi187180
  drugo259261
Vir: NUK
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki bodo objavljeni oktobra 2015.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.