Priznanja in ugotovitve očetovstva, posvojitve otrok, Slovenija, 2014

Trije od štirih očetov, ki so v 2014 priznali očetovstvo, so to storili že pred otrokovim rojstvom

V letu 2014 je bilo podanih 12.064 priznanj očetovstva in ugotovljenih 10 očetovstev ter posvojenih 45 otrok, med temi 14 iz tujine. 25 posvojencev so posvojili pari.

  • 23. 7. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

12.064 priznanj očetovstva

Slovenija je med državami članicami EU-28 ena izmed tistih, v katerih se vsako leto rodi visok odstotek otrok neporočenim materam (v letu 2014: 58,3 %). Zato ni presenetljivo, da je tudi število priznanj očetovstva vsako leto višje, posebej visok je delež priznanj očetovstva, podanih pred otrokovim rojstvom.

V letu 2014 je bilo podanih pred pristojnim organom 12.064 priznanj očetovstva (72 več kot v prejšnjem letu).  Za 76 % teh otrok se je to zgodilo še pred otrokovim rojstvom (to je bil najvišji delež doslej), za 19 % teh otrok pa takoj v prvem mesecu po rojstvu. 158 otrok, za katere je bilo podano priznanje očetovstva v letu 2014, je bilo starih več kot eno leto, najstarejši so bili stari tudi že čez 40 let.

Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili v povprečju stari 33,1 leta, najstarejši med njimi pa že več kot 70 let.

45 posvojitev, dve več kot v prejšnjem letu

V letu 2014 je bilo v Sloveniji evidentiranih 45 posvojitev otrok, dve več  kot v prejšnjem letu. 31 v letu 2014 posvojenih otrok je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 14 pa v tujini (eden manj kot v letu 2013).

Največ posvojencev iz tujine, 5, je bilo rojenih v Ruski federaciji, 6 pa jih je k nam prišlo iz treh afriških držav. Nobeden od teh otrok ni bil iz katere od držav, nastalih na ozemlju nekdanje Jugoslavije (z osamosvojitvijo Slovenije se je precej zmanjšala možnost za posvojitev otrok iz teh držav). Tri četrtine posvojenih otrok iz tujine je bilo starih manj kot 5 let.

Od 45 posvojenih otrok so jih 25 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 18 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša.

Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Priznanja in ugotovitve očetovstva, Slovenija
20132014
Priznanja očetovstva po starosti otrok
Skupaj11.99212.064
  pred rojstvom otroka8.9879.199
  manj kot 1 mesec2.4522.320
  1–11 mesecev402387
  1–4 leta7682
  5–9 let2727
  10–14 let2014
  15–19 let911
  20 ali več let1924
Ugotovitve očetovstva
Skupaj710
Vir: SURS
Tabela 2: Posvojitve, Slovenija
20132014
Posvojitve
Skupaj4345
  iz tujine1514
Otroka je posvojil
  par2325
  zakonec/partner otrokovega roditelja1918
  posameznik12
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.