Povprečne mesečne plače, Slovenija, maj 2015

Povprečna mesečna plača za maj 2015 za 1 % nižja od plače za april 2015

Povprečna mesečna plača za maj 2015 je bila nominalno in realno nižja od povprečne mesečne plače za april 2015; znašala je bruto 1.528,50 EUR, neto pa 997,51 EUR.

  • 15. 7. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za maj 2015 nominalno in realno nižja od plače za april 2015
Povprečna mesečna neto plača za maj 2015 je znašala 997,51 EUR in je bila za 8 EUR nižja od povprečne mesečne neto plače za april 2015. Povprečna mesečna bruto plača za maj 2015 je znašala 1.528,50 EUR in je bila za 15,45 EUR nižja od povprečne mesečne bruto plače za april 2015. Povprečna mesečna plača za maj 2015, tako neto kot bruto, se je v primerjavi s prejšnjim mesecem realno znižala (v bruto znesku za 1,8 %, v neto znesku za 1,6 %).

Zaposleni v javnem sektorju so v maju 2015 zaslužili povprečno 1.150,71 EUR neto, v sektorju država 1.138,69 EUR neto in v zasebnem sektorju 916,49 EUR neto.

Najnižjo povprečno mesečno neto plačo za maj 2015 so prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih
Povprečna mesečna neto plača za maj 2015 je bila tako kot v prejšnjem mesecu najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, čeprav je bila od tiste v prejšnjem mesecu za 0,2 % višja; znašala je povprečno 694,14 EUR. Sledile so povprečne mesečne neto plače v gostinstvu (734,89 EUR) in gradbeništvu (793,51 EUR). Najvišjo povprečno mesečno neto plačo so prejeli zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.394,79 EUR).

Povprečne mesečne neto plače za maj 2015 so se v primerjavi s prejšnjim mesecem najbolj zvišale v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (za 1,7 %) in v izobraževalni dejavnosti (za 0,6 %), najbolj znižale pa v predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti promet in skladiščenje (v obeh za 2 %) in dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 1,7 %).
Grafikon 1: Povprečne mesečne plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2015
Grafikon 1: Povprečne mesečne plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
V 2015Ø I–V 2015Ø III–V 2015V 2015
IV 2015
V 2015
V 2014
Ø I–V 2015
Ø I–V 2014
EURindeks
Bruto1.528,501.535,371.540,9199,099,8100,4
Javni sektor1.778,651.763,741.770,29100,3101,0101,2
  od tega sektor država1.750,761.732,861.737,47101,0100,7100,9
Zasebni sektor1.396,221.413,711.418,8698,299,1100,0
Neto997,511.000,911.003,7099,299,7100,1
Javni sektor1.150,711.143,581.146,09100,2100,7100,8
  od tega sektor država1.138,691.129,861.131,56100,9100,5100,5
Zasebni sektor916,49924,90927,9498,699,199,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za maj 2015 bodo objavljeni 27. julija 2015 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

V raziskovanju o povprečni mesečni plači opazujemo področja dejavnosti po SKD 2008: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (A), Rudarstvo (B), Predelovalne dejavnosti (C), Oskrba z električno energijo, plinom in paro (D), Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (E), Gradbeništvo (F), Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (G), Promet in skladiščenje (H), Gostinstvo (I), Informacijske in komunikacijske dejavnosti (J), Finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), Poslovanje z nepremičninami (L), Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (M), Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N), Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (O), Izobraževanje (P), Zdravstvo in socialno varstvo (Q), Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (R) in Druge dejavnosti (S).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.