Svetovni dan prebivalstva

Letos se bo rodilo 77 milijonov ljudi več, kot jih bo umrlo

11. julij je svetovni dan prebivalstva. Danes je Zemlja dom več kot 7,25 milijarde prebivalcev. Letos se bo svetovno prebivalstvo povečalo za približno 77 milijonov. V največjih 10 državah sveta živi 58 % vseh prebivalcev sveta, v Sloveniji pa približno 0,03 %.

  • 6. 7. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Letos 77 milijonov prirasta

Združeni narodi so 11. julij razglasili za svetovni dan prebivalstva leta 1989, dve leti potem, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard. Ta dan je namenjen globljemu razmisleku o pomembnih vprašanjih, povezanih s prebivalstvom, in opozarjanju na ta vprašanja.

Zemlja je danes dom več kot sedmih milijard in dvesto petdesetih milijonov prebivalcev. Po ocenah ameriškega statističnega urada (US Census Bureau) se na svetu vsako minuto rodi približno 255 prebivalcev, umre pa jih približno 109. V letu 2015 se bo tako število Zemljanov povečalo za približno 77 milijonov.

Več kot tretjina vsega svetovnega prebivalstva živi na Kitajskem in v Indiji (skupaj 36 % ali 2,6 milijarde), v nadaljnjih osmih prebivalstveno največjih državah – ZDA, Indoneziji, Braziliji, Pakistanu, Nigeriji, Bangladešu, Ruski federaciji in na Japonskem – jih živi skupaj nadaljnjih 22 %  (1,6 milijarde), v Evropski uniji jih živi približno pol milijarde ali nekaj manj kot 7 %, prebivalci Slovenije pa so približno 0,03 % vseh Zemljanov.


Tabela 1: Deset prebivalstveno največjih držav sveta, 2015

Vir: U.S. Census Bureau, International Data Base


Rastoča mesta


Več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih, v prihodnjih desetletjih pa se bo ta delež po ocenah Združenih narodov še povečeval in leta 2050 že presegal 65 %. Zdaj je delež mestnega prebivalstva največji v Severni Ameriki (blizu 82 %), najmanjši pa v Afriki (40 %). V Sloveniji živi v mestnih območjih približno 50 %, v celotni Evropi pa 73 % prebivalcev.

Največje mestno območje na svetu je japonski Tokio, v Evropi Moskva, v Evropski uniji pa Pariz. V letu 2014 je v Tokiu živelo skoraj 38 milijonov prebivalcev, v Moskvi 12 milijonov ali 43-krat toliko kot v največjem mestnem območju v Sloveniji, Ljubljani (blizu 280.000), v Parizu pa skoraj 11 milijonov.

Grafikon 1: Mestno prebivalstvo, 1950–2050
Grafikon 1: Mestno prebivalstvo, 1950–2050
Vir: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.