Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, maj 2015

V maju 2015 za 15 % več prihodov tujih turistov


V turističnih nastanitvenih objektih smo v maju 2015 zabeležili za 11 % več prihodov turistov in za 9 % več njihovih prenočitev kot v maju 2014. Nemški turisti so ustvarili za tretjino več prenočitev kot lani.

  • 30.6.2015
  • |
  • začasni podatki

V maju 2015 za 11 % več prihodov turistov kot v maju 2014
V turističnih nastanitvenih objektih smo v maju 2015 zabeležili za 11 % več prihodov turistov in za 9 % več njihovih prenočitev kot v maju 2014. Število prihodov domačih turistov je bilo višje za 2 %, število njihovih prenočitev pa nižje za 2 %; število prihodov tujih turistov je bilo višje za 15 %, število njihovih prenočitev pa za 14 %.

V gorskih občinah za 18 % več turističnih prenočitev
29 % vseh turističnih prenočitev v maju 2015 je bilo ustvarjenih v zdraviliških občinah, po 21 % v obmorskih in gorskih občinah ter 14 % v občini Ljubljana.
Gorske občine so zabeležile za 18 % več prenočitev turistov kot v maju 2014, občina Ljubljana za 14 % več, obmorske občine za 6 % več in zdraviliške občine za 1 % več prenočitev turistov.

V hotelih 7 % več turističnih prenočitev
V maju 2015 je bilo v hotelih ustvarjenih dve tretjini prenočitev turistov, v kampih 12 %, v apartmajskih in počitniških naseljih pa 5 %. V hotelih je število turističnih prenočitev glede na maj 2014 poraslo za 7 %, v kampih za 17 %.

Za tretjino več prenočitev nemških turistov
Tuji turisti so v Sloveniji v maju 2015 ustvarili 68 % turističnih prenočitev. Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v maju 2015 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili: Avstrija (16 %), Italija (14 %), Nemčija (13 %) ter Združeno kraljestvo, Ruska federacija, Hrvaška in Združene države (iz vsake po 4 %).
V maju 2015 so turisti iz Nemčije ustvarili za 34 % več prenočitev, turisti iz Italije za 18 % več in turisti iz Avstrije za 10 % več prenočitev kot v maju 2014.

Število prihodov turistov v prvih petih mesecih letos za 10 % višje
V prvih petih mesecih leta 2015 je bilo zabeleženih za 10 % več prihodov turistov kot v prvih petih mesecih prejšnjega leta. Skupno število prenočitev turistov je bilo višje za 7 % (domačih za 6 %, tujih za 8 %).

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Gibanje turističnih prenočitev po vrstah občin, Slovenija, maj 2015
Grafikon 2: Gibanje turističnih prenočitev po vrstah občin, Slovenija, maj 2015
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, maj 2015
Grafikon 3: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, maj 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, maj 20151)
V 2015
V 2014
I–V 2015
I–V 2014
I–V 2015
indeks%
Prihodi turistov – skupaj110,9110,2100
  domači101,5108,337
  tuji114,7111,363
Prenočitve turistov – skupaj108,7107,1100
  domači98,2105,642
  tuji114,4108,358
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. V letnih podatkih pa so upoštevani tudi ti nastanitveni objekti.

Začasni podatki se objavljajo kot indeksna števila in deleži najpozneje konec tekočega meseca za prejšnji mesec.
Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu objavljamo v absolutnih številih v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti