Umrli, Slovenija, 2014

Ženske ob smrti povprečno 8 let starejše od moških

 

V 2014 je umrlo 18.886 prebivalcev ali 2,3 % manj kot v letu 2013. Umrli moški so bili stari povprečno 72,7 leta, umrle ženske 80,9 leta. Umrljivost dojenčkov v 2014 je bila najnižja po 2012. Deček, rojen v 2014, lahko pričakuje, da bo dočakal 77,97 leta, deklica pa 83,68 leta.  

  • 29. 6. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V 2014 je umrlo 18.886 prebivalcev ali 2,3 % manj kot v 2013

V letu 2014 je v Sloveniji umrlo 18.886 prebivalcev, 9.208 moških in 9.678 žensk, ali 448 prebivalcev (2,3 %) manj kot v letu 2013. Stopnja umrljivosti (število umrlih na 1.000 prebivalcev) je znašala 9,2. 

Žensk je torej v letu 2014 umrlo več kakor moških. V letih od 1954 do 2008 je bilo število umrlih moških višje od števila umrlih žensk. Od leta 2009 dalje pa je bilo med umrlimi več žensk kot moških, predvsem zaradi spolne sestave prebivalstva v višjih starostih, kjer prevladujejo ženske. 


Moški ob smrti povprečno 8 let mlajši od žensk 

Povprečna starost umrlih prebivalcev Slovenije se zvišuje; v letu 2014 je bila 76,9 leta. Umrli moški so bili stari povprečno 72,7 leta, umrle ženske pa povprečno 80,9 leta (ali povprečno 8,2 leta starejše od umrlih moških). 


Vsak četrti umrli moški mlajši od 65 let


Delež prezgodnje umrljivosti prebivalcev nam pove, koliko oseb je bilo ob smrti starih manj kot 65 let. V letu 2014 je to veljalo povprečno za vsakega petega umrlega prebivalca Slovenije (za vsakega četrtega umrlega moškega in za vsako deveto umrlo žensko).  


Stopnja umrljivosti dojenčkov nižja

V letu 2014 je umrlo 39 dojenčkov (19 dečkov in 20 deklic) ali 1,8 na 1.000 živorojenih (to je bila druga najnižja stopnja umrljivosti dojenčkov do zdaj). 


V 2014 rojeni deček lahko pričakuje, da bo živel skoraj 6 let manj kot v istem letu rojena deklica  

Ženske živijo dlje od moških. Deček, rojen v letu 2014 v Sloveniji, lahko pričakuje, da bo ob nespremenjeni umrljivosti dočakal starost 77,97 leta, deklica pa 83,68 leta.  
 
V zadnjih treh desetletjih se je pričakovano trajanje življenja za moške podaljšalo za 10,6 leta, za ženske pa za 8,1 leta. Od leta 1984 do leta 2014 se je razlika med pričakovanim trajanjem življenja žensk in moških zmanjšala z 8,1 leta na 5,7 leta.


Naravni prirast tudi v letu 2014 pozitiven

Naravni prirast v Sloveniji je bil v letu 2014 že deveto leto zapored pozitiven: tokrat se je rodilo 2.279 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V primerjavi z letom 2013 je bil naravni prirast večji za 502 osebi. Povedano drugače:  naravni prirast na 1.000 prebivalcev se je od leta 2013 do leta 2014 povečal z 0,9 na 1,1.

Podatki o naravnem gibanju po občinah in regijah so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Umrli po starosti, Slovenija, 2014
Grafikon 1: Umrli po starosti, Slovenija, 2014
Vir: SURS, NIJZ
Tabela 1: Umrli, Slovenija
20132014
Skupaj19.33418.886
  moški9.5559.208
  ženske9.7799.678
Umrli dojenčki6239
Umrli na 1.000 prebivalcev9,49,2
Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih2,91,8
Povprečna starost umrlih
  moški71,972,7
  ženske80,380,9
Pričakovano trajanje življenja
  moški76,9877,97
  ženske83,1783,68
Vir: SURS, NIJZ
Tabela 2: Naravni prirast, Slovenija
20132014
Živorojeni21.11121.165
Umrli19.33418.886
Naravni prirast1.7772.279
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev0,91,1
Vir: SURS, NIJZ
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.