Gospodarska klima, Slovenija, junij 2015

Gospodarska klima junija 2015 nižja

Gospodarska klima je bila junija 2015 na mesečni ravni nižja za 0,1 odstotne točke, na letni ravni pa višja za 5,4 odstotne točke.

  • 24. 6. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil junija 2015 (5,1 odstotne točke) za 0,1 odstotne točke nižji kot maja 2015 (5,2 odstotne točke) in za 9,1 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na znižanje tega kazalnika so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Pozitivno sta na mesečno spremembo tega kazalnika vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,9 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).


Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil junija 2015 na letni ravni višji za 5,4 odstotne točke.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja potrošnikov (za 3,0 odstotne točke). Sledili so kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke). Negativno pa je na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplival kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke).
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime1), Slovenija, januar 2010–junij 2015
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime<sup>1)</sup>, Slovenija, januar 2010–junij 2015
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime1), Slovenija, junij 2015
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime<sup>1)</sup>, Slovenija, junij 2015
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.
Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za prejšnje obdobje, so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za isto obdobje prejšnjega leta, so izločeni vplivi koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.