Rojeni, Slovenija, 2014

Od 21.165 živorojenih otrok, rojenih v 2014, se jih je 93 rodilo na mamin rojstni dan

V letu 2014 se je rodilo 21.165 otrok, od tega 58,3 % neporočenim materam. Povprečna starost mater ob rojstvu vseh otrok je bila 30,6 leta, povprečna starost mater ob rojstvu prvega pa 29,1 leta. Največ novorojenčkov je dobilo imeni Luka in Eva.

  • 29. 6. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število živorojenih približno enako kot leto prej

V letu 2014 je bilo v Sloveniji rojenih 21.165 otrok (10.928 dečkov in 10.237 deklic), kar je skoraj toliko kot v prejšnjem letu (oz. 54 več). Tako je tudi vrednost osnovnega kazalnika rodnosti – ta pove, koliko otrok povprečno se je rodilo v posameznem letu na 1.000 prebivalcev – v letu 2014 ostala enaka kot v letu 2013: 10,3.

Celotna stopnja rodnosti, to je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (pri sedanji stopnji umrljivosti in ob predpostavki, da bo ženska dočakala 49. leto starosti), je za leto 2014 znašala 1,58, kar je enako kot v letu 2012. Približno enake vrednosti smo zabeležili tudi konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Vrednosti tega kazalnika sicer v zadnjih desetih letih počasi naraščajo, vendar se prebivalstvo Slovenije še vedno srečuje z zoženo reprodukcijo. 

Povprečna starost mater je po drugi svetovni vojni vsako leto višja. Matere, ki so rodile v letu 2014, so bile stare povprečno 30,6 leta. Tiste, ki so v tem letu rodile prvič, so bile v povprečju stare 29,1 leta. V primerjavi z letom 2013 sta se obe povprečni starosti dvignili za 0,1 leta.

Od vseh žensk, ki so rodile v letu 2014, jih je bilo več kot polovica (54,5 %) starih 30 ali več let; najstnic (tj. mlajših od 20 let) med njimi je bilo za odstotek (1,1 %). Najbolj rodna skupina v letu 2014 so bile tako kot v zadnjih nekaj letih ženske, stare 25–29 let (te so v povprečju rodile 111 otrok na 1.000 žensk), sledile so ženske, stare 30–34 let (105 otrok na 1.000 žensk).

V letu 2014 se je rodilo povprečno 58 otrok na dan. Najmanj se jih je rodilo v nedeljo,  7. septembra (29),  največ pa v ponedeljek, 14. julija, kar trikrat več (87). Ob sobotah in nedeljah se navadno rojeva manj otrok, po 12 % ali 11 %, med  tednom pa vsak dan približno 15 %. 93 otrok, rojenih v letu 2014, se je rodilo prav na  rojstni dan svojih mamic, 8 mamic je v letu 2014 rodilo dvakrat (v prvih in zadnjih mesecih leta). Trikrat so se v letu 2014 rodili trojčki, 351-krat pa dvojčki.  
 
Največ novorojenih dečkov je v 2014 že šestnajsto leto zapored dobilo ime Luka, največ v 2014 rojenih deklic pa je dobilo ime Eva. Ta kombinacija je bila najpogostejša tudi v letu 2010. Med prvimi petdesetimi najpogostejšimi dekliškimi imeni sta svojo uvrstitev v primerjavi z letom 2013 najopazneje spremenili imeni Sofia (s 66. na 48. mesto) in Mila (s 45. na 27. mesto), med prvimi petdesetimi najpogostejšimi deškimi imeni pa imeni Adam (s 73. na 50. mesto ) in Bine (s 60. na 42. mesto).   

Naravni prirast tudi v letu 2014 pozitiven

Naravni prirast v Sloveniji je bil tudi v letu 2014 – tokrat že deveto leto zapored – pozitiven: tokrat se je rodilo 2.279 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V primerjavi z letom 2013 je bil naravni prirast večji za 502 osebi. Povedano drugače:  naravni prirast na 1.000 prebivalcev se je od leta 2013 do leta 2014 povečal z 0,9 na 1,1. Podatki o naravnem gibanju po občinah in regijah so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Povprečno število živorojenih na žensko v rodni dobi, Slovenija
Povprečno število živorojenih na žensko v rodni dobi, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Živorojeni otroci, Slovenija
20132014
Skupaj21.11121.165
  dečki10.80410.928
  deklice10.30710.237
Živorojeni na 1.000 prebivalcev10,310,3
Povprečna starost matere ob otrokovem rojstvu
  vseh otrok30,530,6
  prvega otroka2929,1
Celotna stopnja rodnosti1)1,551,58
Živorojeni, rojeni zunaj zakonske zveze (%)5858,3
1) Povprečno število živorojenih na žensko v rodni dobi.
Vir: SURS
Tabela 2: Najpogostejša imena v letu 2014 živorojenih otrok, Slovenija

Vrstni red
DečkiDeklice
imešteviloimeštevilo
1.Luka276Eva282
2.Nik269Ema271
3.Filip253Nika228
4.Jakob240Lara227
5.Mark208Sara222
6.Žan203Zala207
7.Anže197Julija206
8.Jan183Mia202
9.Jaka180Neža188
10.Vid177Zoja179
Vir: SURS
Tabela 3: Naravni prirast, Slovenija
20132014
Živorojeni21.11121.165
Umrli19.33418.886
Naravni prirast1.7772.279
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev0,91,1
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.