Ravni cen skupin proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev, evropske države, 2014

Indeks ravni cen za Slovenijo v letu 2014 je enak malteškemu

Raven cen skupin proizvodov in storitev za potrošnjo gospodinjstev je v Sloveniji v letu 2014 dosegala 83 % povprečja EU-28.

  • 19.6.2015
  • |
  • brez statusa

Eurostatovi podatki

Eurostat je objavil rezultate primerjave ravni cen za več kot 2400 proizvodov in storitev za potrošnjo gospodinjstev v 37 evropskih državah. Podatki o ravneh cen so rezultat več statističnih raziskovanj, ki se izvajajo v okviru evropskega projekta primerjave cen in bruto domačih proizvodov (European Comparison Programme). V raziskavi sodeluje 28 držav članic EU, tri države članice EFTE (Islandija, Norveška in Švica), 5 držav kandidatk za članstvo v EU (Črna gora, Makedonija, Albanija, Srbija in Turčija) in potencialna kandidatka za članstvo EU (Bosna in Hercegovina).

Na podlagi primerjave razmerij cen med državami in deviznih tečajev do evra se izračunavajo indeksi ravni cen. Ti omogočajo primerjavo ravni cen v državah članicah EU glede na povprečje ravni cen v EU-28. Če je vrednost tega indeksa za posamezno državo višja od 100, pomeni, da je raven cen v tej državi višja od povprečja ravni cen v EU-28, torej je država dražja. Če je vrednost tega indeksa za posamezno državo nižja od 100, je raven cen v tej državi nižja od povprečja ravni cen v EU-28, torej je država cenejša.

Indeksi ravni cen na ravni izdatkov za proizvode in storitve za končno potrošnjo gospodinjstev izkazujejo splošno raven cen proizvodov in storitev, ki jih kupuje oz. troši prebivalstvo.

V Sloveniji so cene proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev nižje od povprečja v EU-28

Evropska primerjava ravni cen in bruto domačih proizvodov kaže, da je raven cen proizvodov in storitev, namenjenih za končno potrošnjo gospodinjstev, v letu 2014 v Sloveniji leta 2014 znašala 83 % povprečja v EU-28.

Cene proizvodov in storitev v posameznih evropskih državah so se tudi v 2014 občutno razlikovale. Najvišjo raven cen je imela Švica (za 54 % višjo od povprečja v EU-28), najnižjo pa Makedonija (za 53 % nižjo od povprečja v EU-28). Med državami članicami EU so bili proizvodi in storitve za končno potrošnjo gospodinjstev najdražji na Danskem in Švedskem, kjer je bila raven cen za 38 % oz. 25 % višja od povprečja v EU-28; najcenejši pa v Bolgariji, kjer pa so bile cene za 52 % nižje od povprečja v EU-28.

Ravni cen v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami

Po ravni cen proizvodov in storitev, namenjenih končni potrošnji gospodinjstev, so bile Sloveniji najbližje Grčija, Malta, Portugalska in Estonija.

Medsosedska primerjava cen proizvodov in storitev kaže, da so bile cene v Sloveniji višje kot na Madžarskem (za 46 %) in Hrvaškem (za 24 %) ter nižje kot v Avstriji (za 22 %) in  Italiji (za 19 %).

Pri izbranih skupinah proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev so najvišjo raven cen izkazovale skandinavske države, najnižjo pa države jugovzhodne Evrope; v Sloveniji je bila raven cen v večini skupin nižja od povprečja v EU-28 (od 1 % do 17 %); višja od tega povprečja je bila le v skupini zabavna elektronika (za 3 %).

 

Grafikon 1: Indeks ravni cen skupin proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev, Slovenija, (EU-28=100), 2014
Grafikon 1: Indeks ravni cen skupin proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev, Slovenija, (EU-28=100), 2014
Vir: Eurostat
Tabela 1: Indeksi ravni cen skupin proizvodov in storitev za potrošnjo gospodinjstev, 2014 (EU28=100)
Država / območjeSkupajHrana in
brez-
alkoholne
pijače
Alkoholne
pijače in
tobak
OblačilaZabavna
elektronika
Prometna
sredstva
Gostinske in
nastanitvene
storitve
EU28100100100100100100100
Belgija10911198105108104116
Bolgarija48705879918346
Češka republika64817285857554
Danska138139121120109151147
Nemčija10210989101959697
Estonija7988831051058680
Irska12111517092100108127
Grčija869989891029184
Španija939386859510188
Francija108107108102101104112
Hrvaška679077861058972
Italija102112951049899109
Ciper8910695891118996
Latvija728784101998777
Litva64787399998565
Luksemburg12011986999194107
Madžarska57766570918451
Malta831001019411610189
Nizozemska11197106101100117115
Avstrija107124909598103107
Poljska56617484858372
Portugalska818985919511476
Romunija546872861078652
Slovenija839983941038786
Slovaška69887897928467
Finska123123136114105112128
Švedska125119131121100101136
Združeno kraljestvo122106165104108102113
Islandija117127172139148121129
Norveška148169239127108150176
Švica15415311912294105152
Črna gora577757921028662
Makedonija47583876928240
Albanija506945661087742
Republika Srbija53745392948350
Turčija618487638711074
Bosna in Hercegovina53745085988457
Vir: Eurostat
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.