Kazalniki blaginje za Slovenijo

Kazalniki materialne blaginje za leto 2014 kažejo izboljšanje.

Kazalniki blaginje za Slovenijo kažejo, da se je zmanjševanje materialne blaginje v 2014 pretežno ustavilo; kazalniki družbene blaginje ne kažejo večjih sprememb glede na prejšnje obdobje, kazalniki okoljske blaginje pa kažejo izboljšanje.

  • 18. 6. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Blaginja prebivalk in prebivalcev Slovenije je bila na spletni strani  prvič predstavljena pred enim letom. Osveženi kazalniki zajemajo vse pomembnejše dejavnike blaginje sedanje generacije, nekateri pa tudi potenciale za blaginjo prihodnjih generacij.

Pomembnejši dejavniki blaginje se delijo v tri skupine, glede na to, na katero področje blaginje se nanašajo. Ta področja so materialna, družbena in okoljska blaginja; vsako od naštetih področij blaginje se deli na več podpodročij. Kazalniki blaginje podajajo sliko življenjskega standarda in kakovosti življenja prebivalcev v družbi in v okolju. Namenjeni so oblikovalcem politik ter strokovni in širši zainteresirani javnosti.

Povzetek ugotovitev je predstavljen v sliki. Podrobni podatki in komentarji so na voljo na spletni strani Kazalniki blaginje v Sloveniji.

Kazalnike blaginje v Sloveniji je pripravil konzorcij štirih institucij, v katerem sodelujejo: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Statistični urad Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje in Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Več najdete na spletni strani.
Infografika 1: Kazalniki blaginje v Sloveniji
Infografika 1: Kazalniki blaginje v Sloveniji
Viri: SURS, Eurostat, NIJZ, ARSO, Eurobarometer
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.