Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, maj 2015

Industrijska proizvodnja še vedno počasi narašča

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v maju 2015 za 0,7 % višja kot v aprilu 2015 in za 5 % višja kot v maju 2014. Prihodek od prodaje je naraščal nekoliko izraziteje kot vrednost industrijske proizvodnje. Vrednost zalog je na mesečni ravni upadla.

  • 10. 7. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v maju 2015 nekoliko višja kot v aprilu 2015
Vrednost industrijske proizvodnje je bila v maju 2015 za 0,7 % višja kot v aprilu 2015. Zvišala se je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 1 %) ter v predelovalnih dejavnostih (za 0,6 %), medtem ko je v rudarstvu upadla (za 3,5 %). Najbolj se je zvišala v proizvodnji računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (za 16,7 %; originalni podatki).
V prvih petih mesecih letos se je vrednost industrijske proizvodnje glede na isto obdobje lani zvišala za 4,6 %. V predelovalnih dejavnostih se je za 5,9 % zvišala, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu pa je nekoliko upadla.

Tudi prihodek od prodaje v industriji v maju 2015 višji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje je v maju 2015 naraščal izraziteje kot vrednost industrijske proizvodnje: glede na prejšnji mesec je bil višji za 2,1 %, glede na maj 2014 za 7,9 % in glede na povprečje leta 2010 za 4,2 %.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v maju 2015 nekoliko nižja kot v aprilu 2015
Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v maju 2015 v primerjavi s prejšnjim mesecem znižala za 0,9 %. V predelovalnih dejavnostih je upadla za prav toliko, v rudarstvu pa je ostala enaka vrednosti zalog v prejšnjem mesecu.
Glede na povprečje leta 2010 je bila vrednost zalog višja za 2,3 %.


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za maj 2015 bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS, in sicer 17. julija 2015.

Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, januar 2010―maj 2015 (Ø 2010=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, januar 2010―maj 2015 (Ø 2010=100)
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja.
2) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, maj 2015 ― začasni podatki
V 2015
IV 2015 
V 2015
V 2014
I–V 2015
I–V 2014
V 2015
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,7105,0104,6105,1
B Rudarstvo96,591,890,683,8
C Predelovalne dejavnosti100,6106,6105,9105,7
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro101,091,896,4100,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,8104,5104,4105,3
  AE Energenti100,392,094,998,7
  AI Surovine99,8108,1107,2106,8
B Proizvodi za investicije101,5110,0109,7103,2
C Proizvodi za široko porabo99,3102,0100,9104,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,5100,1100,487,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,0102,2101,1109,9
Vir: SURS
Tabela 2: Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija, maj 2015 ― začasni podatki
V 2015
IV 2015 
V 2015
V 2014
I–V 2015
I–V 2014
V 2015
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,1107,9105,9104,2
B Rudarstvo90,488,4100,487,0
C Predelovalne dejavnosti102,3108,1106,0104,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,8106,1105,2107,2
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,1106,4105,2107,8
B Proizvodi za investicije105,2117,3115,9104,8
C Proizvodi za široko porabo102,4103,099,0100,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,499,198,484,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,3104,199,2107,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
Tabela 3: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija, maj 2015 ― začasni podatki
V 2015
IV 2015 
V 2015
V 2014
I–V 2015
I–V 2014
V 2015
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,1101,2102,1102,3
B Rudarstvo100,040,250,038,2
C Predelovalne dejavnosti99,1102,3102,7103,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,1100,0101,897,5
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,2102,0102,999,1
B Proizvodi za investicije97,096,798,8106,6
C Proizvodi za široko porabo99,5105,4104,8104,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo96,492,098,261,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,0107,5105,8117,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za prejšnji mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za isto obdobje prejšnjega leta, so izločeni vplivi koledarja.
Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s povprečjem leta 2010, so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za leto 2014 so začasni. Končni podatki za leto 2014 bodo objavljeni najkasneje do 10. avgusta 2015.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.