Povprečne mesečne plače, Slovenija, april 2015

Povprečna mesečna plača za april 2015 za 0,4 % nižja od plače za marec 2015

Povprečna mesečna bruto plača za april 2015 je bila nominalno in realno nižja od povprečne mesečne plače za marec 2015. Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.543,95 EUR, neto pa 1.005,52 EUR.

  • 15. 6. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna mesečna plača za april 2015 nominalno in realno nižja od plače za marec 2015
Povprečna mesečna plača za april 2015 je v bruto vrednosti znašala 1.543,95 EUR, v neto vrednosti pa 1.005,52 EUR; od povprečne mesečne plače za marec 2015 je bila v bruto vrednosti nominalno nižja za 0,4 %, realno pa za 0,5 %, v neto vrednosti  je bila nominalno nižja za 0,3 %, realno pa za 0,4 %.  

Povprečna mesečna neto plača za april 2015 se je glede na prejšnji mesec zvišala v javnem sektorju in v sektorju država, v zasebnem sektorju pa se je znižala: v javnem sektorju se je zvišala za 0,7 %, v sektorju država pa za 0,1 %; v zasebnem sektorju se je znižala za 0,9 %. V obdobju od januarja do aprila 2015 se je povprečna mesečna neto plača v javnem sektorju v primerjavi  z istim obdobjem prejšnjega leta za 0,8 % zvišala, medtem je v zasebnem sektorju ostala nespremenjena.

Najvišja povprečna mesečna neto plača za april 2015 v oskrbi z električno energijo, plinom in paro
Povprečna mesečna neto plača za april 2015 je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, in sicer je znašala povprečno 1.407,02 EUR. Sledile so povprečne mesečne neto plače v področju finančnih in zavarovalniških dejavnosti (1.399,90 EUR) in v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1.302,79 EUR). Najnižjo povprečno mesečno neto plačo so prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (692,74 EUR).

Povprečna mesečna neto plača za april 2015 najnižja v primorsko-notranjski statistični regiji
Povprečna mesečna neto plača za april 2015 se je glede na marec 2015 najbolj zvišala v obalno-kraški in goriški statistični regiji (v vsaki za 1,2 %). Najbolj znižala pa se je v gorenjski statistični regiji (za 2,7 %), najnižja pa je bila v primorsko-notranjski statistični regiji. 

Najnižjo povprečno mesečno neto plačo za april 2015 so sicer prejeli zaposleni v občinah Kostanjevica na Krki in Hajdina; v prvi je znašala povprečno 682,59 EUR neto, v drugi 707,67 EUR. Daleč najvišjo povprečno mesečno neto plačo že vrsto let prejemajo zaposleni v občini Cerklje na Gorenjskem; za delo v aprilu 2015 so prejeli  povprečno 1.438,25 EUR neto.

Grafikon 1: Nominalni indeksi povprečnih mesečnih neto plač pri pravnih osebah javnega in zasebnega sektorja, Slovenija
Grafikon 1: Nominalni indeksi povprečnih mesečnih neto plač pri pravnih osebah javnega in zasebnega sektorja, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IV 2015Ø I—IV 2015Ø II—IV 2015IV 2015
III 2015
IV 2015
IV 2014
Ø I-IV 2015
Ø I-IV 2014
EURindeks
Bruto1.543,951.537,091.536,7999,6100,8100,6
Javni sektor1.774,081.760,011.754,08100,9101,1101,2
  od tega sektor država1.733,141.728,391.726,90100,3100,5101,0
Zasebni sektor1.421,411.418,121.420,7298,8100,7100,3
Neto1.005,521.001,761.001,1999,7100,4100,2
Javni sektor1.147,881.141,801.138,03100,7100,6100,8
  od tega sektor država1.128,711.127,651.126,31100,1100,2100,5
Zasebni sektor929,71927,03928,1099,1100,4100,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za april 2015 bodo objavljeni 26. junija 2015 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.