Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija, 2014

V 2014 se je vsak teden poročilo povprečno 126 parov, v maju in avgustu pa dvakrat toliko (257)

V 2014 je bilo sklenjenih 6.571 zakonskih zvez, razvezalo se jih je 2.469. Delež zakonskih zvez in delež razvez sta bila v primerjavi z letom 2013 višja za 5 %. V 2014 je bilo registriranih tudi največ istospolnih partnerskih skupnosti do zdaj, 27.

  • 24. 6. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Največ porok v maju in avgustu

V letu 2014 je bilo sklenjenih 6.571 zakonskih zvez ali za 5,1 % več kot v letu 2013. 70 % zakonskih zvez je bilo sklenjenih od maja do septembra. Največ sklenitev zakonskih zvez smo zabeležili v maju, juniju in avgustu (po več kot 1.000), najmanj v januarju (manj kot 200).


Neveste ob prvi poroki povprečno dve leti mlajše od ženinov

V 2014 je prvo zakonsko zvezo sklenilo 5.874 (89,4 %)  ženinov in 5.937 (90,4 %) nevest. Pri 5.539 parih (84,3 %) je bila to za oba prva zakonska zveza. Ženini, ki so se v 2014 poročali prvič, so bili stari povprečno 31,6 leta, neveste pa so bile v povprečju dve leti mlajše (29,4 leta).  


Večina porok med slovenskimi državljani

Večina zakonskih zvez se sklene med državljani Republike Slovenije. Pri 5.212 porokah (79,3 %) sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Republike Slovenije. Pri 635 porokah (ali 9,7 % porok) je bil ženin državljan Republike Slovenije, nevesta pa je bila državljanka kake druge države, največkrat Bosne in Hercegovine. Pri 603 porokah (ali 9,2 % porok) pa je nevesta, državljanka Republike Slovenije, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države; med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 121 sklenitvah zakonskih zvez (1,8 %) sta bila oba, ženin in nevesta, tuja državljana.


V 2014 registriranih največ istospolnih partnerskih skupnosti doslej

V Sloveniji je bilo v letu 2014 registriranih 27 istospolnih partnerskih skupnosti, in sicer 14 med moškimi in 13 med ženskami.


V 2014 več razvez zakonskih zvez kot v 2013

V letu 2014 se je razvezalo 2.469 zakonskih zvez ali za 5 % več kot v letu 2013. Povprečna starost moža ob razvezi je bila 45,9 leta, povprečna starost žene ob razvezi pa 42,9 leta.

Povprečno trajanje zakonske zveze do razveze je bilo 14,1 leta. 17 zakonskih zvez pa se je razvezalo že v prvem letu zakona.

Med v letu 2014 razvezanimi zakonskimi zvezami je bilo 1.231 (ali 49,9 %) takih, v katerih ob razvezi ni bilo vzdrževanih otrok; v preostalih 1.238 pa je bilo ob razvezi 1.909 vzdrževanih otrok. Največ vzdrževanih otrok je bilo dodeljenih materi, 38,4 %; 3,3 % jih je bilo dodeljeno očetu, 7,6 % pa obema staršema.

Podatki o sklenitvah zakonskih zvez in razvezah zakonskih zvez po občinah so na voljo na podatkovnem portalu SI STAT.

Grafikon 1: Sklenitve zakonskih zvez, Slovenija
Grafikon 1: Sklenitve zakonskih zvez, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija
20132014
Sklenitve zakonskih zvez6.2546.571
  na 1.000 prebivalcev3,03,2
Povprečna starost
  ženina34,534,5
  neveste31,531,8
Povprečna starost ob sklenitvi prve zakonske zveze
  ženina31,631,6
  neveste29,229,4
Registrirane istospolne partnerske skupnosti2227
  med moškima1514
  med ženskama713
Razveze zakonskih zvez2.3512.469
  na 1.000 prebivalcev1,11,2
  na 1.000 sklenitev zakonskih zvez375,9375,7
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.