Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2014 – kratkoročna napoved

Poljska in Slovaška dohiteli Slovenijo po kazalniku DIP na prebivalca v SKM

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči (merilo materialne blaginje prebivalstva) za Slovenijo v 2014 za 2 o.t. nižja kot v 2013.  Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči (merilo razvitosti države) za Slovenijo v letu 2014 za 1 o.t. višji kot v 2013.

  • 16. 6. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Eurostatova kratkoročna napoved

Eurostat je objavil kratkoročno napoved dejanske individualne potrošnji (DIP) na prebivalca in bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca za leto 2014, izražen v standardih kupne moči (SKM). SKM je fiktivna valuta, ki odraža povprečno raven cen v EU-28. Vrednost 1 SKM na ravni EU-28 je trenutno enaka vrednosti 1 evra. V raziskovanju cen potrošnih dobrin, ki ga izvaja Eurostat trenutno  sodeluje 37 evropskih držav. Za raziskovanje je značilna soodvisnost rezultatov med državami.

Eurostatova kratkoročna napoved temelji na prvih ocenah paritet kupne moči (PKM) za leto 2014, na podatkih o prebivalstvu posamezne države za leto 2014 in na zadnjih podatkih iz nacionalnih računov, v raziskovanju sodelujočih držav. PKM se uporabljajo za prevedbo podatkov različnih držav v primerljive realne vrednosti, to je vrednosti, izražene v enotni valuti in na enotni ravni cen, ki posledično odražajo le razlike v obsegu (količini in kakovosti).

DIP na prebivalca v SKM v Sloveniji je v letu 2014 zaostala za povprečno v EU-28 za 26 %

DIP je najpomembnejši sestavni del BDP; kazalnik odraža materialno blaginjo prebivalstva. Sestavljena je iz blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo. Vključuje namreč blago in storitve, ki jih za potrošnjo posameznikov kupijo in plačajo gospodinjstva, država ali nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva.

V Sloveniji se DIP na prebivalca v SKM že nekaj let zmanjšuje. V letu 2014 je znašala 74 % povprečja v EU-28. To pomeni, da je DIP na prebivalca v Sloveniji, izražena v SKM, v letu 2014 zaostajala za povprečno DIP na prebivalca v EU-28 za 26 %, za povprečno DIP na prebivalca v evrskem območju pa za 32 %.

Znotraj EU-28 je v 2014 najvišji DIP na prebivalca v SKM beležil Luksemburg, takoj za njim pa Nemčija. Najnižji DIP na prebivalca v SKM v EU-28 je bil v Bolgariji. Sloveniji sta bili po vrednosti kazalnika DIP na prebivalca v SKM v letu 2014 enaki Poljska in Slovaška (74 % EU-28). Pred Slovenijo so se uvrstile Češka (75 %),  Malta (78 %) in Litva (80 %). V Sloveniji je vrednost kazalnika DIP na prebivalca v SKM v letu 2014 v primerjavi z letom 2013, glede na povprečje v EU-28, upadla za 2 odstotni točki. 

BDP na prebivalca v SKM za Slovenijo je bil v letu 2014 za 17 % nižji od povprečnega za EU-28

Kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države. BDP na prebivalca v SKM za Slovenijo se je do leta 2008 približeval povprečju EU-27 (od julija 2013, po vstopu Hrvaške v EU: EU-28) in je v letu 2008 dosegel 89 % vrednosti tega povprečja. Zadnjih nekaj let pa se giblje okoli 83 % EU-28 povprečja.

Po kratkoročni napovedi je BDP na prebivalca v SKM za Slovenijo v letu 2014 znašal 83 % povprečnega v EU-28.
Pariteta kupne moči, s katero se prevajajo podatki različnih držav v realne vrednosti, je bila za leto 2014 za Slovenijo ocenjena na 0,80 evra/1 SKM. Slovenski BDP po kupni moči na prebivalca je tako znašal 22.600 SKM.

BDP na prebivalca v SKM je bil v letu 2014 višji od povprečja v EU-28 v enajstih državah članicah EU. Povprečje BDP na prebivalca v SKM v evrskem območju (EMU-19) je bilo višje od povprečja v EU-28 za 7 %. Znotraj EU-28 je v 2014 najvišji BDP na prebivalca v SKM beležil Luksemburg. Najnižji BDP na prebivalca v SKM v EU-28 je bil v Bolgariji.

Sloveniji so bile po vrednosti kazalnika BDP na prebivalca v SKM najbližje Ciper, Malta, Češka  in Portugalska; vrednosti tega kazalnika so bile v omenjenih državah od 15 % do 22 % nižje od povprečja v EU-28. V Sloveniji je vrednost tega kazalnika v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 glede na povprečje v EU-28 zrasla za 1 odstotno točko.
Slika 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države (EU-28=100), 2014
Slika 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države (EU-28=100), 2014
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 16. 06. 2015)
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.