Registrirana cestna motorna vozila in prikolice, Slovenija, 2014

Število registriranih osebnih avtomobilov v 2014 po dveh zaporednih letih upadanja znova naraslo

V letu 2014 je bilo v Sloveniji registriranih 1.412.315 cestnih vozil, od tega okoli 76 %  (1.068.362)  osebnih avtomobilov. Število starejših avtomobilov se v zadnjih letih povečuje; osebni avtomobili so bili stari povprečno 9,4 leta.

  • 28. 5. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2014 registriranih v Sloveniji več cestnih vozil kot v prejšnjem letu

V letu 2014 je bilo v Sloveniji registriranih 1.412.315 cestnih vozil, kar je za okoli 1 % ali 15.625 vozil več kot v letu 2013. 96.526 teh vozil je bilo v Sloveniji v letu 2014 registriranih prvič, med temi pa je bilo okoli 25 % takih, ki so bila kdaj prej že registrirana v tujini.

V letu 2014 registriranih največ osebnih avtomobilov doslej

Med v Sloveniji v letu 2014 registriranimi vozili je bilo 1.068.362 osebnih avtomobilov, kar je za okoli 0,2 % ali 1.867 več kot v letu 2011, ko smo zabeležili zadnje največje število registracij osebnih vozil. Število registriranih osebnih vozil se je tako po dveh letih zniževanja znova povečalo.

Drugo leto zapored se je v letu 2014 povečalo tudi število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov; tokrat jih je bilo 54.086. Kljub temu jih je bilo v letu 2014 registriranih za okoli 31 % manj kot v letu 2008, ko jih je bilo največ v zadnjih desetih letih.

Povečuje se delež starejših vozil

Na vsak novi osebni avtomobil je bilo v letu 2014 registriranih približno 20 starih osebnih avtomobilov; v letu 2008 je bilo na vsak novi osebnih avtomobil registriranih približno 13 starih.

Konec leta 2014 je bilo okoli 26 % cestnih vozil starih največ 5 let, okoli 37 % pa jih je bilo starih najmanj 12 let ali skoraj 50 % več kot v letu 2008.

Povprečna starost osebnih avtomobilov je bila leta 2014 najvišja v večini obmejnih občin, razen na severu Slovenije.

Po novi razdelitvi vozil glede na vrsto goriva upoštevana tudi vrsta pogona

Okoli 53 % registriranih avtomobilov, avtobusov in tovornih motornih vozil je v letu 2014 uporabljalo bencin, okoli 47 % dizelsko gorivo, manj kot 1 % pa preostale vrste goriv (okoli 0,01 % je bilo električnih vozil, okoli 0,7 % jih je uporabljalo utekočinjeni naftni plin, okoli 0,02 % zemeljski plin, za okoli 0,1 % pa je bilo vozil s hibridnim pogonom in drugimi vrstami goriv).

V letu 2014 je bilo registriranih 153 električnih vozil; 86 % teh vozil so bili manj zmogljivi osebni avtomobili (s prostornino motorja do 1399 ccm).

Grafikon 1: Starostna sestava registriranih cestnih vozil, Slovenija
Grafikon 1: Starostna sestava registriranih cestnih vozil, Slovenija
Vira: MZI, SURS
Karta 1: Povprečna starost osebnih avtomobilov, občine, Slovenija, 2014
Karta 1: Povprečna starost osebnih avtomobilov, občine, Slovenija, 2014
Viri: MzI, SURS, GURS
Tabela 1: Cestna vozila in prve registracije cestnih vozil, Slovenija, 2014
Vsa vozila,
31.12.
Prve registriracijePrve registriracije –
nova vozila
število
Cestna vozila - skupaj1.412.31696.52672.254
Motorna vozila1.372.87692.82769.855
  osebni in specialni osebni avtomobili1.076.96272.24254.699
  traktorji104.4183.6762.649
  tovorna motorna vozila93.14110.3767.927
  motorna kolesa54.6313.9092.208
  kolesa z motorjem41.1652.3392.194
  avtobusi2.559285178
Priklopna vozila39.4403.6992.399
  tovorna priklopna vozila26.7072.8981.907
  traktorski priklopniki6.651361353
  bivalni priklopniki6.082440139
Vira: MZI, SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

V podatkih o številu vozil glede na vrsto goriva za leto 2014 smo prvič upoštevali spremenjeno metodologijo, ki poleg vrste goriva upošteva tudi vrsto pogona, zato ti podatki niso neposredno primerljivi s podatki za prejšnja leta. Več o novi razdelitvi lahko preberete v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.