Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, maj 2015

Cene tudi v maju 2015 na letni ravni nižje (za –0,5 %), na mesečni ravni višje (za 0,8 %)

V maju 2015 smo imeli na letni ravni deflacijo (–0,5-odstotno), na mesečni ravni pa inflacijo (0,8-odstotno). V enem letu se je blago pocenilo za 0,9 %, storitve pa so se podražile za 0,3 %.

  • 29. 5. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Letna rast cen tudi v maju negativna

Letna rast cen je bila v letošnjem maju –0,5-odstotna (v letošnjem aprilu je bila –0,7-odstotna, v lanskem maju pa 0,7-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila –0,2-odstotna (v istem obdobju lani 1,2-odstotna).

Blago se je v enem letu pocenilo za 0,9 %. Cenejše so bile vse vrste blaga: trajno blago za 2,5 %, blago dnevne porabe za 0,7 %, poltrajno blago pa za 0,2 %. Storitve pa so se v enem letu podražile za 0,3 %.

Padec cen na letni ravni je bil najizrazitejši v skupini prevoz (za 4,0 %). Sledile so skupine stanovanjska oprema (za 2,1 %), obleka in obutev (za 1,7 %), stanovanje (za 1,3 %), komunikacije (za 0,5 %), zdravje ter gostinske in nastanitvene storitve (v vsaki za 0,3 %). Zvišanje cen na letni ravni pa smo zabeležili v naslednjih skupinah: rekreacija in kultura (za 2,2 %), alkoholne pijače in tobak (za 1,8 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 1,3 %), izobraževanje (za 0,8 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 0,7 %).

K letni deflaciji so tudi ta mesec največ, 0,6 odstotne točke, prispevali cenejši naftni derivati. V primerjavi z majem 2014 so bila tekoča goriva cenejša za 10,6 %, pogonska pa za 8,1 %. Letno raven cen so po 0,1 odstotne točke znižali še cenejša stanovanjska oprema ter obleka in obutev. V prvi skupini je izstopla pocenitev pohištva in opreme (za 5,0 %); v drugi skupini se je obutev pocenila za 2,2 %, obleka pa za 1,6 %. Za 0,1 odstotne točke je letno inflacijo znižala tudi pocenitev osebnih avtomobilov (za 2,1 %).

Na drugi strani so letno raven cen zvišali po 0,2 odstotne točke dražje sadje (za 14,4 %) ter dražji izdelki in storitve iz skupine rekreacija in kultura; med nazadnje omenjenimi je izstopala podražitev opreme za šport (za 34,7 %).


Na mesečni ravni dražji naftni derivati in sadje

Na mesečni ravni smo zabeležili 0,8-odstotno rast cen življenjskih potrebščin. Sadje se je podražilo za 18,1 %, kar je k mesečni inflaciji prispevalo 0,3 odstotne točke. Prav toliko (0,3 odstotne točke) so k mesečni inflaciji prispevali dražji naftni derivati; tekoča goriva so bila dražja za 7,0 %, goriva in maziva pa za 4,1 %. Za 0,1 odstotne točke so inflacijo zvišala dražja oblačila (za 2,1 %) in počitniški paketi (za 1,8 %). 


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2015 –0,8-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,0-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,3-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,7-odstotna.
 
Blago se je v letu dni pocenilo za 1,4 %, storitve pa so se podražile za 0,4 %. Cene trajnega blaga so se znižale za 2,0 %, poltrajnega blaga za 1,4 % in blaga dnevne porabe za 1,3 %.

Po izrazitejšem letnem padcu cen so izstopale skupine prevoz (za 4,1 %), obleka in obutev (za 3,1 %) ter stanovanje in stanovanjska oprema (v vsaki za 1,9 %), po izrazitejšem letnem zvišanju cen pa alkoholne pijače in tobak (za 2,0 %), rekreacija in kultura (za 1,8 %), ter izobraževanje in raznovrstno blago in storitve (v vsaki za 1,1 %).


Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v aprilu 2015 v povprečju 0,0-odstotna (v marcu 2015 –0,1-odstotna), v državah članicah EU je bila prav tako 0,0-odstotna (v marcu 2015 –0,1-odstotna); najnižja je bila v Grčiji (–1,8-odstotna), najvišja pa na Malti (1,4-odstotna); v Sloveniji je bila –0,7-odstotna.

Grafikon 1: Mesečne in letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Mesečne in letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, maj 2015
V 15
V 14
V 15 
IV 15
 V 15 
XII 14
I-V 15
I-V 14
V 15-VI 14
V 14-VI 13
V 15
Ø 05
0 ICŽP—skupaj99,5100,8100,799,599,8123,14
1 Hrana in brezalkoholne pijače101,3101,6104,0100,299,6141,98
2 Alkoholne pijače in tobak101,8100,1100,2103,7103,8165,95
3 Obleka in obutev98,3101,9101,598,698,9106,19
4 Stanovanje98,7100,299,298,699,2145,40
5 Stanovanjska oprema97,9100,399,598,098,2120,44
6 Zdravje99,7100,099,999,999,7110,22
7 Prevoz96,0101,399,595,598,0101,65
8 Komunikacije99,5100,0101,899,598,493,41
9 Rekreacija in kultura102,2100,999,1103,2102,0115,11
10 Izobraževanje100,8100,0100,0100,7100,5125,41
11 Gostinske in nastanitvene storitve99,7100,0100,7100,7100,9131,77
12 Raznovrstno blago in storitve100,7100,2100,9100,8101,2128,81
Blago99,1101,1100,998,799,1122,77
Storitve100,3100,1100,1101,3101,4123,83
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija, maj 2015
V 15
V 14
V 15 
IV 15
 V 15 
XII 14
I-V 15
I-V 14
V 15-VI 14
V 14-VI 13
V 151)
Ø 05  
0 HICŽP—skupaj-0,80,70,6-0,6-0,2124,28
1 Hrana in brezalkoholne pijače0,61,13,6-0,2-0,5139,98
2 Alkoholne pijače in tobak2,00,10,24,14,2169,45
3 Obleka in obutev-3,11,80,7-1,8-1,5101,72
4 Stanovanje-1,90,3-1,0-1,5-0,3149,09
5 Stanovanjska oprema-1,90,2-0,5-2,1-2,1116,52
6 Zdravje0,10,00,00,3-0,1111,01
7 Prevoz-4,11,5-0,6-4,8-2,0107,01
8 Komunikacije-0,40,01,7-0,6-1,792,35
9 Rekreacija in kultura1,80,7-0,72,71,6110,67
10 Izobraževanje1,10,00,11,10,7123,55
11 Gostinske in nastanitvene storitve-0,30,00,70,71,0135,13
12 Raznovrstno blago in storitve1,10,21,11,11,2130,21
Blago-1,41,00,7-1,7-1,1122,88
Storitve0,40,10,41,31,5126,72
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.