Kazalniki spodbud za delo, Slovenija, 2014

V Sloveniji leta 2014 38,6-odstotna davčna obremenitev stroškov dela

Davčna obremenitev stroškov dela je bila v letu 2014 v Sloveniji 38,6-odstotna, kar je za 0,1 odstotne točke višje kot v letu 2013.

  • 28. 5. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Davčna obremenitev stroškov dela 38,6-odstotna
Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2014 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 38,6 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 61,4 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2014 je bila za 0,1 odstotne točke višja kot v letu 2013.

Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost 89,7-odstotna
Davčna obremenitev za samsko osebo je v letu 2014 znašala 89,7 % dodatne bruto plače v zaposlitvi; to pomeni, da so se neto dohodki samske osebe pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali za 10,3 % bruto plače kar imenujemo 'past brezposelnosti'. Kazalnik 'past brezposelnosti' prikazuje razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost, ki nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v zaposlitvi glede na dohodke in višje pripadajoče socialne transferje med brezposelnostjo. Glede na leto 2013 se je davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost za samsko osebo znižala za 0,1 odstotne točke.

Davčna obremenitev pri prehodu na bolje plačano delovno mesto leto za par z dvema otrokoma višja kot v prejšnjem letu
V letu 2014 je davčna obremenitev plače za samsko osebo znašala 48,5 % dodatne bruto plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto, za par z dvema otrokoma pa 96,9 % kar imenujemo 'past nizkih plač'. Kazalnik 'past nizkih plač' prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto (s 33 % na 67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke in višje pripadajoče socialne transferje. Davčna obremenitev plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto je glede na leto 2013 za samsko osebo ostala enaka, za par z dvema otrokoma pa se je zvišala za 5,5 odstotne točke.
Kazalniki spodbud za delo, Slovenija
Kazalniki spodbud za delo, Slovenija
DOSD: davčna obremenitev stroškov dela
PB: past brezposelnosti
PNP (1 oseba, 0 otrok): past nizkih plač (samska oseba, brez otrok)
PNP (2 osebi, 2 otroka): past nizkih plač (par, ena zaposlena oseba, dva otroka)
Vir: SURS
Tabela 1: Kazalniki spodbud za delo, Slovenija
20132014
%
Davčna obremenitev stroškov dela38,538,6
Past brezposelnosti89,889,7
Past nizkih plač
  samska oseba, brez otrok48,548,5
  par, ena zaposlena oseba, dva otroka91,496,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Povprečna zaposlena oseba je definirana kot zaposlena oseba, ki prejema povprečno plačo v industriji in storitvah (področja dejavnosti od B do N po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008). Podrobnejša metodološka pojasnila so na spletnem naslovu
http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8265.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.