Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2014

V letu 2014 prvič nad 6 milijonov prenočitev tujih turistov


V Sloveniji smo v letu 2014 zabeležili 3,5 milijona prihodov turistov in 9,6 milijona njihovih prenočitev. Tuji turisti so ustvarili 6 milijonov prenočitev, največ doslej. Domači turisti pa so v tem letu ustvarili najmanj prihodov in prenočitev v zadnjih sedmih letih.  

  • 27. 5. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Prvič več kot 6 milijonov prenočitev tujih turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2014 zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov doslej: 3.524.000 prihodov turistov ali za 4 % več kot v letu 2013 in 9.591.000 prenočitev turistov ali približno toliko kot v letu 2013.
Tuji turisti so ustvarili skoraj 2.411.000 prihodov ali za 7 % več kot v letu 2013 in več kot 6.090.000 prenočitev ali za 2 % več kot v letu 2013. 
Domačih turistov pa je bilo manj: njihovih prihodov je bilo več kot 1.113.000 ali za 1 % manj kot v letu 2013, njihovih prenočitev pa več kot 3.500.000 ali za 3 % manj kot v letu 2013. V tem letu so domači turisti ustvarili najmanj prihodov in prenočitev v zadnjih sedmih letih.

Več prenočitev turistov iz Avstrije, Italije in Nemčije, manj prenočitev turistov iz Ruske federacije
Tuji turisti so v letu 2014 ustvarili pri nas 64 % vseh turističnih prenočitev. Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v  letu 2014 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (16 % tujih prenočitev), Avstrija (12 %), Nemčija (11 %), Ruska federacija, Nizozemska ter Hrvaška (iz vsake po 5 %).
Z vidika pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji v letu 2014 ustvarili več prenočitev kot v letu 2013 turisti iz Madžarske (za 16 % več), iz Avstrije (za 8 % več), iz Italije (za 4 % več) ter iz Nemčije (za 1 % več). Turisti iz Srbije so ustvarili približno enako število prenočitev kot v letu 2013. Manj prenočitev kot v letu 2013 pa so ustvarili turisti iz Ruske federacije in Nizozemske (iz vsake jih je bilo za 8 % manj) ter iz Hrvaške in iz Združenega kraljestva (iz vsake za 4 % manj).

Čedalje več turistov prihaja v Slovenijo tudi iz neevropskih držav
Turisti iz neevropskih držav so v letu 2014 ustvarili 12 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Prenočitev turistov iz Republike Koreje je bilo v letu 2014 za 146 % več kot v letu 2013, iz Kitajske za 24 % več, z Japonske za 13 % več, iz Združenih držav za 11 % več, iz Kanade za 8 % več in iz Avstralije za 5 % več. Prenočitev turistov iz Izraela je bilo za 11 % manj.  

Tuji turisti so največkrat prenočevali v gorskih, domači pa v zdraviliških občinah
Največ prenočitev vseh turistov je bilo v letu 2014 zabeleženih v zdraviliških občinah, skoraj 2.999.000 (31 % vseh prenočitev) ali za 1 % manj kot v letu 2013. Na drugem mestu po številu prenočitev vseh turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih 2.246.000 (23 % vseh prenočitev) ali za 5 % manj kot v letu 2013. V obmorskih občinah (22 % vseh prenočitev) je bilo zabeleženih za 2 % več, v občini Ljubljana (11 % vseh prenočitev) pa za 8 % več kot v letu 2013.
Tuji turisti so ustvarili največ prenočitev v gorskih občinah, in sicer 27 % vseh tujih prenočitev, domači turisti pa v zdraviliških občinah, 48 % vseh prenočitev domačih turistov.

V kampih za 7 % manj prenočitev
Večje povečanje števila prenočitev turistov v letu 2014 glede na leto 2013 je bilo zabeleženo v mladinskih hotelih (za 13 % več) ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za 7 % več). Več prenočitev so zabeležili tudi v hotelih (za 1 % več). Upad števila prenočitev pa je bil zabeležen v planinskih domovih in kočah (za 10 % manj), v kampih (za 7 % manj) ter v apartmajskih in počitniških naseljih (za 4 % manj).

Pri nas so največkrat prenočili turisti iz Italije, in sicer v hotelih v obmorskih občinah
Turisti iz Italije in Nemčije so pri nas v največjem deležu prenočevali v hotelih v obmorskih občinah, turisti iz Avstrije, Ruske federacije in Hrvaške pa v hotelih v zdraviliških občinah. Za nizozemske turiste je bilo značilno, da so največ prenočitev ustvarili v kampih v gorskih občinah.

Turisti bivali v turističnih nastanitvenih objektih povprečno štiri dni, najdlje v zdraviliških občinah
Domači turisti so v letu 2014 v turističnih nastanitvenih objektih prenočili povprečno 3,1-krat, tuji turisti pa povprečno 2,5-krat. 
Turisti so se povprečno najdlje zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,7-krat. Sledile so obmorske občine; tam so prenočevali povprečno 3,3-krat; v gorskih občinah so prenočevali povprečno 2,6-krat, v občini Ljubljana pa 1,8-krat.

Več kot polovico turističnih prenočitev v občinah Piran, Ljubljana, Bled, Brežice, Moravske Toplice, Kranjska Gora in Koper
Tuji turisti so v letu 2014 več kot polovico vseh prenočitev ustvarili v občinah Ljubljana, Piran, Bled, Kranjska Gora in Brežice.
Domači turisti pa so v tem letu več kot polovico vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Brežice, Moravske Toplice, Podčetrtek, Koper, Izola in Kranjska Gora.

Turistom v Sloveniji na voljo več kot 123.000 turističnih ležišč, od tega tretjina v hotelih
V letu 2014 je bilo turistom v Sloveniji na voljo več kot 43.000 sob ali apartmajev z več kot 123.000 ležišči. Ta so bila v različnih nastanitvenih objektih na voljo v sledečem obsegu: 40 % v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih (motelih, penzionih, gostiščih, prenočiščih), 19 % v kampih in 41 % v drugih nastanitvenih objektih.
V letu 2014 je bilo v hotelih turistom na voljo 33 % vseh turističnih ležišč, v katerih je bilo ustvarjenih več kot 5.852.000 ali 61 % vseh prenočitev. Kampi so imeli v letu 2014 za svoje goste na voljo več kot 7.300 kampirnih mest, na katerih so gostje lahko kampirali v šotorih, prikolicah, avtodomih ali najeli bungalove. Kampi so v letu 2014 lahko skupaj sprejeli več kot 23.000 oseb. Razpolagali so s približno petino vseh ležišč, ki so bila turistom na voljo v različnih turističnih nastanitvenih objektih. V kampih je bilo evidentiranih skoraj 1.219.000 prenočitev turistov ali 13 % vseh prenočitev.  
V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo ustvarjenih 6 % vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih pa prav tako 6 % vseh prenočitev turistov.

Grafikon 1: Prenočitve turistov, Slovenija
Grafikon 1: Prenočitve turistov, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2014
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2014
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2014
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2014
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2014
20142014
2013
2014
številoindeks%
Prihodi turistov – skupaj3.524.020104,1100
  domači1.113.19698,932
  tuji2.410.824106,768
Prenočitve turistov – skupaj9.590.642100,1100
  domači3.500.23396,836
  tuji6.090.409102,164
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

V raziskovanje so mesečno zajete vse enote (polno zajetje), vendar z upoštevanjem t. i. praga. To pomeni, da v mesečnih podatkih niso zajeti turistični nastanitveni objekti pod pragom (to so objekti, ki imajo v svoji ponudbi manj kot 10 stalnih ležišč), vendar ne vsi, temveč le nekatere vrste nastanitvenih objektov (več v Metodoloških pojasnilih).
Letni podatki pa zajemajo tudi enote, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči; zato seštevek mesečnih podatkov o obsegu turističnega prometa ni enak letnemu podatku.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.