Povprečne mesečne plače, Slovenija, marec 2015

Povprečna mesečna plača za marec 2015 za 2,3 % višja od plače za februar 2015

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2015 je bila nominalno in realno višja od povprečne mesečne plače za februar 2015.

  • 15. 5. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna bruto plača za marec 2015 nominalno za 2,3 %, realno pa za 1,4 % višja od plače za februar 2015
Povprečna mesečna neto plača za marec 2015 je znašala 1.008,10 EUR; v primerjavi s plačo za februar 2015 je bila nominalno višja za 1,8 %, realno pa za 0,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za marec 2015 je znašala 1.550,33 EUR. Glede na februar 2015 je bila nominalno višja za 2,3 %, realno pa za 1,4 %.

V prvem četrtletju 2015 je bila povprečna mesečna plača nominalno in realno višja od povprečne mesečne plače v istem obdobju prejšnjega leta. Povprečna mesečna neto plača je bila nominalno višja za 0,2 %, realno pa za 0,6 %, povprečna mesečna bruto plača pa je bila nominalno višja za 0,5 %, realno pa za 0,9 %.

Povprečna mesečna bruto plača se je v prvem četrtletju 2015 glede na isto obdobje 2014 zvišala v vseh treh sektorjih: v zasebnem sektorju za 2,7 %, v javnem sektorju  za 1,6 % in v sektorju država prav tako za 0,6 %.

Zvišanje povprečne mesečne bruto plače za marec 2015 glede na februar z vidika področij dejavnosti 2015 najopaznejše v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, z vidika statističnih regij pa v jugovzhodni Sloveniji
Povprečna mesečna bruto plača za marec 2015 se je glede na februar 2015 najizraziteje zvišala v  dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 7,7 %), finančne in zavarovalniške dejavnosti (za 7,1 %), kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 5,4 %) in informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 5,4 %).

V prvem četrtletju 2015 se je povprečna mesečna bruto plača najizraziteje zvišala v finančni in zavarovalniški dejavnosti (za 3,9 %), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,6 %) in v predelovalnih dejavnostih (za 2,1 %). Znižanje plače pa je bilo najizrazitejše v dejavnosti rudarstvo (za 9,2 %).

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2015 se je glede na februar 2015 zvišala v vseh statističnih regijah, najbolj v jugovzhodni Sloveniji (za 5,7 %) in zasavski statistični regiji (za 5,3 %), najmanj pa v osrednjeslovenski statistični regiji (za 1,0 %).
Grafikon 1: Nominalni in realni indeksi povprečnih mesečnih bruto plač, januar 2014 - marec 2015 (pretekli mesec = 100)
Grafikon 1: Nominalni in realni indeksi povprečnih mesečnih bruto plač, januar 2014 - marec 2015 (pretekli mesec = 100)
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, marec 2015
III 15Ø I-III 15III 15
II 15
III 15
III 14
Ø I-III 15
Ø I-III 14
EURindeks
Bruto1.550,331.534,791.534,79102,3101,6100,5
Javni sektor1.758,151.755,301.755,30101,6101,9101,3
  od tega sektor država1.728,551.726,801.726,80100,6101,2101,2
Zasebni sektor1.439,161.417,021.417,02102,7101,5100,1
Neto1.008,101.000,511.000,51101,8101,1100,2
Javni sektor1.139,681.139,771.139,77101,2101,5100,9
  od tega sektor država1.127,301.127,301.127,30100,4101,0100,7
Zasebni sektor937,71926,13926,13102,3101,099,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za marec 2015 bodo objavljeni 25. maja 2015 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.