Prebivalstvo, Slovenija, 1. januar 2015

1. januarja 2015 Slovenija s 2.062.874 prebivalci, 5 % tujih državljanov

1. januarja 2015 je imela Slovenija 2.062.874 prebivalcev ali 143 več kot tri mesece prej. Število državljanov Slovenije se je zmanjšalo, število tujih državljanov pa povečalo; njihov delež je dosegel skoraj 5 %.

  • 29. 4. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Manj državljanov Slovenije, več tujih državljanov

Po podatkih Statističnega urada RS se je število prebivalcev Slovenije v četrtem četrtletju leta 2014 povečalo za 143, pri čemer se je število državljanov Slovenije zmanjšalo za 1.000 (0,1 %), število tujih državljanov pa se je povečalo za več kot 1.100 (1,1 %). 1. januarja je 101.532 tujcev predstavljalo 4,9 % vseh prebivalcev Slovenije.

Med tujimi državljani več žensk

Prebivalstvo Slovenije je 1. januarja 2015 sestavljalo 1.022.229 moških in 1.040.645 žensk. Delež žensk med državljani Slovenije je znašal 51,3 % (ta delež sicer zelo počasi upada že vrsto let); med tujimi državljani pa je bilo žensk 33,7 % (delež se je v zadnjih štirih letih povečal za 4,6 odstotne točke).


Popis 2015

Podatki o prebivalcih na dan 1. januar 2015 so istočasno tudi podatki registrskega popisa, jih bomo uporabili kot vhodne podatke za ponovno izvedbo registrskega popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v skladu s Srednjeročnim programom statističnih raziskovanj za 2013–2017. Na ta način smo popis izvedli že leta 2011.

Uporaba administrativnih in statističnih virov podatkov omogoča pogostejše izpeljevanje podatkov, ki so se v preteklosti zbirali le s popisi na terenu. Konec letošnjega septembra bomo ponovno objavili podatke o gospodinjstvih in družinah, v začetku leta 2016 pa bomo objavili še podatke o naseljenosti stanovanj. Podatke o socioekonomskih značilnostihprebivalstva (izobrazba in aktivnost)  od leta 2011 dalje objavljamo vsako leto v mesecu decembru.

Grafikon 1: prebivalci s tujim državljanstvom, Slovenija
Grafikon 1: prebivalci s tujim državljanstvom, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Prebivalci po skupinah in spolu, Slovenija
1. 1. 20141. 4. 20141. 7. 20141. 10. 20141. 1. 2015
Prebivalci2.061.0852.060.8682.061.6232.062.7312.062.874
     moški1.020.8741.020.9391.021.4191.022.0911.022.229
     ženske1.040.2111.039.9291.040.2041.040.6401.040.645
  Državljani Republike Slovenije1.964.4771.963.2221.962.9341.962.3431.961.342
     moški955.927955.433955.432955.311954.877
     ženske1.008.5501.007.7891.007.5021.007.0321.006.465
  Tuji državljani96.60897.64698.689100.388101.532
     moški64.94765.50665.98766.78067.352
     ženske31.66132.14032.70233.60834.180
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.