Osnovnošolsko izobraževanje mladine in odraslih, Slovenija, konec šolskega leta 2013/14 in začetek 2014/15

V osnovnošolsko izobraževanje vstopila najštevilnejša generacija otrok v zadnjih desetih letih

Na začetku šolskega leta 2014/15 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji vpisanih skoraj 170.700 otrok ali za  2,5 % več kot v prejšnjem šolskem letu. Skupno število osnovnošolcev je povečala številčno najmočnejša generacija prvošolcev v zadnjih desetih letih.

  • 17. 4. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Največ prvošolcev v zadnjih desetih letih

Skoraj 170.700 otrok je bilo na začetku šolskega leta 2014/15 vključenih v osnovnošolsko izobraževanje. To je  2,5 % več kot v prejšnjem šolskem letu. Skupno število osnovnošolcev je namreč povečala številčno močnejša generacija prvošolcev: bilo jih je  21.700, kar je največ v zadnjih desetih letih.

V redni program osnovne šole je bilo vpisanih 167.249 otrok, v prilagojeni program osnovne šole 1.852 otrok, v posebni program osnovne šole pa 1.567 otrok.  

Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji  je izvajalo 782 osnovnih šol in njihovih podružnic,  27 osnovnih šol s prilagojenim programom, 9 zavodov in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah.

V razredih povprečno 20 učencev

V vseh osnovnih šolah ne glede na njihovo organizacijsko obliko je bilo v šolskem letu 2014/15 v razredih povprečno 20 učencev.  V razredih v samostojnih in matičnih osnovnih šolah jih  je bilo povprečno 20, v razredih na podružničnih šolah pa povprečno 14.  Posamezne regije so se po vrednosti tega kazalnika razlikovale od slovenskega povprečja: povprečno najnižje število otrok v razredu so imele osnovne šole v pomurski (17), povprečno najvišje pa osnovne šole v osrednjeslovenski statistični regiji (21).

Ob koncu šolskega leta 2013/14 je osnovnošolsko izobraževanje uspešno končalo  nekaj več kot 17.400 učencev

Ob koncu šolskega leta 2013/14 je osnovno šolo uspešno končalo 17.012 učencev, osnovno šolo s prilagojenim programom 220 učencev, osnovno šolo za odrasle pa 219 udeležencev.

Popravni izpit  iz enega ali več predmetov je imelo ob koncu šolskega leta  3,6 % učencev zaključnega razreda; 85,6 % teh učencev je popravni izpit tudi opravilo. Med otroki, ki so v šolskem letu 2013/14 končali redni program osnovnošolskega izobraževanja, je bilo 1,5 % takih, ki so izpolnili zakonsko obveznost 9-letnega šolanja in zapustili osnovno šolo, ne da bi pridobili spričevalo o dokončani osnovni šoli.   

V celotni populaciji šoloobveznih otrok je bilo 8,4 % otrok s posebnimi potrebami  

Med vso osnovnošolsko populacijo je bilo 8,4 % (13.898) otrok s posebnimi potrebami. Četrtina teh otrok se je izobraževala v posebnih izobraževalnih ustanovah (osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih, centrih), tri četrtine otrok pa je bilo vključenih v redno osnovno šolo.

Podatki kažejo, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne programe osnovne šole, pri napredovanju v višji razred podobno uspešni kot njihovi sošolci, saj jih je ob koncu šolskega leta 2013/14 kar 96 % uspešno zaključilo razred.

Število osnovnošolskih učiteljev  enako kot v prejšnjem šolskem letu, povprečno  število učencev na učitelja pa višje

Ob koncu šolskega leta 2013/14 je v osnovnih šolah in v osnovnih šolah s prilagojenim programom poučevalo ali drugače sodelovalo v pedagoškem procesu 15.994 učiteljev; v to število so bili vključeni razredni učitelji, predmetni učitelji in učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja. V primerjavi s prejšnjim šolskim letom se to število ni spremenilo. Če primerjamo podatke o gibanju števila učencev in števila učiteljev v obdobju od  šolskega leta 2010/11 do šolskega leta 2013/14, ugotovimo, da se je število učencev v tem obdobju povečalo za 2,5 %, število učiteljev pa je, nasprotno, za 1 % upadlo. To se odraža tudi v vrednosti kazalnika število učencev na učitelja, ki predvsem pri programu redne osnovne šole od leta 2010/11 vztrajno narašča. V šolskem letu 2010/11 si je  enega učitelja delilo 12,2 učenca, v šolskem letu 2013/14 pa že 12,6 učenca. Izračun kazalnika temelji na preračunani vrednosti števila učiteljev (brez učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja) in učencev v ekvivalent polnega delovnega časa.

Grafikon 1: Prvošolci v osnovnošolskem izobraževanju, Slovenija
Grafikon 1: Prvošolci v osnovnošolskem izobraževanju, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Osnovne šole, Slovenija, začetek šolskega leta
2013/142014/15
šole
in podružnice
oddelkišole
in podružnice
oddelki
Skupaj8398.6898388.764
Osnovne šole7828.4127818.478
Osnovne šole in zavodi s prilagojenim programom5727757286
Vir: SURS
Tabela 2: Učenci v osnovnošolskem izobraževanju, Slovenija, začetek šolskega leta
2013/142014/15
skupajprvošolciskupajprvošolci
Skupaj166.56120.214170.66821.699
Redni program 163.22920.105167.24921.582
Prilagojeni program1.8071091.852117
Posebni program1.5251.567
Vira: SURS, MIZŠ
Tabela 3: Učenci, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje, Slovenija, konec šolskega leta
2013/14
skupajdokončana
osnovna šola
nedokončana
osnovna šola
Skupaj17.71917.451268
Osnovne šole17.26317.012251
Osnovne šole in zavodi s prilagojenim programom23722017
Osnovne šole za odrasle219219
… ni podatka
Vir: SURS
Tabela 4: Učno osebje, Slovenija, konec šolskega leta
2012/132013/14
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj16.3081.97914.32916.3071.96814.339
Osnovne šole15.4201.83413.58615.3251.82313.502
Osnovne šole in zavodi s prilagojenim programom5798049966986583
Osnovne šole za odrasle3096524431359254
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V podatkih, ki se nanašajo na konec šolskega leta, niso zajeti učenci, ki se izobražujejo po posebnih izobraževalnih programih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.