Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, februar 2015

Izvoz in uvoz v februarju 2015 višja kot v februarju 2014

Izvoz in uvoz sta bila v prvih dveh mesecih 2015 višja kot v istem obdobju 2014, izvoz za 1,9 %, uvoz pa za 2,2 %.

  • 9.4.2015
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v februarju 2015 višja kot v februarju 2014

Slovenija je v februarju 2015 izvozila za 1.868,3 milijona EUR blaga, uvozila pa za 1.866,4 milijona EUR blaga. Izvoz in uvoz v februarju 2015 sta bila višja od februarskih izvozov in uvozov v zadnjih letih; izvoz v februarju 2014 je bil presežen za 5,0 %, uvoz pa za 4,6 %. Glede na vrednosti povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu pa sta bili vrednosti izvoza in uvoza v februarju 2015 nižji (izvoz za 2,7 %, uvoz za 1,3 %).

V blagovni menjavi s tujino je bil v februarju 2015 zabeležen presežek v vrednosti 1,9 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 100,1-odstotna. Na presežek v blagovni menjavi sta vplivala večji izvoz v države članice EU, predvsem v največje trgovinske partnerice Slovenije, in manjši uvoz iz držav, ki niso članice EU. Tudi v februarju 2015 je Slovenija izvozila največ proizvodov iz skupine osebni avtomobili, uvozila pa največ proizvodov iz skupine olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov.

Izvoz v države članice EU in uvoz iz teh držav višja kot v februarju 2014

Slovenija je v februarju 2015 skoraj štiri petine celotne blagovne menjave ustvarila pri trgovanju z državami članicami EU, in sicer 77,8 % vrednosti vsega izvoza blaga in 78,7 % vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je v februarju izvozila za 1.453,9 milijona EUR blaga (ali za 7,9 % več kot v februarju 2014), od tam uvozila pa za 1.468,4 milijona EUR blaga (ali za 4,1 % več kot v februarju 2014).

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 414,4 milijona EUR blaga, od tam uvozila pa za 398,0 milijona EUR blaga. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v februarju 2015 izvozila v te države, je bila za 4,0 % nižja kot v februarju 2014, vrednost blaga, ki ga je v opazovanem mesecu uvozila iz omenjenih držav, pa je bila za 6,8 % višja kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Izvoz in uvoz v prvih dveh mesecih leta 2015 višja kot v istem obdobju leta 2014

Izvoz je bil v prvih dveh mesecih leta 2015 za 1,9 % višji od izvoza v istem obdobju prejšnjega leta (znašal je 3.664,1 milijona EUR), uvoz pa je bil višji za 2,2 % (znašal je 3.645,4 milijona EUR). Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 18,7 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 100,5-odstotna.
Grafikon 1: Indeksi1) izvoza in uvoza, marec 2013–februar 2015 (Ø 2014=100)
Grafikon 1: Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza, marec 2013–februar 2015 (Ø 2014=100)
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Tabela 1: Izvoz in uvoz blaga, februar 2015
II 2015I–II 2015II 2015
II 2014
I–II 2015
I–II 2014
1.000 EURindeks
Izvoz1.868.3073.664.108105,0101,9
EU-281)1.453.8832.894.399107,9104,4
države nečlanice EU1)414.424769.70996,093,6
Uvoz1.866.4183.645.364104,6102,2
EU-281)1.468.3882.887.020104,1103,5
države nečlanice EU1)398.030758.343106,897,3
Saldo menjave1.88918.744-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %100,1100,5-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leti 2014 in 2015 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2014 bodo objavljeni junija 2015, za leto 2015 pa junija 2016.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.