Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 2014

Stopnja anketne brezposelnosti nižja kot v letu 2013

Razmere na trgu dela so bile v letu 2014 nekoliko boljše kot v letu pred tem. Število delovno aktivnih je naraslo za 11.000, število brezposelnih pa se je znižalo za 4.000.

  • 9. 4. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Delovno aktivnih nekoliko več

Razmere na slovenskem trgu dela so bile v letu 2014 glede na leto 2013 nekoliko boljše, saj se je število delovno aktivnih povečalo za 11.000. Delovno aktivno prebivalstvo sestavljajo zaposleni, samozaposleni in pomagajoči družinski člani. Število zaposlenih se je v letu 2014 zmanjšalo za 7.000 ali za skoraj odstotek, število samozaposlenih pa se je povečalo za 7,000 (ali za 6,4 %); povečalo se je tudi število pomagajočih družinskih članov, in sicer za 10.000 (ali za 23,8 %).

Podrobnejši pogled v sestavo zaposlenih pokaže, da se je število zaposlenih v delovnem razmerju v  letu 2014 zmanjšalo za 3.000 (ali za 0,5 %), število zaposlitev prek študentskega servisa je ostalo skoraj enako, zmanjšalo pa se je tudi število zaposlenih, ki so opravljali druge oblike dela (delo po pogodbi ali za neposredno plačilo ali so imeli status vajenca ali praktikanta). Ugotavljamo, da v zadnjih letih slovenski trg dela postaja prožnejši, saj se na eni strani veča število oseb z bolj negotovimi delovnimi mesti, na drugi strani pa upada število oseb z varnejšimi, bolj zanesljivimi delovnimi mesti.  

Brezposelnih nekoliko manj

Število brezposelnih se je v letu 2014 v primerjavi s predhodnim letom znižalo za 4.000 (ali za 3,5 %). Ker se je hkrati povečalo število aktivnih prebivalcev (za 7.000), se je posledično znižala stopnja brezposelnosti: v letu 2013 je stopnja anketne brezposelnosti znašala 10,1 %, v letu 2014 pa 9,7 %.

Pri naraščanju brezposelnosti je bilo zadnjih nekaj let kljub negativnim trendom pozitivno to, da je bilo to naraščanje iz leta v leto počasnejše, in to v absolutnem in v relativnem smislu: v letu 2009 je število brezposelnih glede na leto pred tem naraslo za 34 % (15.000), v letu 2010 za 23 % (14.000), v letu 2011 za 11 % (8.000), v letu 2012 za malo manj kot 8 % (6.000). V letu 2013 se je trend obrnil, saj se je število brezposelnih povečalo za 13,5 % (12.000), v letu 2014 pa se je število brezposelnih v primerjavi z letom 2013 celo znižalo.

Pri stopnjah anketne brezposelnosti so se v zadnjih šestih letih, torej od začetka gospodarske krize, pojavile velike razlike glede na stopnjo dosežene izobrazbe (prikazuje jih tudi spodnji grafikon). V letu 2008 je bila stopnja brezposelnosti med osebami z največ osnovnošolsko izobrazbo kar za 8,8 odstotne točke nižja kot v letu 2014, med srednješolsko izobraženimi je ta razlika znašala 6,1 odstotne točke, med osebami z vsaj višješolsko izobrazbo pa 2,9 odstotne točke.   

Tudi neaktivnih manj

V letu 2014 se je glede na leto 2013 zmanjšalo tudi število neaktivnih: za 1,1 % ali za 8.000. Med neaktivnimi je bilo daleč največ upokojencev, 66,4 %, potem pa dijakov in študentov, 19,0 %; glede na spol pa so med neaktivnimi prebivalci prevladovale ženske, in sicer jih je bilo 427.000 ali 57,3 %.

Primerjava z registrskimi podatki

Po podatkih iz Statističnega registra delovno aktivnih prebivalcev se je število delovno aktivnih prebivalcev v letu 2014 v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 4.000, število registriranih brezposelnih oseb pa je ostalo skoraj enako, znašalo je 120.000. Tudi stopnja registrirane brezposelnosti je ostala nespremenjena, 13,1-odstotna.
Grafikon 1: Stopnje brezposelnosti glede na doseženo izobrazbo, Slovenija, 2014
Grafikon 1: Stopnje brezposelnosti glede na doseženo izobrazbo, Slovenija, 2014
Vir: SURS
Tabela 1: Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija
20132014
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
1.000
Prebivalci skupaj2.0591.0191.0402.0611.0211.040
Aktivni1.0085464621.015548467
  delovno aktivni906495411917499417
  brezposelni1025250994949
Neaktivni752319433744317427
Vir: SURS
Tabela 2: Mere aktivnosti prebivalstva, Slovenija
20132014
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Stopnja brezposelnosti10,19,510,99,79,010,6
Stopnja aktivnosti57,363,151,657,763,352,3
Stopnja delovne aktivnosti51,557,146,052,157,746,7
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.