Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti

V Sloveniji je bilo konec leta 2012 okoli 7.800 prebivalcev z doktorskim naslovom

V brošuri Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti predstavljamo najpomembnejše ugotovitve o populaciji doktoric in doktorjev znanosti v Sloveniji.

  • 24. 2. 2015 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Publikacijo Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti, ki vam jo predstavljamo, smo pripravili na osnovi statističnih podatkov, pridobljenih v raziskovanju Kariera doktorjev in doktoric znanosti. Namen publikacije je sporočiti splošni javnosti najpomembnejše ugotovitve o populaciji doktoric in doktorjev znanosti v Sloveniji.
V letu 2012 je bilo v Sloveniji med prebivalci, starimi 15–69 let, približno odstotek doktoric in doktorjev znanosti ali 5,2 na 1.000 prebivalcev. Čeprav je delež teh oseb med celotnim prebivalstvom razmeroma majhen, so kot visoko usposobljena delovna sila v današnjem na znanju temelječem gospodarstvu, v katerem so raziskave in inovacije gonilo gospodarskega razvoja, ključnega pomena. Bistvo njihovega dela je raziskovanje, prizadevajo si za napredek, ustvarjajo in širijo novo znanje in ustvarjajo nove tehnologije.

Prijazno vas vabimo, da si našo novo publikacijo ogledate tudi sami in se seznanite z njeno vsebino.

Angleško različico publikacije Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti še pripravljamo. Predvidoma bo izšla konec aprila 2015.Slika 1: Vsebinski sklopi brošure
Slika 1: Vsebinski sklopi brošure
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.