Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje, Slovenija, študijsko leto 2014/15

V študijskem letu 2014/15 v višješolsko in visokošolsko izobraževanje vpisanih 83 699 študentov

V terciarno (tj. višješolsko in visokošolsko) izobraževanje se je tudi v tem študijskem letu vpisalo manj študentov kot v prejšnjem in 31 000 manj kot pred petimi leti.

  • 24. 2. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V višješolske študijske programe je v študijskem letu 2014/15 po prvih podatkih vpisanih 11 485 študentov ali skoraj 2 000 manj kot v prejšnjem študijskem letu. V zadnjih letih se povečuje delež rednih višješolskih študentov: še pred desetimi leti jih je redno študiralo tretjina, v tem študijskem letu pa je rednih študentov 60 %. 
  

 V visokošolske dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se je v študijskem letu 2014/15 vpisalo 72 214 študentov.  Število vpisanih na te zavode še naprej upada. Upadati je začelo v študijskem letu 2010/11, pred tem pa je celo desetletje  naraščalo. V študijskem letu 2014/15 se je vpisalo 26.000 študentov manj kot pred petimi leti.

Manj študentov kot prejšnje leto je vpisanih v vse vrste študijskih programov, razen v magistrske programe (2. bolonjska stopnja); v te programe je v tem študijskem letu vpisanih skoraj 22.000 študentov. Petina teh je vpisanih v enovite magistrske programe, drugi  nadaljujejo študij po končani prvi stopnji.

V prvi letnik visokošolskega dodiplomskega[1] študija se je v tem študijskem letu prvič vpisalo 14 750 študentov, od tega 86 %  redno. Še pred petimi leti je število prvič vpisanih študentov presegalo 22 000.

V stare visokošolske programe, ki še niso bili usklajeni z Bolonjsko deklaracijo, je vpisanih le še 500 študentov. To so večinoma študenti starih univerzitetnih programov, predvsem absolventi in študenti zadnjega letnika medicine na obeh medicinskih fakultetah.


[1] V podatkih so vključeni študenti visokošolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja, vključili pa smo tudi študente enovitega magistrskega študija, ki so po predhodno pridobljeni izobrazbi primerljivi s študenti univerzitetnega študija (v terciarno izobraževanje se vključujejo prvič).

Grafikon 1: Študenti višjega strokovnega izobraževanja, Slovenija
Grafikon 1: Študenti višjega strokovnega izobraževanja, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: MIZŠ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja)
Grafikon 2: Študenti visokošolskega izobraževanja, Slovenija
Grafikon 2: Študenti visokošolskega izobraževanja, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: MIZŠ (eVŠ)
Tabela 1: Študenti višjega strokovnega izobraževanja, Slovenija, študijsko leto 2014/15
Način
študija
- skupaj
RedniIzredni
letniki -
skupaj
letniki -
skupaj
1. letnikletniki -
skupaj
vsi
vpisani
vsi
vpisani
prvič
vpisani
vsi
vpisani
prvič
vpisani
vsi
vpisani
Višje strokovne šole - skupaj11.4856.8975.3723.6973.4644.588
  javne višje strokovne šole8.7136.6255.1593.5873.3572.088
  zasebne višje strokovne šole2.7722722131101072.500
Vir: MIZŠ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja)
Tabela 2: Študenti visokošolskega izobraževanja, Slovenija, študijsko leto 2014/15
Način študija - skupajRedni
letniki -
skupaj
vpisani
v 1. letnik
letniki -
skupaj
vpisani
v 1. letnik
vsi
vpisani
vsi
vpisani
prvič
vpisani
vsi
vpisani
vsi
vpisani
prvič
vpisani
Vrsta izobraževanja - skupaj72.21425.90322.92561.04722.39819.708
visokošolsko strokovno in univerzitetno (prejšnje)499--491--
visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)20.2227.6426.80114.1945.8325.111
visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja)26.9519.4077.94925.4848.8967.542
magistrsko (2. bolonjska stopnja)21.8988.1697.51720.1717.4826.872
  ...od tega enovito4.7048147514.628787733
doktorsko (3. bolonjska stopnja)2.644685658707188183
- ni pojava
Vir: MIZŠ (eVŠ)
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.